Các nguyên tắc cá cược và quy định chung

Một số cuộc thi đấu và thị trường có các quy định khác nhau và các quy định này được liệt kê dưới đây trong Danh mục các quy định về cá cược dành riêng cho mỗi loại thi đấu hoặc thị trường/kiểu cá cược trên trang Web này. Dưới đây là các Quy định chung về cá cược được áp dụng cho tất cả các cuộc thi đấu, thị trường/ các kiểu cá cược, cần được tuân thủ đầy đủ. ở nơi thích hợp, các điều khoản và định nghĩa được trình bày trong Các điều khoản và Điều kiện đã công bố trên Website của công ty sẽ được áp dụng với Các nguyên tắc cá cược và quy định này.

Các nguyên tắc cá cược và quy định chung

Những điều khoản chung

 1. Các thông tin về cá cược do Công ty cung cấp có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, Công ty không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sai sót nào liên quan đến ngày tháng, thời gian, đia diểm, đối thủ, sự sai lệch, số liệu thống kê (được hiển thị khi truyền trực tiếp) hoặc các thông tin cá cược khác. Công ty bảo lưu quyền hiệu chỉnh bất kỳ lỗi hiển nhiên nào và sẽ tiến hành tất cả các bước phù hợp để đảm bảo rằng Thị trường đã được xác định như các kiểu cá cược khác nhau để chào hàng cho một cuộc thi đấu cụ thể, được quản lý trung thực và trong sáng. Công ty bảo lưu quyền ra quyết định cuối cùng.
 2. Nếu như một cuộc thi đấu, được xác định là cuộc thi đấu thể thao có tổ chức giữa hai đội hoặc các cá nhân, bắt đầu trước thời gian dự định thì khi đó, chỉ các cá cược được lập trước khi cuộc thi đấu bắt đầu (ngoại trừ cá cược trực tiếp) mới được tính là có giá trị. Nếu thị trường không được đóng hoặc đình chỉ đúng thời hạn, Công ty bảo lưu quyền hủy tất cả các cá cược được lập sau thời gian bắt đầu thực tế (ngoại trừ cá cược trực tiếp riêng biệt).
 3. Trong trường hợp có bất kỳ sự bất đồng nào giữa bản dịch của các ngôn ngữ khác nhau được dùng cho các sự kiện hoặc đội trên Trang web, công ty có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.
  1. Công Ty nỗ lực hết sức để bảo đảm rằng tên đội và tên giải đấu được chính xác. Nếu có lỗi trong tên giải đấu và đội thì chúng tôi có quyền vô hiệu hóa hoặc không vô hiệu hóa khoản cược. Các lỗi này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các lỗi sau:
   1. Tên giải đấu đúng nhưng tên đội không chỉ cụ thể là "U" hay "R" hay "Trẻ" hay "W".
   2. Tên đội đúng nhưng tên giải đấu không chỉ cụ thể là "U" hay "R" hay "Trẻ" hay "W".
 4. Trong suốt thời gian, khách hàng có trách nhiệm nhận biết về tỷ số của trận đấu cũng như mọi thông tin liên quan. Chúng tôi khuyên khách hàng hãy nên xác nhận rõ tình trạng của trận đấu trước khi cá cược.
 5. Công ty bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung các Quy định này vào thời gian và nguyên nhân bất kỳ. Các sửa đổi này sẽ ràng buộc và có hiệu lực ngay lập tức sau khi được tung lên trang Web.
 6. Các hiểu biết của khách hàng về tỷ số đang hiện hữu, thời gian đã qua và các thông tin khác trên hiện trường được cung cấp bởi một bên thứ ba chịu thời gian trễ hoặc có thể không chính xác và bất kỳ sự cá cược nào dựa trên những thông tin này sẽ hoàn toàn là sự liều lĩnh của khách hàng. Công ty cung cấp dữ liệu này không đảm bảo về tính chính xác, tính hoàn thiện hoặc hợp thời của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự thiệt hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà khách hàng phải gánh chịu như hậu quả của việc tin tưởng vào thông tin đó.
 7. Công ty theo ý mình bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc tuyên bố khoản cược không có giá trị hoặc tạm ngưng tài khoản của khách mà không cần phải thông báo trước trong bất kỳ các trường hợp nào sau đây:
  • Thông tin khoản cược bị thiếu hoặc bị sai;
  • Khoản cược được đặt vượt giới hạn cho phép theo quy tắc;
  • Khoản cược đã đặt vi phạm các quy tắc;
  • Lỗi do con người là lỗi đánh máy hoặc truyền thông tin dẫn tới việc sử dụng dữ liệu chơi hoặc tỷ giá quy đổi sai;
  • Nếu và khi xuất hiện việc sử dụng nền tảng chơi bất thường hoặc xuất hiện khoản thắng cược và thua cuộc vượt ngưỡng.
 8. Công ty bảo lưu quyền tạm ngưng trò chơi hoặc sản phẩm cụ thể để khắc phục những lỗi dễ thấy, duy trì tính liêm chính và công bằng trong trò chơi nói trên.
 9. Khi công ty đã xác nhận khoản cược thì khách không thể hủy bỏ hay sửa khoản cược đó nữa.
 10. Nếu khách nghi ngờ có sai sót trong hệ thống, thì nên ngừng chơi và phối hợp với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty. Nếu tiếp tục chơi, thì khách sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của khoản cược của mình và Công ty có toàn quyền quyết định có giải quyết vấn đề này hay không.
 11. Trong đó trận đấu hay trò chơi trực tuyến bắt đầu và khoản cược được đặt khi sự kiện đang diễn ra và nếu vì bất cứ lý do nào việc phát trò chơi trực tuyến bị ngắt, bất luận nguyên nhân ngắt kết nối như thế, hay quá trình phát trò chơi trực tuyến bị đóng băng hoặc hỏng, bất kỳ và tất cả các khoản cược đặt sẽ được giữ nguyên và giải quyết khi sự kiện kết thúc và khi công bố kết quả. Quy tắc chung này sẽ không được áp dụng trong các trường hợp, trong đó trò chơi hay sản phẩm có quy tắc riêng về ngắt kết nối, trong trường hợp này và quy tắc riêng này sẽ được áp dụng và kết quả dựa theo đó sẽ ràng buộc khách hàng.
 12. Công ty bảo lưu quyền tạm ngưng và/hoặc đóng tài khoản của khách bất kỳ lúc nào nếu khách vi phạm các quy tắc và quy định hiện hành, gian lận, xâm nhập, tấn công, kiểm soát hoặc làm hỏng quy trình cá cược thông thường hoặc nếu khách tham gia vào các hoạt động rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác hoặc dưới độ tuổi được pháp luật cho phép để tham gia chơi đánh bạc trong quyền hạn hoặc vị trí thực tế của mình. Khi tài khoản của khách bị đóng vì lý do nói trên, tất cả những khoản cược thắng và/hoặc khoản trả cược bao gồm số dư trong tài khoản của khách sẽ mất.
 13. Công ty bảo lưu quyền thiết lập khoản trả cược tối đa cho các sản phẩm hiện có và các sản phẩm được ưu đãi.
 14. Công ty bảo lưu quyền từ chối chi trả nếu có bằng chứng cho thấy tiền cược bị chơi tuần tay hoặc có gian lận trong cuộc đua, sự kiện hoặc trận đấu. Bằng chứng trên có thể được dựa trên quy mô, khối lượng hoặc mô hình của các khoản cược đặt trên bất kỳ hoặc tất cả các kênh cá cược của chúng tôi. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về việc diễn giải những quy tắc này, cách giải thích của Công ty sẽ được áp dụng.
 15. Công ty bảo lưu quyền hủy bỏ quỹ khoản cược bao gồm các hoạt động cá cược bất hợp pháp.
 16. Công ty bảo lưu quyền từ chối khách tham gia trò chơi hoặc loại khách ra khỏi trò chơi.
 17. Phần mềm được cung cấp “nguyên trạng” không có bất kỳ bảo đảm, điều khoản, cam kết, đại diện, thể hiện hay ngụ ý nào theo luật định hoặc nếu không có trong quy định của Công ty. Công ty không đảm bảo khả năng thương mại, chất lượng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể rằng phần mềm đáp ứng các yêu cầu của khách và phần mềm này không vi phạm.
 18. Khi Công ty cam kết sẽ có hoạt động chăm sóc phù hợp, Công ty không đảm bảo rằng phần mềm sẽ không bị lỗi hoặc gián đoạn và bất kỳ sai sót nào trong phần mềm sẽ được khắc phục hoặc phần mềm hay máy chủ sẽ không có vi rút.
 19. Công ty không chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí, thiệt hại hoặc khiếu nại phát sinh hoặc do lỗi truyền thông, lỗi hệ thống cùng với thanh toán các khoản cược. Công ty bảo lưu quyền đưa ra bất kỳ hành động phù hợp nào để khắc phục những lỗi như thế bao gồm xóa bỏ tất cả các trò chơi liên quan từ phần mềm.
 20. Khi đặt các khoản cược và sử dụng phần mềm, khách hiểu rằng Công ty không kiểm soát cách họ sử dụng phần mềm. Thêm vào đó, khách đặt khoản cược và sử dụng phần mềm trong rủi ro của mình và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại hay tổn thất trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, bất ngờ hay đặc biệt nào.
 21. Khách không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào về Công ty hay nhà cung cấp phần mềm có trong phần mềm.
 22. Để tham gia chơi và đặt khoản cược, khách được cấp quyền sử dụng phần mềm cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng.
 23. Khách chơi cá cược không được phép:
  1. Cài đặt hoặc tải phần mềm vào máy chủ của một thiết bị khác hoặc tìm cách thiết lập phần mềm này có sẵn trực tuyến đối với bất kỳ người nào khác.
  2. Cấp bản quyền thứ cấp, nhượng quyền, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, sao chép hoặc lưu hành các bản sao phần mềm;
  3. Giải mã, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, biên dịch, dịch ngược, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên phần mềm, bất kỳ phần nào của phần mềm hoặc sao chép, điều chỉnh bản sao hoặc sát nhập một phần của phần mềm, chuyển đổi phần mềm toàn bộ hoặc một phần hoặc tìm cách để lấy được mã nguồn của phần mềm.
  4. Xóa bỏ bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu hay các thông báo tương tự như thế từ nhà cung cấp phần mềm và
  5. Nhập, truy cập hay tìm cách nhập hoặc truy cập hoặc bỏ qua hệ thống an ninh của Công ty hoặc gây cản trở phần mềm, trò chơi và trang web bằng bất cứ cách nào.
 24. Sử dụng phần mềm không đồng nghĩa với việc khách được cấp quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào có trong phần mềm.
 25. Những quy tắc chung này sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp không có quy tắc cụ thể nào dành cho một trò chơi hay sản phẩm cụ thể.

Từ bỏ hoặc trì hoãn

 1. Nếu cuộc thi đấu không bắt đầu theo ngày tháng dự định và không hoàn thành trong thời gian thi đấu ban đầu đã được quy định riêng cho mỗi loại thể thao, khi đó tất cả các cá cược được lập sẽ vô hiệu, ngoại trừ các cá cược trên thị trường đã được xác định không điều kiện.
 2. Nếu một cuộc thi đấu đã bắt đầu, nhưng sau đó bị đình chỉ và không hoàn thành trong thời gian thi đấu ban đầu đã được quy định riêng cho mỗi loại thể thao, khi đó tất cả các cá cược được lập sẽ vô hiệu, ngoại trừ các cá cược trên thị trường đã được xác định không điều kiện.
 3. Nếu một cuộc thi đấu không hoàn thành trong thời gian thi đấu ban đầu đã được quy định riêng cho mỗi loại thể thao, khi có một kết quả chính thức được công bố hoặc một kết quả do một Hội đồng đặc biệt liên quan đến cuộc thi đấu công bố, Công ty bảo lưu quyền công nhận trận đấu chính thức có giá trị. Trong trường hợp này, quyết định của công ty sẽ là ràng buộc và cuối cùng.

Thay đổi địa điểm

 1. Trừ khi có xác lập khác, nếu một cuộc thi đấu được lịch định tổ chức trên sân trung lập, nhưng lại được chơi ở sân không trung lập hoặc ngược lại, mọi cá cược được coi là có hiệu lực. Trong trường hợp thay đổi địa điểm mà đội chủ nhà phải chơi trên sân khách hoặc ngược lại, tất cả các cá cược đều bị coi là vô giá trị. Các cá cược cũng bị coi là vô giá trị khi tên của đội chủ nhà và đội khách bị xếp sai đảo lộn.
 2. Đối với các cuộc thi đấu không theo đội, nếu sự thay đổi địa điểm diễn ra sau khi Thị trường đã mở, mọi cá cược đều được coi là có hiệu lực.

Hiệp và thời gian

 1. Khoảng thời gian đã công bố của Sự kiện chỉ để phục vụ mục đích tham khảo. Các khoản cược sẽ vẫn có giá trị bất kể có sự thay đổi về khoảng thời gian đã lên lịch.
 2. Việc xảy ra trong khi chơi bù giờ hoặc hiệp phụ được coi là xảy ra vào cuối hiệp chính nghĩa là bàn ghi được trong thời gian hiệp phụ thứ nhất được coi là được ghi trong 45 phút.

Kết quả

 1. Khi thích hợp, vị trí trong vòng sẽ được coi là kết quả chính thức, bất kể sự sửa đổi kết quả hoặc sự tuyên bố không phù hợp (sự truất quyền thi đấu) xảy ra sau đó. Nếu không có vòng, kết quả sẽ được xác định theo kết quả chính thức của một Hội đồng xác đáng (thích hợp) vào thời điểm thị trường được xác lập, bất kể sự sửa đổi kết quả hoặc sự tuyên bố không phù hợp (sự truất quyền thi đấu) xảy ra sau đó, Nếu không có kết quả chính thức nào thì kết quả sẽ được xác định bằng cách tham chiếu với các chứng chỉ đã biết tại thời điểm xác lập Thị trường.
 2. Nói chung các thị trường được phân giải ngay sau khi kết thúc một Sự kiện. Một số Thị trường, do chỉ đơn thuần là một dịch vụ khách hàng, có thể phân giải trước khi kết quả chính thức được công bố. Công ty có quyền hủy bỏ kết quả phân giải trong Sự kiện mà một Thị trường đã phân giải sai kết quả.
 3. Trong trường hợp không chắc chắn về bất kỳ kết quả nào, công ty có quyền tạm ngưng thanh toán cá cược của bất kỳ thị trường nào.
 4. Ngoại trừ các trận đấu không hiện hữu, Công ty sẽ không hủy hay hoàn lại khoản tiền đã quyết toán do bất kỳ việc bổ sung hay thay đổi nào đối với kết quả, tên đội hoặc bất kỳ chi tiết trận đấu nào khác sau 72 giờ kể từ thời gian bắt đầu Sự kiện hoặc đối với các cược đã được quyết toán.
 5. Khi có sự không thống nhất giữa kết quả chính thức được công bố và kết quả đã được tung lên mục kết quả trên trang Web của Công ty thì sự tranh chấp sẽ được giải quyết bằng cách tham chiếu băng video của Công ty ghi lại trận đấu để có kết quả đúng. Nếu không có một băng video như vậy thì kết quả đúng sẽ được xác định theo kết quả của Hội đồng liên quan đến trận đấu được công bố trên trang web chính thức của họ. Nếu trang web chính thức không cấp được kết quả hoặc kết quả do nó cấp sai rõ ràng thì Công ty bảo lưu quyền quyết định hoặc sửa đổi để xác định kết quả cuối cùng. Quyết định của Công ty là cuối cùng và ràng buộc.
 6. Người thắng cuộc trong một Sự kiện được xác định khi kết thúc Sự kiện đó vì mục đích xác định cược giành chiến thắng bất kể việc thay đổi quyết định diễn ra sau đó hay kết quả của bất kỳ việc phản đối hay kháng nghị nào.

Bán Vé Cược (Cash Out)

 1. Tính năng Bán Vé Cược cho phép khách hàng bán vé cược của mình trước khi sự kiện hoặc trận đấu kết thúc.
 2. Một khi yêu cầu bán vé cược đã được hệ thống chấp nhận, khách hàng sẽ không thể hủy bán. Số tiền thu được từ vé cược đã bán hết sẽ được tính vào số dư tài khoản của khách hàng, và số tiền này sẽ không bị ảnh hưởng bởi kết quả chính thức của sự kiện, trận đấu, hoặc các thị trường đã đặt cược.
 3. Trong trường hợp có lỗi xảy ra trong quá trình kết toán, hoặc khi Công Ty nhận thấy việc bảo lưu kết toán là cần thiết và hợp lý, Công Ty có quyền bảo lưu việc kết toán vé cược đã bán. Khi có quyết định bảo lưu, số tiền Bán Vé Cược mà khách hàng đã nhận sẽ bị khấu trừ khỏi số dư tài khoản của khách hàng, và vé cược sẽ giữ nguyên mức tiền cược ban đầu.
 4. Trong trường hợp sự kiện hay trận đấu bị hủy bỏ sau khi vé cược đã được bán, giao dịch bán vé cược đó sẽ bị hủy trừ khi kết quả cược đã được xác định. Số tiền Bán Vé Cược sẽ bị khấu trừ khỏi số dư tài khoản của khách hàng, và số tiền cược ban đầu sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng.
 5. Số tiền Bán Vé Cược sẽ được tính vào số dư tài khoản của khách hàng trong thời hạn hợp lý.
 6. Công Ty có toàn quyền tùy ý mở/tắt tính năng Bán Vé Cược, hoặc chỉ cho phép Bán Vé Cược trong một số sự kiện, trận đấu, và thị trường nhất định, đồng thời có quyền sửa đổi, tạm dừng, hoặc gỡ bỏ tính năng này nếu thấy cần thiết.
 7. Khách hàng hiểu rằng, Công ty không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của tính năng Bán Vé Cược khi có lỗi kỹ thuật xảy ra.
 8. Khách hàng hiểu rằng, tính năng Bán Vé Cược là do bên thứ ba cung cấp, và bên thứ ba sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc kết toán những vé cược được bán thông qua tính năng này, đồng thời giải quyết tất cả yêu cầu của khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào (trực tiếp hay gián tiếp) xảy ra với khách hàng khi sử dụng tính năng Bán Vé Cược.
 9. Đối với khách hàng tham gia chương trình nhận Thưởng của Công Ty, tính năng Bán Vé Cược sẽ không được áp dụng cho đến khi khách hàng đạt đủ điều kiện nhận Thưởng theo Quy Định & Quy Tắc cho phần Thưởng kể trên. Để sử dụng tính năng Bán Vé Cược, khách hàng có thể yêu cầu bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hủy nhận Thưởng. Công ty có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về việc hủy nhận Thưởng, cũng như việc cấp quyền sử dụng tính năng Bán Vé Cược.

Cược xiên

 1. Bất kỳ Thành viên hoặc nhóm Thành viên nào hành động cùng nhau, phối hợp với nhau, hoặc hành động như một nhóm có tổ chức/nghiệp đoàn và đã đặt cược vào cùng một tổ hợp các lựa chọn, bao gồm đặt cược vào đâu trong một chuỗi cược, ở một khoảng giá, trong một số ngày sử dụng các tài khoản khác nhau.
 2. Nếu Công ty tìm thấy bất kỳ lý do nào để tin rằng một số cược đã được đặt theo cách thức được nêu ở đoạn trên, tổng tiền thanh toán cho tất cả các cược đó gộp lại sẽ bị giới hạn ở một khoản tiền thanh toán duy nhất.

Định nghĩa Trạng thái Vé Cược

 1. Định nghĩa trạng thái Vé Cược như sau:
  • Đang chờ/Đang xử lý: Cược đặt vào các Sản phẩm Trực tiếp sẽ được xem là có tình trạng "Đang chờ"/“Đang xử lý” trong khi chờ đợi sự chấp nhận hoặc từ chối.
  • Từ chối/Không thành công: Cược đặt vào các Sản phẩm Trực tiếp có trạng thái “Đang chờ”/“Đang xử lý” mà không được chấp nhận do các yếu tố được quy định trong quy tắc cược cho một sự kiện cụ thể sẽ được xem là có Trạng thái ''Từ chối''/“Không thành công”. Tiền cược của các cược có trạng thái "Từ chối"/“Không thành công” sẽ được trả lại.
  • Đang diễn ra: Các cược đặt trước trận đấu và trong trận đấu mà được chấp nhận sẽ có trạng thái "Đang diễn ra".
  • Hủy: Cược đã đặt mà được chấp nhận nhầm do các yếu tố được quy định trong quy tắc cược cho một sự kiện cụ thể sẽ được xem là có trạng thái ''Hủy''. Các cược đang diễn ra có thể bị hủy trước trận đấu, trong trận đấu và thậm chí sau khi trận đấu kết thúc. Tiền cược của các cược có trạng thái "Hủy" sẽ được trả lại.
  • Hoàn tiền: Cược đã được chấp nhận sẽ được xem là có trạng thái ''Hoàn tiền'' nếu trận đấu hoặc các trận đấu bị hủy, hoãn lại, bị gián đoạn hoặc trì hoãn. Tiền cược của các cược có trạng thái "Hoàn tiền" sẽ được trả lại.
  • Cược Bất thường: Một cược đã được Chấp nhận mà bị xem là ''Cược Bất thường'' sẽ bị hủy. Công ty bảo lưu quyền quyết định cược nào là "Cược Bất thường". Cược Bất thường sẽ được xem là bị hủy bất kể kết quả trước trận đấu, trong trận đấu và thậm chí sau khi trận đấu kết thúc.

Quy định về Thị trường (kiểu cá cược). Các Quy định chung

Những điều khoản chung

 1. Thắng (outright)

  1. Thắng (outright) nghĩa là đặt cược vào người thắng trong một trận thi đấu, một cuộc đua hoặc một cuộc đấu
  2. Thắng vị trí (outright place) nghĩa là đặt cược vào người thi đấu sẽ chiếm được vị trí định trước trong một trận thi đấu, một cuộc đua hoặc một cuộc đấu. Số vị trí chiến thắng sẽ được chỉ rõ trong tiêu đề của Thị trường.
  3. Nếu một đấu thủ/cầu thủ không bắt đầu một Sự kiện, cuộc đua hoặc trận đấu thì tất cả các khoản cược Thắng cho đấu thủ/cầu thủ đó sẽ vô hiệu trừ phi có quy định khác trong quy tắc cá cược thể thao cụ thể.
  4. Nếu có hai hay nhiều người thắng cuộc hoặc có tình huống "Đồng hạng" được công bố trong bất kỳ Thị trường Cược Thắng nào, lúc ấy tỷ lệ chi trả () được chia theo số lượng người thắng cuộc và được quyết toán phù hợp với khoản tiền cược được hoàn lại.

   Đây là một ví dụ Đối với câu hỏi của khách hàng về điều gì sẽ xảy ra nếu GIẢI BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH này - Giải cầu thủ ghi bàn nhiều nhất liên đoàn có 2 người, công ty sẽ tính toán khoản chi trả như thế nào.

   Khoản chi trả sẽ là: khoản tiền cược/người thắng cuộc x(tỷ lệ cược-1) = Khoản chi trả (Nếu giải cầu thủ ghi bàn nhiều nhất liên đoàn có từ 2 người trở lên = khoản tiền cược/ (số lượng người)

   Ví dụ:
   GIẢI BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH - Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất liên đoàn
   Dimitar Berbatov 1.40
   Carlos Tevez 3.50
   Nếu tôi đặt khoản cược 100 vào Dimitar Berbatov với tỷ lệ cược là 1.40.
   Nếu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất liên đoàn có 2 người.
   khoản chi trả của tôi sẽ là: = Khoản tiền cược 100/2 x (Tỷ lệ cược - 1) = 20
   Nếu tôi đặt khoản cược 100 vào Carlos Tevez với tỷ lệ cược là 3.50.
   Nếu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất liên đoàn có 2 người.
   khoản chi trả của tôi sẽ là:= Khoản tiền cược 100/2 x (Tỷ lệ cược - 1) = 125

  5. Thuật ngữ “Bất kỳ người chơi nào khác” hoặc “Bất kỳ đội nào khác sẽ ứng với tất cả các người/đội chơi chưa được nêu danh trong Thị trường
 2. Moneyline

  1. Moneyline nghĩa là đặt cược vào người thi đấu hoặc đội thi đấu sẽ đánh bại người khác hoặc được xếp hạng cao hơn trong trận đấu. Các quy định còn lại của Moneyline sẽ được trình bày trong Quy định cá cược cho các trận đấu riêng biệt
  2. Thuật ngữ “The Field” ứng với tất cả các người thi đấu khác với người thi đấu đã được nêu tên trong trận đấu Moneyline
 3. Cược chấp (HDP) & Cược chấp hiệp 1& Cược chấp hiệp 2

  1. Chấp là đặt cược khi người hoặc đội thi đấu được chấp thực tế ban đầu (dẫn đầu hiệu quả do được chấp trước khi cuộc thi đấu bắt đầu). Người/đội thắng sẽ là người/đội thi đấu có số điểm cao hơn sau khi đã cộng thêm số điểm được chấp vào kết quả. Các quy định còn lại của Handicap sẽ được trình bày trong Quy định cá cược cho các trận đấu riêng biệt.
  2. Cược chấp hiệp 1 có nghĩa là cá cược đội nào ghi bàn nhiều hơn sau khi đã tính thêm số bàn chấp vào kết quả hiệp 1 của trận đấu.
  3. Cược chấp hiệp 2 nghĩa là cược đội nào sẽ có số bàn thắng cao hơn sau khi cộng thêm tỉ số chấp vào kết quả hiệp 2 của trận đấu.
 4. Tài/Xỉu (OU) & Tài/Xỉu hiệp 1& Cược tài/xỉu hiệp 2

  1. Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số điểm (số bàn thắng, trò chơi) theo kết quả cuối cùng của trận đấu. Nếu tổng số điểm nhiều hơn một mức OU định trước thì Trên(Over) là kết quả thắng. Nếu tổng số điểm ít hơn một mức OU định trước thì Dưới (Under) là kết quả thắng.
  2. Tài/Xỉu hiệp 1 là loại cược được xác định dựa trên tổng số điểm trong kết quả hiệp 1 của trận đấu. Nếu tổng số điểm lớn hơn đường Tài/Xỉu đã định sẵn thì kết quả thắng sẽ là Tài; nếu tổng số điểm nhỏ hơn đường Tài/Xỉu định sẵn thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.
  3. Cược tài/xỉu hiệp 2 nghĩa là cược dựa trên tổng số điểm của kết quả hiệp 2 của trận đấu. Nếu tổng số điểm lớn hơn mức tài/xỉu đã định trước thì kết quả thắng là tài; nếu tổng số điểm nhỏ hơn mức tài/xỉu định trước thì kết quả thắng là xỉu.
 5. Lẻ/Chẵn (OE) & Lẻ/Chẵn hiệp 1& Cược chẵn/lẻ hiệp 2

  1. Chẵn/Lẻ là sự cá cược xem tổng số điểm (bàn thắng, trò chơi) trong kết quả cuối cùng của cuộc thi đấu là chẵn hay lẻ.
  2. 1 Lẻ/Chẵn hiệp 1 là loại cược được xác định dựa trên việc tổng số điểm vào cuối hiệp 1 của trận đấu là Lẻ hay Chẵn.
  3. Cược chẵn/lẻ hiệp 2 nghĩa là cược tổng số điểm vào thời điểm kết thúc hiệp 2 của trận đấu là chẵn hay lẻ.
  4. Khoản cược cho hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc hiệp 1. Tuy nhiên, nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi hiệp 1 kết thúc thì tất cả các khoản cược cho hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị.
 6. Chẵn/Lẻ từng đội

  1. Chẵn/Lẻ từng đội là kiểu cá cược dự đoán trước xem số điểm ghi được của một đội nhất định trong các hiệp chính của trận đấu là chẵn hay lẻ
  2. Bất kỳ thời gian bù giờ nào cũng không được tính khi xác định điểm ghi trong các hiệp chính của một đội
 7. [NO LONGER OFFERED]

 8. Đánh cuộc hỗn hợp (Mix Parlay)

  1. Cược xiên (Mix Parlay) là đặt cược vào tổ hợp của ít nhất hai chọn lựa của các trận đấu trở lên trong một lần cược. Nếu tất cả các lựa chọn cùng thắng thì Cược Tổng hợp thắng và sẽ được trả thưởng ở tỷ lệ cược kết hợp của hai hay nhiều lựa chọn. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị thua thì Cược tổng hợp thua. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hoãn thì tỷ lệ cược cho lựa chọn đó sẽ được chuyển thành tỷ lệ 1,00.

  2. Khi Mix Parlay đang hiện hữu, nếu bất kỳ sự cá cược nào trong chọn lựa bị rút bỏ thì Parlay sẽ không còn hiệu lực.

  3. Xin hãy tham chiếu mục “Help” trên trang cá cược kiểu Mix Parlay để biết thêm chi tiết.

  4. Một Trixie gồm 4 sự cá cược, trong đó 3 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 3 gấp đôi và 1 gấp 3 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu hai sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, một trong số các cá cược gấp đôi sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 3 lựa chọn của bạn thắng, cả 3 sự cược gấp đôi và sự cược gấp 3 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.

  5. Một Yankee gồm 11 sự cá cược, trong đó có 4 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 6 gấp đôi, 4 gấp 3 và 1 gấp 4 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 3 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 3 trong số các cá cược gấp đôi và 1 trong số các cá cược gấp 3 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 4 lựa chọn của bạn thắng, cả 6 sự cược gấp đôi, 4 sự cược gấp 3 và sự cược gấp 4 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.

  6. Một Canadian gồm 26 sự cá cược, trong đó có 5 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 10 gấp đôi, 10 gấp 3, 5 gấp 4 lần và 1 gấp 5 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 4 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 6 trong số các cá cược gấp đôi và 4 trong số các cá cược gấp 3 và 1 cá cược gấp 4 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 5 lựa chọn của bạn thắng, cả 10 sự cược gấp đôi, 10 sự cược gấp 3, 5 sự cược gấp 4 và sự cá cược gấp 5 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.

  7. Một Heinz gồm 57 sự cá cược, trong đó có 6 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 15 gấp đôi, 20 gấp 3, 15 gấp 4 lần, 6 gấp 5 lần và 1 gấp 6 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 5 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 10 trong số các cá cược gấp đôi và 10 trong số các cá cược gấp 3, 5 trong số các cá cược gấp 4 và 1 trong số các cá cược gấp 5 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 6 lựa chọn của bạn thắng, cả 15 sự cược gấp đôi, 20 sự cược gấp 3, 15 sự cược gấp 4, 6 sự cược gấp 5 và sự cược gấp 6 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.

  8. Một Super Heinz gồm 120 sự cá cược, trong đó có 7 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 21 gấp đôi, 35 gấp 3 và 35 gấp 4 lần, 21 gấp 5 lần, 7 gấp 6 lần và 1 gấp 7 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 6 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 15 trong số các cá cược gấp đôi và 20 trong số các cá cược gấp 3, 15 trong số các cá cược gấp 4, 6 trong số các cá cược gấp 5 và 1 trong số các cá cược gấp 6 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 7 lựa chọn của bạn thắng, cả 21 sự cược gấp đôi, 35 sự cược gấp 3, 35 sự cược gấp 4, 21 sự cược gấp 5, 7 sự cược gấp 6 và 1 sự cá cược gấp 7 đều cho lợi nhuận. Nếu một (hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.

  9. Một Goliath gồm 247 sự cá cược, trong đó có 8 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 28 gấp đôi, 56 gấp 3, 70 gấp 4 lần, 56 gấp 5 lần, 28 gấp 6 lần, 8 gấp 7 lần và 1 gấp 8 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 7 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 21 trong số các cá cược gấp đôi, 35 trong số các cá cược gấp 3, 35 trong số các cá cược gấp 4, 21 trong số các cá cược gấp 5,7 trong số các cá cược gấp 6 và 1 trong số các cá cược gấp 7 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 8 lựa chọn của bạn thắng, cả 28 sự cược gấp đôi, 56 sự cược gấp 3, 70 sự cược gấp 4, 56 sự cược gấp 5, 28 sự cược gấp 6, 8 sự cược gấp 7 và 1 sự cược gấp 8 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.

  10. Xin hãy tham chiếu biểu tượng "? " trên menu cá cược kiểu Mix Parlay để biết thêm chi tiết.

  11. Tình huống bất ngờ liên quan

   1. Tình huống bất ngờ liên quan xảy ra ở cược xiên (multiple bets) mà ở đó, kết quả của chọn lựa này có thể ảnh hưởng đến kết quả của chọn lựa kia.
   2. Ví dụ về tình huống bất ngờ liên quan:
    • Cược Neymar sẽ ghi bàn thắng và cược Brazil sẽ ghi từ 2 bàn trở lên trong cùng trận đấu đó.
    • Cược Cristiano Ronaldo sẽ ghi từ 2 bàn thắng trở lên và cược "Cả hai đội cùng ghi bàn - Có" trong cùng trận đấu đó của Bồ Đào Nha.
    • Cược Lionel Messi là vua phá lưới và cược đội FC Barcelona sẽ giành chức vô địch giải đấu.
   3. Tùy chọn đặt cược thông thường không có sẵn cược xiên (multiple bets) với tình huống bất ngờ liên quan để đặt cược.
   4. Khi cược xiên có tình huống bất ngờ liên quan được nhận một cách sai sót thì cược xiên này sẽ không có hiệu lực và sẽ được trả lại.
  12. Cược xiên một trận

   1. Các cược sẽ được thanh toán theo thời gian sự kiện mà nhà cung cấp dữ liệu cung cấp cho Công ty. Công ty có thể tùy ý và toàn quyền quyết định đối với việc lựa chọn hoặc chỉ định nhà cung cấp dữ liệu.
   2. Cược xiên một trận đặt vào Bóng đá áp dụng cho 90 phút thi đấu chính thức cộng với thời gian bù giờ, trừ khi có quy định rõ ràng rằng cược được áp dụng cho Hiệp phụ và Phạt đền. Những người điều hành trận đấu xác định việc có thi đấu cả 90 phút và thời gian bù giờ hay không.
   3. Nếu bất kỳ lựa chọn cá nhân nào vô hiệu hoặc cầu thủ liên quan đến cược không tham gia trận đấu, khi đó toàn bộ cược sẽ được coi là vô hiệu.
   4. Với bất kỳ lỗi rõ ràng nào về mức giá, chúng tôi có quyền hủy mọi cược được đặt ở mức giá bị sai đó.
   5. Nếu một sự kiện bị bỏ dở, mọi cược trong đó kết quả đã được xác định, ví dụ kết quả của một hiệp đấu hoặc đội bóng đầu tiên ghi bàn, sẽ có giá trị. Toàn bộ các cược khác sẽ bị coi là vô hiệu bất kể bảng kết quả tại thời điểm hủy bỏ như thế nào.
   6. Nếu một trận đấu bóng đá bị trì hoãn, bỏ dở hoặc tạm hoãn và không tiếp tục thi đấu trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu theo lịch đấu, khi đó trận đấu đó sẽ vô hiệu (bất kể mọi quyết định chính thức được đưa ra để xác nhận kết quả). Công ty có toàn quyền quyết định kết quả của tất cả cược cho trận đấu bị bỏ dở/tạm hoãn.
  13. Quy định thanh toán theo loại đặt cược:

   1. Ai sẽ chiến thắng? - Bạn đặt cược vào: kết quả của trận đấu, sau 90 phút cộng thời gian bù giờ, (ví dụ: Đội A, Hòa hoặc Đội B).

   2. Ai sẽ ghi bàn? - Bạn đặt cược cho: việc một cầu thủ được chỉ định sẽ ghi bàn vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình diễn ra trận đấu hay không (90 phút cộng thời gian bù giờ)

    • Ở các trận đấu bị bỏ dở, bất kỳ cầu thủ nào đã ghi bàn tại thời điểm bỏ dở sẽ được phân định là người thắng.
    • Nếu cầu thủ được nêu tên không thi đấu trong trận đấu, các cược vào cầu thủ đó sẽ vô hiệu. Nếu cầu thủ có tham gia ở bất kỳ thời gian nào trong trận đấu, các cược sẽ có giá trị
    • Bàn phản lưới nhà không được tính.
   3. Ai sẽ bị phạt thẻ? - Bạn đặt cược cho: việc cầu thủ được chỉ định sẽ nhận thẻ Vàng hoặc thẻ Đỏ trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ hay không

    • Nếu cầu thủ không thi đấu, các cược vào cầu thủ sẽ vô hiệu.
    • Sẽ chỉ tính những thẻ phạt dành cho cầu thủ đang thi đấu trên sân trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ. (ví dụ: không tính thẻ phạt dành cho người quản lý, cầu thủ ngồi trên băng ghế hoặc sau trận đấu.)
   4. Có bao nhiêu cú đá phạt góc? - Bạn đặt cược cho: việc tổng số cú đá phạt góc trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ sẽ nhiều hơn hay ít hơn số cú đá phạt góc được đưa ra.

    • Chỉ tính những cú đá phạt góc được thực sự thực hiện. Nếu một cú đá phạt góc được đá lại, sẽ chỉ tính là một cú đá phạt góc
   5. Có bao nhiêu thẻ phạt? - Bạn đang đặt cược xem tổng số thẻ phạt sẽ nhiều hơn hay ít hơn con số mà nhà cái đưa ra trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ.

    • 2 Thẻ vàng bằng 1 Thẻ đỏ. Nếu một cầu thủ nhận 2 thẻ vàng và kết quả là bị nhận thẻ đỏ thì tức là cầu thủ đó nhận tổng cộng 3 thẻ. Để phục vụ mục đích quyết toán, sẽ không có cầu thủ nào nhận quá 3 thẻ.
    • Thẻ phạt được rút trong Hiệp phụ và thẻ phạt được rút sau tiếng còi chung cuộc sẽ không tính vào tổng số thẻ phạt.
    • Sẽ chỉ tính những thẻ phạt được rút cho cầu thủ hiện đang thi đấu trên sân. Thẻ phạt được rút cho người quản lý hoặc cầu thủ dự bị sẽ không tính vào tổng số thẻ phạt.
   6. Có bao nhiêu điểm thẻ phạt? – Bạn đang đặt cược vào: liệu tổng số điểm thẻ phạt cao hơn hay thấp hơn tổng số điểm thẻ phạt đã được công bố. Thời gian bù giờ không được tính vào tổng số điểm thẻ phạt cũng như không được tính vào điểm thẻ phạt nhận được trước khi phát bóng và/hoặc sau khi trọng tài thổi còi chung cuộc. Chỉ có thẻ được rút ra đối với cầu thủ hiện đang thi đấu trên sân mới được tính. Thẻ phạt được rút cho ban huấn luyện hoặc cầu thủ dự bị không tính vào tổng số thẻ phạt.

    • Thẻ vàng = 10 & Thẻ đỏ = 25. Nếu một cầu thủ nhận 2 thẻ vàng và kết quả là bị rút thẻ đỏ thì tức là cầu thủ đó nhận tổng cộng 35 điểm thẻ phạt
   7. Cả hai đội sẽ ghi bàn? - Bạn đặt cược cho: việc cả hai đội sẽ ghi tối thiểu một bàn mỗi đội trong quá trình diễn ra trận đấu (90 phút cộng thời gian bù giờ) hay không.

   8. Tỷ số sẽ là bao nhiêu? - Bạn đặt cược cho: tỷ số của trận đấu sẽ là bao nhiêu khi hết giờ, sau 90 phút cộng với thời gian bù giờ.

   9. Có bao nhiêu bàn thắng? - Bạn đặt cược cho: có bao nhiêu bàn thắng được ghi trong trận đấu (90 phút cộng thời gian bù giờ):

    • Việc tổng số bàn thắng của trận đấu sẽ nhiều hơn hay ít hơn tổng số bàn thắng đưa ra.
    • Có chính xác bao nhiêu bàn thắng sẽ được ghi trong trận đấu, (ví dụ: Không có bàn thắng nào, Chính xác 1 bàn thắng, v.v).
   10. Điều gì khác sẽ xảy ra? - Bạn đặt cược cho: việc một sự kiện được chỉ định của trận đấu sẽ xảy ra trong trận đấu (90 phút cộng với thời gian bù giờ) hay không, bao gồm:

    • Việc sẽ có phạt đền trong quá trình diễn ra trận đấu hay không.
    • Liệu có quả phạt đền nào bị hỏng trong suốt quá trình diễn ra trận đấu hay không. Áp dụng cho mọi quả phạt đền nào được thực hiện nhưng không dẫn đến bàn thắng. Những quả phạt đền bị đá hỏng rồi được đá lại sau đó không được tính. Chỉ các quả phạt đền hoàn thành mới được tính. (chỉ trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ). Nếu quả phạt đền bị sút trúng vào khung thành hoặc thủ môn và bị chạm trở lại trước khi bàn thắng được tính thì quả phạt đền này sẽ được xem là hỏng.
    • Việc sẽ có cú phạt đền thành bàn trong quá trình diễn ra trận đấu (chỉ trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ) hay không.
    • Việc sẽ có cú đá phạt trực tiếp thành bàn trong quá trình diễn ra trận đấu hay không. Bất kỳ cược nào liên quan đến bàn thắng từ đá phạt trực tiếp phải được ghi bàn trực tiếp từ một cú đá phạt trực tiếp. Không tính phạt đền.
    • Liệu có cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu trong suốt quá trình diễn ra trận đấu hay không. Chỉ những thẻ phạt được rút sau khi cầu thủ đang thi đấu trong trận đấu mới được tính. Mọi thẻ phạt được rút ra sau tiếng còi chung cuộc đều không được tính. Một cầu thủ bị truất quyền thi đấu được quyết toán cho trường hợp có bất kỳ cầu thủ đang thi đấu nào bị nhận thẻ đỏ, bất kể đó là thẻ đỏ trực tiếp hoặc do nhận 2 thẻ vàng nên tự động dẫn đến bị thẻ đỏ. Nếu thẻ đỏ bị thu hồi do VAR (Trợ Lý Trọng Tài Video) hay nguyên nhân khác thì thẻ này sẽ không được tính là khoản cược thắng cuộc.
    • Việc có xảy ra tình huống bóng chạm vào khung thành khi trận đấu đang diễn ra trong thời gian của trận đấu hay không.
    • Được hưởng từ 2 quả phạt đền trở lên - Liệu có từ hai quả phạt đền trở lên được thực hiện (và kết quả là hỏng/ghi bàn) hay không. Quả phạt đền được hưởng nhưng bị hủy và kết quả là không thực hiện sẽ không được xem là quả phạt đền được hưởng.
    • Ghi bàn từ 2 quả phạt đền trở lên - Liệu có từ 2 quả phạt đền trở lên được chuyển thành bàn thắng hay không. Quả phạt đền đã được chuyển thành bàn thắng nhưng bị yêu cầu thực hiện lại thì quả phạt đền gốc ban đầu sẽ không được tính.
    • Bàn thắng từ quả đá phạt trực tiếp - Liệu quả đá phạt trực tiếp có được chuyển thành bàn thắng hay không. Mọi khoản cược liên quan đến trường hợp bàn thắng từ quả đá phạt trực tiếp phải được ghi bàn trực tiếp từ quả đá phạt trực tiếp. Quả phạt đền không được tính. Cầu thủ thực hiện quả đá phạt trực tiếp bắt buộc phải là người ghi được bàn thắng đó.
    • Bàn thắng từ quả đánh đầu - Liệu có cú đánh đầu trở thành bàn thắng trong suốt quá trình diễn ra trận đấu hay không. Bàn thắng từ quả đánh đầu là bàn thắng được xếp vào loại bàn thắng được ghi bằng đầu hay vai của cầu thủ, bất kể có hữu ý hay không. Bàn phản lưới nhà không được tính.
    • Bàn thắng từ ngoài vùng cấm địa - Liệu có bàn thắng nào được ghi từ bên ngoài khu vực 16m50/khu vực đá phạt đền hay không. Bàn phản lưới nhà không được tính, mọi hình thức ghi bàn từ bên ngoài vòng cấm địa đều được tính, kể cả đá phạt trực tiếp.
    • Bàn phản lưới nhà - Liệu có bàn phản lưới nhà nào được ghi hay không.
    • Bước vào hiệp phụ - Liệu trận đấu có bước vào hiệp phụ sau 90 phút, áp dụng cho các trận đấu được chơi hiệp phụ, hay không.
    • Bước vào loạt đá phạt đền luân lưu - Liệu trận đấu có bước vào loạt đá phạt đền luân lưu trong những trận đấu được phép áp dụng luật này hay không. Trong tất cả các trường hợp khác ngoài trường hợp này, khoản cược sẽ được xem là thua cuộc.
   11. Đội sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng? - Bạn đặt cược cho: một đội được chỉ định sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng trong trận đấu (90 phút cộng thời gian bù giờ), bao gồm:

    • Việc tổng số bàn thắng của đội sẽ nhiều hơn hay ít hơn tổng số bàn thắng đưa ra.
    • Đội được chỉ định sẽ ghi được chính xác bao nhiêu bàn thắng trong trận đấu, ví dụ: Không có bàn thắng nào, Đội A ghi chính xác 1 bàn thắng, Đội B ghi chính xác 3 bàn thắng, v.v. (bao gồm cả bàn đá phản lưới nhà)
   12. Một đội sẽ thắng cách biệt bao nhiêu bàn? - Bạn đặt cược cho: một đội được chỉ định sẽ giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số cách biệt bao nhiêu bàn trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ.

   13. Điểm thẻ phạt của đội là bao nhiêu? - Bạn đặt cược cho: việc tổng số điểm thẻ phạt của (các) đội do bạn chỉ định sẽ nhiều hơn hay ít hơn tổng số được đưa ra trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ.

    • Thẻ Vàng = 10 điểm và thẻ Đỏ = 25 điểm. Nếu một cầu thủ nhận 2 thẻ vàng và sau đó bị phạt thẻ đỏ, cầu thủ đó nhận tổng cộng 35 điểm thẻ phạt.
    • Thẻ phạt được rút trong Thời gian bù giờ và thẻ phạt được rút sau tiếng còi chung cuộc không tính vào tổng số thẻ phạt.
    • Sẽ chỉ tính những thẻ phạt được rút cho cầu thủ hiện đang thi đấu trên sân. Thẻ phạt được rút cho người quản lý hoặc cầu thủ dự bị không tính vào tổng số thẻ phạt.
   14. Đội sẽ có bao nhiêu cú đá phạt góc? - Bạn đặt cược cho: việc tổng số cú đá phạt góc của đội được bạn chỉ định sẽ nhiều hơn hay ít hơn tổng số được đưa ra trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ.

    • Chỉ tính những cú đá phạt góc được thực hiện. Nếu một cú đá phạt góc được đá lại, sẽ chỉ tính là một cú đá phạt góc
   15. Điều gì khác sẽ xảy ra với đội bóng? - Bạn đặt cược cho: việc một sự kiện được chỉ định của trận đấu sẽ xảy ra với một đội bóng được chỉ định trong quá trình diễn ra trận đấu trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ hay không, bao gồm:

    • Liệu đội được chỉ định của bạn có được hưởng quả phạt đền trong quá trình diễn ra trận đấu hay không. Quả phạt đền được hưởng nhưng bị hủy và kết quả là không thực hiện sẽ không được xem là khoản cược thắng cuộc. Chỉ các quả phạt đền hoàn thành mới được tính.
    • Liệu có quả phạt đền do Đội được chỉ định của bạn thực hiện bị hỏng trong suốt quá trình diễn ra trận đấu hay không. Áp dụng cho mọi quả phạt đền nào được thực hiện nhưng không dẫn đến bàn thắng. Những quả phạt đền bị đá hỏng rồi được đá lại sau đó không được tính. Chỉ các quả phạt đền hoàn thành mới được tính. Nếu quả phạt đền bị sút trúng vào khung thành hoặc thủ môn và bị chạm trở lại trước khi bàn thắng được tính thì quả phạt đền này sẽ được xem là hỏng.
    • Liệu đội được chỉ định của bạn chuyển quả phạt đền thành bàn thắng trong suốt quá trình diễn ra trận đấu hay không. Nếu quả phạt đền bị sút trúng vào khung thành hoặc thủ môn và bị chạm trở lại trước khi bàn thắng được tính thì quả phạt đền này sẽ được xem là hỏng. Quả phạt đền đã được chuyển thành bàn thắng nhưng bị yêu cầu thực hiện lại thì quả phạt đền gốc ban đầu sẽ không được tính.
    • Việc sẽ có một cầu thủ của đội bóng được bạn chỉ định sẽ bị truất quyền thi đấu trong quá trình diễn ra trận đấu hay không. Chỉ tính những thẻ phạt được đưa ra sau khi cầu thủ thi đấu trong trận đấu. Không tính bất kỳ thẻ phạt nào được đưa ra sau tiếng còi chung cuộc. Một cầu thủ bị truất quyền thi đấu được phân định cho bất kỳ cầu thủ đang thi đấu nào bị nhận thẻ đỏ, cho dù đó là thẻ đỏ trực tiếp hoặc do nhận 2 thẻ vàng nên tự động dẫn đến bị thẻ đỏ.
    • Việc có xảy ra tình huống bóng chạm vào khung thành khi trận đấu đang diễn ra trong thời gian của trận đấu hay không.
    • Đội bóng được hưởng từ 2 quả phạt đền trở lên - Liệu đội được chỉ định của bạn có ghi được từ hai quả phạt đền trở lên hay không. Quả phạt đền được hưởng nhưng bị hủy và kết quả là không thực hiện sẽ không được xem là quả phạt đền được hưởng.
    • Đội bóng ghi bàn từ 2 quả phạt đền trở lên - Liệu đội được chỉ định của bạn có chuyển thành bàn thắng từ hai quả phạt đền trở lên hay không. Quả phạt đền đã được chuyển thành bàn thắng nhưng bị yêu cầu thực hiện lại thì quả phạt đền gốc ban đầu sẽ không được tính.
    • Đội ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp - Liệu đội được chỉ định của bạn có ghi được bàn thắng từ quả đá phạt trực tiếp không. Mọi khoản cược liên quan đến trường hợp bàn thắng từ quả đá phạt trực tiếp phải được ghi bàn trực tiếp từ quả đá phạt trực tiếp. Phạt đền không được tính
    • Đội ghi bàn từ quả đánh đầu - Liệu đội được chỉ định của bạn có ghi được bàn thắng từ quả đánh đầu hay không. Bàn thắng từ quả đánh đầu là bàn thắng được xếp vào loại bàn thắng được ghi bằng đầu hay vai của cầu thủ, bất kể có hữu ý hay không. Bàn phản lưới nhà không được tính.
    • Đội ghi bàn từ ngoài vùng cấm địa - Liệu đội được chỉ định của bạn có ghi bàn từ bên ngoài khu vực 16m50/khu vực đá phạt đền hay không. Bàn phản lưới nhà không được tính. Mọi bàn thắng được ghi từ bên ngoài vùng cấm địa được xem là thắng cuộc, bất kể có hữu ý hay không. Quả đá phạt trực tiếp không được tính.
    • Đội giữ sạch lưới - Liệu đội được chỉ định của bạn có giữ sạch được lưới nhà hay không. Ví dụ, kết quả 0-0, 1-0 nghiêng về đội của bạn, 2-0 nghiêng về đội của bạn được tính là khoản cược thắng cuộc.
    • Đội đầu tiên ghi bàn - Đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên. Bàn thắng bị hủy và/hoặc không được công nhận không được tính, chỉ tính bàn thắng chính thức. Nếu không có bàn thắng nào được ghi trong trận đấu thì kèo này sẽ có kết quả là thua.
    • Đội cuối cùng ghi bàn - Đội nào sẽ ghi bàn thắng cuối cùng. Bàn thắng bị hủy và/hoặc không được công nhận không được tính, chỉ tính bàn thắng chính thức. Nếu không có bàn thắng nào được ghi trong trận đấu thì kèo này sẽ có kết quả là thua.
    • Quả phạt góc đầu tiên - Đội nào sẽ được hưởng và kết quả là thực hiện quả phạt góc đầu tiên. Nếu không có quả phạt góc nào được hưởng trong khoảng thời gian quy định thì trường hợp này được tính là khoản cược thua cuộc.
    • Quả phạt góc cuối cùng - Đội nào được hưởng và kết quả là thực hiện quả phạt góc cuối cùng của trận đấu. Nếu không có quả phạt góc nào được hưởng trong khoảng thời gian quy định thì trường hợp này được tính là khoản cược thua cuộc.
    • Nhiều quả phạt góc nhất - Đội nào sẽ thực hiện nhiều quả phạt góc nhất trong trận đấu. Nếu số quả phạt góc của trận đấu là bằng nhau trong thời gian cả trận thì khoản cược sẽ thua. Đội được chỉ định của bạn cần phải có số quả phạt góc nhiều hơn đối thủ thì trường hợp này mới được tính là khoản cược thắng cuộc.
    • Thẻ phạt đầu tiên - Đội nào sẽ nhận thẻ phạt đầu tiên, bất kể thẻ vàng hay thẻ đỏ, trong trận đấu. Nếu không có thẻ phạt nào được rút ra trong khoảng thời gian quy thì khoản cược này được tính là thua cuộc.
    • Thẻ phạt cuối cùng - Đội nào sẽ nhận thẻ phạt cuối cùng, bất kẻ thẻ vàng hay thẻ đỏ, trong trận đấu. Nếu không có thẻ phạt nào được rút ra trong khoảng thời gian quy thì khoản cược này được tính là thua cuộc.
    • Nhiều điểm thẻ phạt nhất - Đội nào sẽ nhận nhiều điểm thẻ phạt nhất trong trận đấu. Nếu không có điểm thẻ phạt nào được tính (không có thẻ phạt nào được rút ra) trong trận đấu thì tình huống này được tính là thua cuộc. Đội được chỉ định của bạn bắt buộc phải nhận được nhiều điểm thẻ phạt hơn đối thủ thì khoản cược này mới được tính là khoản cược thắng cuộc. Thẻ vàng = 10 & Thẻ đỏ = 25. Nếu một cầu thủ nhận 2 thẻ vàng và hệ quả là bị rút thẻ đỏ thì tức là cầu thủ đó nhận tổng cộng 35 điểm thẻ phạt.
    • Nhiều thẻ phạt nhất - Đội nào sẽ nhận nhiều thẻ phạt nhất trong trận đấu. Nếu không có thẻ nào được rút ra trong trận đấu thì tình huống này sẽ được tính là thua cuộc. Đội được chỉ định của bạn bắt buộc phải nhận nhiều thẻ hơn đối thủ thì khoản cược này mới được tính là khoản cược thắng cuộc. Thẻ vàng = 1 thẻ & Thẻ đỏ = 2 thẻ. Nếu một cầu thủ nhận 2 thẻ vàng và hệ quả là bị rút thẻ đỏ thì tức là cầu thủ đó nhận tổng cộng 3 thẻ. Số thẻ tối đa mà một cầu thủ có thể nhận là 3. Thẻ đỏ trực tiếp tương đương với 2 thẻ phạt.
   16. Cầu thủ nào sẽ ghi bàn đầu tiên/cuối cùng? - Bạn đặt cược cho: cầu thủ nào sẽ ghi bàn đầu tiên/cuối cùng trong trận đấu (90 phút cộng thời gian bù giờ).

    • Các cược sẽ được thanh toán theo việc cầu thủ nào ghi bàn thắng đầu tiên/cuối cùng cho đội bóng của mình trong quá trình diễn ra trận đấu.
    • Không tính bàn thắng phản lưới nhà. Ví dụ, nếu bạn đặt cược một cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu và bàn thắng đầu tiên là bàn đá phản lưới nhà thì cược đó sẽ được thanh toán cho bàn thắng tiếp theo được ghi. Nếu cầu thủ ghi bàn thắng thứ 2, bạn sẽ thắng cược. Nếu một cầu thủ khác ghi bàn thắng tiếp theo, bạn sẽ thua cược.
    • Nếu cầu thủ của bạn không thi đấu trong trận đấu khi bàn thắng đầu tiên được ghi, các cược sẽ vô hiệu.
    • Nếu cầu thủ của bạn tham gia vào trận đấu trước hoặc trong thời gian bàn thắng cuối cùng được ghi thì khoản cược vẫn có giá trị.
    • Nếu không có bàn thắng nào được ghi trong trận đấu hoặc chỉ có bàn phản lưới nhà được ghi trong trận đấu thì bất kỳ khoản cược nào vào cầu thủ ghi bàn đầu tiên hay cuối cùng đều sẽ có kết quả là khoản cược thua cuộc, nếu cầu thủ đó tham gia vào trận đấu trong khung thời gian liên quan như đã quy định ở hai điểm bên trên.
   17. Cầu thủ sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng? - Bạn đặt cược cho: việc cầu thủ được chỉ định sẽ ghi 1+, 2+ hay 3+ bàn thắng trong quá trình diễn ra trận đấu (90 phút cộng với thời gian bù giờ). (Không tính bàn đá phản lưới nhà)

    • 1+ - cầu thủ được chọn ghi nhiều hơn 1 bàn thắng
    • 2+ - cầu thủ được chọn ghi nhiều hơn 2 bàn thắng
    • 3+ - cầu thủ được chọn ghi nhiều hơn 3 bàn thắng
   18. Một cầu thủ sẽ ghi bàn thắng theo cách nào? - Bạn đặt cược cho: cách thức một cầu thủ được chỉ định sẽ ghi bàn trong quá trình diễn ra trận đấu (90 phút cộng với thời gian bù giờ), với các tùy chọn sau (không tính bàn đá phản lưới nhà):

    • Bàn thắng bằng đầu – cầu thủ được chỉ định ghi bàn thắng được phân là bóng đi từ đầu hoặc vai, cho dù có chủ ý hay không.
    • Đá phạt trực tiếp – cầu thủ được chỉ định ghi bàn từ pha sút phạt trực tiếp cho đội bóng của mình
    • Từ ngoài vòng cấm – cầu thủ được chỉ định ghi bàn từ ngoài khu vực phạt đền 18 yard (16,5 m) cho đội bóng của mình
    • Đá phạt đền – cầu thủ được chỉ định ghi bàn từ pha đá phạt đền cho đội bóng của mình

    Chú ý: Nếu cú sút bị một cầu thủ khác làm đổi hướng thì người ghi bàn thắng sẽ dựa theo quyết định mà nhà cung cấp dữ liệu nhận được tại thời điểm thanh toán.

   19. Ai sẽ bị nhận thẻ phạt hoặc bị truất quyền thi đấu? - Bạn đặt cược cho (đối với trường hợp nhận thẻ phạt): việc một cầu thủ được chỉ định sẽ phải nhận thẻ vàng hay thẻ đỏ trong quá trình diễn ra trận đấu (90 phút cộng thời gian bù giờ) hay không. - Bạn đặt cược cho (đối với trường hợp bị truất quyền thi đấu): việc một cầu thủ được chỉ định sẽ nhận một thẻ đỏ quá trình diễn ra trận đấu hay không. Chỉ tính những thẻ phạt được đưa ra sau khi cầu thủ thi đấu trong trận đấu. Không tính bất kỳ thẻ phạt nào được đưa ra sau tiếng còi chung cuộc. Một cầu thủ bị truất quyền thi đấu được phân định cho bất kỳ cầu thủ đang thi đấu nào bị nhận thẻ đỏ, cho dù đó là thẻ đỏ trực tiếp hoặc do nhận 2 thẻ vàng nên tự động dẫn đến bị thẻ đỏ.

    • Không tính thẻ phạt được đưa ra trước khi bóng lăn, trong thời gian nghỉ giữa các hiệp hoặc sau khi hết giờ. Đồng thời, không tính thẻ phạt dành cho cầu thủ hoặc thành viên ban huấn luyện không nằm trong 22 cầu thủ hiện đang thi đấu trên sân.
    • Cầu thủ nhận thẻ phạt đầu tiên - Cầu thủ nào sẽ nhận thẻ phạt đầu tiên, bất kể thẻ vàng hay thẻ đỏ, trong trận đấu. Nếu không bị nhận bất kỳ thẻ phạt nào trong khoảng thời gian quy định thì khoản cược này sẽ được tính là khoản cược thua cuộc
    • Cầu thủ trong đội nhận thẻ phạt đầu tiên - Cầu thủ nào sẽ nhận thẻ phạt đầu tiên, bất kể thẻ vàng hay thẻ đỏ, cho đội của cầu thủ đó chỉ trong trận đấu. Nếu không bị nhận bất kỳ thẻ phạt nào trong khoảng thời gian quy định thì khoản cược này sẽ được tính là khoản cược thua cuộc.
   20. Cơ hội nhân đôi là gì? – Bạn đang đặt cược vào: trận đấu (hay khoảng thời gian nhất định) kết thúc với một trong hai kết quả công bố. Ví dụ, khoản cược vào cửa Đội A/Hòa sẽ đòi hỏi trận đấu (hoặc khoảng thời gian nhất định) phải kết thúc với kết quả đội A thắng hoặc hòa thì mới được tính là khoản cược thắng cuộc.

   21. Bên nào sẽ dẫn trước sau hiệp 1/cả trận – Bạn đang đặt cược cho: kết quả của trận đấu khi kết thúc hiệp 1 và cả trận, cả hai loại cược này cần phải đúng thì mới được tính là khoản cược thắng cuộc.

   22. Bao nhiêu thẻ phạt cho cả đội? – Bạn đang đặt cược vào: số thẻ phạt cho Đội được chỉ định của bạn trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Chỉ có thẻ phạt được rút ra đối với cầu thủ đang chơi trên sân trong suốt thời gian có hiệu lực của trận đấu mới được tính, thẻ phạt dành cho ban huấn luyện hoặc cầu thủ dự bị không được tính.

    • Được tính duy nhất một thẻ vàng đối với lỗi thẻ vàng thứ hai. Hai thẻ vàng dẫn đến kết quả một thẻ đỏ được tính tổng cộng là ba thẻ. Luật tương tự được áp dụng đối với thẻ vàng mà tiếp sau đó là một thẻ đỏ trực tiếp. Tổng số thẻ phạt tối đa được tính mà một cầu thủ có thể nhận là ba.
    • Thẻ phạt được rút ra trước khi phát bóng, trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp hoặc sau thời gian cả trận đấu sẽ không được tính. Thẻ phạt được rút ra đối với cầu thủ hoặc nhân viên không đóng vai trò là cầu thủ đang chơi trên sân sẽ không được tính.
   23. Đội bóng chiến thắng như thế nào? – Bạn đang đặt cược vào: nhiều kèo khác nhau liên quan đến cách chiến thắng của đội bóng, bao gồm

    • Cách biệt bàn thắng- Đội được chỉ định sẽ thắng với bao nhiêu bàn cách biệt.
    • Thắng và không bị thủng lưới - Liệu đội được chỉ định có thắng mà không bị thủng lưới hay không. Ví dụ, đội được chỉ định của bạn thắng với kết quả 1-0, 2-0, v.v. thì khoản cược này được tính là khoản cược thắng cuộc.
    • Thắng ngược dòng - Liệu đội được chỉ định có lội ngược dòng chiến thắng trong trận đấu (hoặc trong khoảng thời gian quy định) hay không.
    • Thắng trong hiệp phụ - Liệu đội được chỉ định của bạn có giành được chiến thắng trong hiệp phụ hay không. Để khoản cược được tính là thắng cuộc, đội của bạn bắt buộc phải thắng trong thời gian thi đấu hiệp phụ (2 hiệp x 15 phút cộng với thời gian bù giờ trừ trường hợp có quy định khác). Nếu trận đấu không bước vào hiệp phụ thì khoản cược này sẽ được tính là khoản cược thua cuộc. Nếu vòng đấu bị hoãn thì luật hoãn trận đấu thông thường sẽ được áp dụng. Nếu vòng đấu bị hủy thì luật hủy trận đấu thông thường sẽ được áp dụng.
    • Thắng bằng đá phạt đền luân lưu - Liệu đội được chỉ định của bạn có giành được chiến thắng sau loạt đá phạt đền luân lưu hay không. Khoản cược chỉ được quyết toán cho các vòng đấu phải bước vào loạt đá phạt đền luân lưu. Nếu trận đấu không bước vào loạt đá phạt đền luân lưu thì khoản cược này sẽ được tính là khoản cược thua cuộc. Nếu vòng đấu bị hoãn thì luật hoãn trận đấu thông thường sẽ được áp dụng. Nếu vòng đấu bị hủy thì luật hủy trận đấu thông thường sẽ được áp dụng.
    • Lọt vào vòng sau - Liệu đội được chỉ định của bạn có đủ điều kiện lọt vào vòng kế tiếp của vòng đấu trong giải đấu/cúp/mùa giải quy định hay không. Nếu vòng đấu bị hoãn thì luật hoãn trận đấu thông thường sẽ được áp dụng. Nếu vòng đấu bị hủy thì luật hủy trận đấu thông thường sẽ được áp dụng. Trong trường hợp một trong hai đội bị tước quyền thi đấu hoặc không có đối thủ và được tuyên bố thắng cuộc, hãy tham khảo luật hoãn trận đấu(2.1.8.12.6.).

Các kiểu cá cược bóng đá

 1. Trừ khi có sự xác lập khác, kết quả để cá cược bóng đá là kết quả cuối trận theo thời gian thông thường (bao gồm cả thời gian đá bù giờ do trọng tài quyết định). Các thời gian ngoài quy định không được tính.

 2. 1X2, Cược 1X2 hiệp 1 & Cược 1X2 hiệp 2

  1. 1X2 là cá cược vào 1 trong 3 kết quả thắng có thế của mớt trận đắu: 1 ứng với đội được nêu tên đầu tiên (thông thường là đội chủ nhà); X ứng với trận đầu kết thúc hòa hoặc kết thúc ngang điểm; 2 ứng với đội được nêu tên thứ hai (thường là đội khách
  2. Cược 1X2 hiệp 1 nghĩa là cược bất kỳ một trong ba khả năng thắng, thua hoặc hòa theo tỉ số hiệp 1 của trận đấu. 1 chỉ đội được nhắc đến đầu tiên (thường là đội nhà); X chỉ kết quả hòa; 2 chỉ đội được nhắc đến thứ hai (thường là đội khách).
  3. Cược 1X2 hiệp 2 nghĩa là cược bất kỳ một trong ba khả năng thắng, thua hoặc hòa theo tỉ số hiệp 2 của trận đấu. 1 chỉ đội được nhắc đến đầu tiên (thường là đội nhà); X chỉ kết quả hòa; 2 chỉ đội được nhắc đến thứ hai (thường là đội khách).
  4. Cược 1X2 cho 10 phút đầu tiên
   1. Cược 1X2 cho 10 phút đầu tiên nghĩa là cược dự đoán một trong ba khả năng có kết quả thắng, thua hoặc hòa trong 10 phút thi đấu chính thức đầu tiên của một trận đấu.
   2. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được quyết định.
 3. Tỷ số Chính xác

  1. Tỷ số Chính xác có nghĩa là cược để dự đoán tỷ số cuối cùng khi kết thúc toàn bộ trận đấu.
  2. Tỷ số Chính xác thắng "AOS" có nghĩa là đội đã chọn phải thắng với tỷ số không được liệt kê trong lựa chọn.
  3. Cược sẽ không có hiệu lực nếu trận đấu bị hoãn lại trừ khi khoản thanh toán tiền cược đã được quyết định.
 4. Tổng số bàn thắng & Tổng số bàn thắng trong hiệp 1& Cược tổng số bàn thắng của hiệp 2

  1. Tổng số bàn thắng là các cược được xác định bằng tổng số bàn thắng đã được ghi trong trận đấu
  2. Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 nghĩa là cá cược được xác định dựa trên tổng số bàn thắng được ghi trong hiệp 1 của trận đấu.
  3. Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2
   1. Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do hai đội ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do hai đội ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.
   2. Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 của đội nhà so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 của đội nhà nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do đội nhà ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do đội nhà ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.
   3. Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 của đội khách so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 của đội khách nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do đội khách ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do đội khách ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.
  4. Cược tổng số bàn thắng của hiệp 2 nghĩa là cược dựa trên tổng số bàn thắng được ghi trong hiệp 2 của trận đấu.
  5. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.
 5. Hiệp 1/Toàn trận (HT/FT)

  1. Hiệp 1/Toàn trận nghĩa là cá cược để dự đoán kết quả hiệp 1 và toàn trận của một trận đấu (Thời gian đá thêm không tính). Trong thị trường này H ứng với đội được nêu tên đầu tiên (thông thường là đội chủ nhà); D ứng với trận đấu kết thúc hòa; A ứng vvới đội được nêu tên thứ hai ( thường là đội khách).
  2. Ví dụ HA nghĩa là đội được nêu tên trước (chủ nhà) sẽ dẫn trước trong hiệp 1, còn đội được nêu tên thứ hai (khách) sẽ dẫn trước khi tính toàn trận
  3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.
 6. Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng & Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1

  1. Bàn thắng đầu/Bàn thắng cuối là cá cược vào đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên và đội nào sẽ ghi bàn thắng cuối cùng trong trận đấu. Trong thị trường này HF sẽ ứng với việc đội được ghi tên đầu tiên (thường là đội chủ nhà) sẽ ghi bàn thắng đầu tiên, HL sẽ ứng với việc đội được ghi tên đầu tiên sẽ ghi bàn thắng cuối cùng. AF sẽ ứng với việc đội được ghi tên thứ hai (thường là đội khách) sẽ ghi bàn thắng đầu tiên, AL sẽ ứng với việc đội được ghi tên thứ hai sẽ ghi bàn thắng cuối cùng. NG ứng với trường hợp không có bàn thắng nào được ghi trong trận đấu.
  2. Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1 nghĩa là cá cược đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên hoặc bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1 của trận đấu. Trong hình thức chơi này, những từ sau có ý nghĩa như sau: HF là đội được nhắc đến tên trước (thông thường là đội nhà) đã ghi bàn thắng đầu tiên. HL chỉ đội được nhắc đến tên đầu tiên đã ghi bàn thắng cuối cùng.AF chỉ đội được nhắc đến tên thứ hai (thông thường là đội khách) đã ghi bàn thắng đầu tiên.AL chỉ đội được nhắc đến tên thứ hai đã ghi bàn thắng cuối cùng.NG nghĩa là không có bàn thắng nào được ghi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
  3. Bàn phản lưới nhà được tính cho đội bạn
  4. Nếu một trận đấu bị dừng khi đã có bàn thắng được ghi, tất cả các cá cược cho bàn thắng đầu tiên (và không bàn thắng) sẽ vẫn hiệu lực, còn các cá cược cho bàn thắng cuối cùng sẽ bị coi là không có giá trị. Nếu trận đấu bị dừng khi chưa có bàn thắng nào được ghi thì tất cả các cá cược cho bàn thắng đầu tiên, bàn thắng cuối cùng và không bàn thắng đều bị vô hiệu hóa.
 7. Đội nào sẽ ra bóng đầu tiên

  1. Đội nào sẽ ra bóng đầu tiên là hình thức cược xem đội nào sẽ ra bóng đầu tiên.
  2. Nếu trận đấu bị dừng khi đã ra bóng thì tất cả các cá cược vẫn nguyên giá trị.
 8. Tổng số của đội nhà so với Tổng số của đội khách

  1. Tổng số bàn thắng của đội nhà so với tổng số bàn thắng của đội khách
   1. Tổng số bàn thắng của đội nhà so với tổng số bàn thắng của đội khách có nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng mà đội nhà đã ghi được so với tổng số bàn thắng mà đội khách đã ghi được đối với các trận đấu trong một liên đoàn cụ thể chơi vào một ngày nhất định.
  2. Tổng số quả phạt góc của đội nhà so với tổng số quả phạt góc của đội khách
   1. Tổng số quả phạt góc của đội nhà so với tổng số quả phạt góc của đội khách nghĩa là cược để dự đoán tổng số quả phạt góc mà đội nhà được hưởng so với tổng số quả phạt góc mà đội khách đã được hưởng đối với các trận đấu trong một liên đoàn cụ thể chơi vào một ngày nhất định.
  3. Tổng số thẻ phạt của đội nhà so với tổng số thẻ phạt của đội khách
   1. Tổng số thẻ phạt của đội nhà so với tổng số thẻ phạt của đội khách nghĩa là cược dự đoán tổng số thẻ phạt do đội nhà nhận được so với tổng số thẻ phạt do đội khách nhận được trong một trận đấu của một giải đấu hay một mùa thi đấu cụ thể vào một ngày nhất định.
  4. Đội nhà chỉ đội được nêu tên đầu tiên và đội khách chỉ đội được nêu tên thứ hai.
  5. Nếu một (hoặc nhiều) trận đấu bị hoãn lại hoặc hủy bỏ thì khoản cược sẽ vô hiệu.
 9. Cược Trên/Dưới cho một đội (Single Team Over/Under) & Cược Trên/Dưới trong hiệp 1 cho một đội (Single Team 1st Half Over/Under)

  1. Trên/Dưới cho 1 đội là số bàn thắng do một đội cụ thể ghi được.
  2. Cược Trên/Dưới trong hiệp 1 cho một đội (Single Team 1st Half Over/Under) là loại cược dự đoán bàn thắng được ghi bởi một đội cụ thể trong hiệp 1 của trận đấu.
  3. Nếu tổng số lớn hơn dòng Trên/Dưới, lúc ấy kết quả thắng cuộc là Trên; nếu tổng số nhỏ hơn dòng Trên/Dưới, lúc ấy kết quả thắng cuộc là Dưới.
 10. Phạt góc

  1. Phạt góc được hưởng nhưng không thực hiện không được tính
  2. Số quả phạt góc
   1. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1
    1. Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu thực hiện nhiều quả phạt góc hơn bao gồm cả chấp.
    2. Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược vào đội nào có nhiều quả phạt góc nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ quả phạt góc được chấp nào.
    3. Khoản cược của cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Khoản cược của cược chấp hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.
   2. Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1
    1. Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số quả phạt góc mà hai đội đã thực hiện trong trận đấu.
    2. Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là đặt cược dựa trên tổng số quả phạt góc do cả hai đội ghi trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu.
    3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.
    4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.
  3. Quả phạt góc đầu tiên,Cược quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 & Quả phạt góc đầu tiên của hiệp 2
   1. Quả phạt góc đầu tiên nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có quả phạt góc đầu tiên trong trận đấu.
   2. Cược quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ được hưởng quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 của trận đấu.
   3. Quả phạt góc đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ có quả đá phạt góc đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.
   4. Các tùy chọn đặt cược có ở tất cả các thị trường Quả phạt góc đầu tiên là đội nhà, đội khách hoặc không đội nào.
   5. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
  4. Các tùy chọn đặt cược có ở tất cả các thị trường Quả phạt góc cuối cùng là đội nhà, đội khách hoặc không đội nào.
   1. Quả phạt góc cuối cùng& Cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1
   2. Quả phạt góc cuối cùng nghĩa là cược xem đội nào sẽ thực hiện quả phạt góc cuối cùng trong trận đấu
   3. Cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ được hưởng quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 của trận đấu.
   4. Khoản cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trong thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Khoản cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trong thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.
  5. Quả phạt góc tiếp theo
   1. Quả phạt góc tiếp theo nghĩa là cược xem đội nào sẽ thực hiện quả phạt góc tiếp theo trong trận đấu
   2. Tất cả các cá cược sẽ giữ nguyên hiệu lực nếu quả phạt góc được chỉ định được thực hiện.
  6. Tài/Xỉu số quả phạt góc của một đội
   1. Tài/Xỉu số quả phạt góc của một đội nghĩa là cược dự đoán tổng số quả phạt góc của một đội cụ thể trong một trận đấu.
    1. Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội nhà được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.
    2. Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà trong hiệp 1 nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội nhà được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.
    3. Đối với Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà lẫn Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
   2. Nếu tổng số quả phạt góc lớn hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số quả phạt góc nhỏ hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.
    1. Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội khách được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.
    2. Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách trong hiệp 1 nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội khách được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.
    3. Đối với Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách lẫn Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
  7. Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn & Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp
   1. Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn nghĩa là cược tổng số quả phạt góc do cả hai đội được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.
   2. Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp 1 nghĩa là cược tổng số quả phạt góc do cả hai đội được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.
   3. Đối với Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn lẫn Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
  8. Phạt góc khác và Phạt góc khác Hiệp 1
   1. Phạt góc khác nghĩa là cược vào lựa chọn đã xác định của các tùy chọn cược phạt góc và thanh toán được dựa trên tổng số lần phạt góc mà cả hai đội thực hiện sau thời gian thi đấu chính thức.
   2. Phạt góc khác Hiệp 1 nghĩa là cược vào lựa chọn đã xác định của các tùy chọn cược phạt góc mà cả hai đội thực hiện trong hiệp một của trận đấu.
   3. Đối với cả Phạt góc khác & Phạt góc khác Hiệp 1, các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi việc thanh toán cho các cược đã được xác định.
   4. Các tùy chọn cược có sẵn trong tất cả thị trường Phạt góc khác là Tài, Bằng hoặc Xỉu một số đã chọn.
  9. Cược chấp 3 cách phạt góc và Cược chấp 3 cách phạt góc Hiệp 1
   1. Cược chấp 3 cách phạt góc nghĩa là thanh toán sẽ dựa trên tỷ lệ cược được hiển thị bằng cách sử dụng số lần phạt góc thực tế trong trận đấu được điều chỉnh theo cược chấp.
   2. Cược chấp 3 cách phạt góc Hiệp 1 nghĩa là thanh toán sẽ dựa trên tỷ lệ cược được hiển thị bằng cách sử dụng số lần phạt góc thực tế trong hiệp một của trận đấu được điều chỉnh theo cược chấp.

    Đội nhà (-1): Đội nhà phải thắng ít nhất hai lần phạt góc trở lên.
    Hòa (+1): Đội nhà thắng với một lần phạt góc duy nhất.
    Đội khách (+1): Đội khách thắng hoặc hòa.

  10. Thời gian phạt góc đầu tiên và Thời gian phạt góc đầu tiên Hiệp 2
   1. Thời gian phạt góc đầu tiên nghĩa là cược để dự đoán thời gian lần phạt góc đầu tiên được thực hiện trong trận đấu.
   2. Thời gian phạt góc đầu tiên Hiệp 2 nghĩa là cược để dự đoán thời gian lần phạt góc đầu tiên được thực hiện trong hiệp hai của trận đấu.
   3. Các cược sẽ có hiệu lực nếu trận đấu bị hủy sau khi lần phạt góc đầu tiên được thực hiện.
   4. Các cược của trận đấu bị hủy sẽ mất hiệu lực nếu không có cú đá phạt góc nào được thực hiện trong khung thời gian xác định của trận đấu, trừ khi cược đã có kết quả.
   5. Ví dụ: Nếu pha phạt góc diễn ra vào hoặc sau phút thứ 8. Cược “Không có phạt góc trước phút 8:00” sẽ thắng.
   6. Nếu lần phạt góc đầu tiên cần được thực hiện lại, thời gian mà cú đá phạt góc được thực hiện lại sẽ được coi là thời gian thực hiện lần phạt góc đầu tiên.
   7. Thời gian của lần phạt góc đầu tiên sẽ được xác định bằng thời gian được nhà cung cấp dữ liệu gửi cho Công ty và không phải thời gian mà lần phạt góc đầu tiên được thực hiện trong thực tế.
  11. Đội nhà Phạt góc Tài/Xỉu & Đội nhà Phạt góc Tài/Xỉu Hiệp 1
   1. Đội nhà Phạt góc Tài/Xỉu nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Nhà lớn hơn mức OU, cược Tài sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược Xỉu sẽ thắng.
   2. Đội nhà Phạt góc Tài/Xỉu Hiệp 1 nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Nhà lớn hơn mức OU, cược Tài sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược Xỉu sẽ thắng.
   3. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
  12. Đội khách Phạt góc Tài/Xỉu & Đội khách Phạt góc Tài/Xỉu Hiệp 1
   1. Đội khách Phạt góc Tài/Xỉu nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Khách lớn hơn mức OU, cược Tài sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược Xỉu sẽ thắng.
   2. Đội khách Phạt góc Tài/Xỉu Hiệp 1 nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Khách lớn hơn mức OU, cược Tài sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược Xỉu sẽ thắng.
   3. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
  13. Cuộc đua phạt góc và Cuộc đua phạt góc Hiệp 1
   1. Cuộc đua phạt góc nghĩa là cược để dự đoán đội nào sẽ là đội đầu tiên đạt được số lần phạt góc đã chỉ định.
   2. Cuộc đua phạt góc Hiệp 1 nghĩa là cược để dự đoán đội nào sẽ là đội đầu tiên đạt được số lần phạt góc đã chỉ định trong hiệp một của trận đấu.
   3. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
  14. Phạt góc Lẻ/Chẵn, Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 1 và Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 2
   1. Phạt góc Lẻ/Chẵn nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần phạt góc được thực hiện trong trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.
   2. Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 1 nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần phạt góc được thực hiện trong hiệp một của trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.
   3. Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 2 nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần phạt góc được thực hiện trong hiệp hai của trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.
   4. Nếu không có lần phạt góc nào được thực hiện, thị trường sẽ được thanh toán theo kết quả là “Chẵn”.
   5. Các cược liên quan đến Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 1 vẫn có hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trong hiệp 2.
  15. Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất
   1. Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất nghĩa là cược để dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có số lần phạt góc được thực hiện nhiều hơn.
   2. Đối với loại cược này, người chơi có thể sử dụng các tùy chọn sau đây: Hiệp 1, Hiệp 2 và Hòa
   3. Nếu trận đấu bị hủy, các cược vào Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất sẽ chỉ được thanh toán nếu kết quả được xác định một cách vô điều kiện, và mọi lần phạt góc được thực hiện sau đó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của thị trường. Trong tất cả các tình huống khác, cược sẽ bị coi là mất hiệu lực.
  16. Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất (2 cách)
   1. Hiệp có số phạt góc nhiều nhất (2 cách) nghĩa là cược để dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có số lần phạt góc được thực hiện nhiều hơn.
   2. Đối với loại cược này, người chơi có thể sử dụng các tùy chọn sau đây: Hiệp 1 và Hiệp 2
   3. Nếu kết quả khi kết thúc cả hai hiệp là Hòa, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
   4. Nếu trận đấu bị hủy, các cược vào Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất sẽ chỉ được thanh toán nếu kết quả được xác định một cách vô điều kiện, và mọi lần phạt góc được thực hiện sau đó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của thị trường. Trong tất cả các tình huống khác, cược sẽ bị coi là mất hiệu lực.
  17. Tổng lần phạt góc Hiệp 1/Cả trận
   1. Tổng số phạt góc Hiệp 1/Cả trận nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần phạt góc được thực hiện trong hiệp một và Tổng số lần phạt góc được thực hiện trong cả trận.
   2. Đối với loại cược này, “8+” ,"9+",…"15+" là tùy chọn cược, trong đó tổng số lần phạt góc được thực hiện sau khi kết thúc trận đấu tối thiểu phải là (8), (9),…, (15) để có thể thắng cược.
   3. Tổng số phạt góc Hiệp 1/Cả trận để thắng “AOS” nghĩa là đội được chọn phải thắng với tỷ số không được liệt kê trong lựa chọn.
  18. Số lần phạt góc chính xác Hiệp 1 và Số lần phạt góc chính xác Hiệp 2
   1. Số lần phạt góc chính xác Hiệp 1 nghĩa là cược để dự đoán số lần phạt góc chính xác khi kết thúc Hiệp một.
   2. Số lần phạt góc chính xác Hiệp 2 nghĩa là cược để dự đoán số lần phạt góc chính xác khi kết thúc Hiệp hai.
   3. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
 11. Tổng số thẻ phạt

  1. Một thẻ vàng được tính là một điểm, một thẻ đỏ tính là 2 điểm. Tổng số điểm mà một cầu thủ có thể nhận trong một trận đấu là 3 điểm (1 cho thẻ vàng và 2 cho thẻ đỏ, thẻ vàng thứ hai không tính)
  2. Không tính các thẻ rút ra cho những người không phải là cầu thủ (người điều hành, người thay thế, trọng tài…)
   1. Thẻ được trọng tài rút ra sau tiếng còi kết thúc Toàn trận không được tính.
   2. Thẻ được trọng tài rút ra sau tiếng còi kết thúc Hiệp 1 sẽ được tính vào hiệp 2 của trận đấu.
  3. Số tổng số thẻ
   1. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1
    1. Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu bị nhận nhiều thẻ hơn bao gồm cả chấp.
    2. Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ nhận nhiều thẻ phạt nhất trong suốt hiệp 1 của trận đấu bao gồm của bất kỳ thẻ phạt được chấp nào.
    3. Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu
   2. Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1
    1. Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số thẻ phạt mà hai đội đã phải nhận trong trận đấu.
    2. Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là cược dựa trên tổng số thẻ phạt mà cả hai đội phải nhận trong suốt hiệp 1 của trận đấu.
    3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.
    4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.
  4. Thẻ phạt đầu tiên & Thẻ phạt đầu tiên của hiệp 2
   1. Thẻ phạt đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ phải nhận thẻ phạt đầu tiên (Thẻ vàng hoặc thẻ đỏ)
   2. Thẻ phạt đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ bị nhận thẻ phạt đầu tiên (vàng hoặc đỏ) trong hiệp 2 của trận đấu.
   3. Nếu trận đấu bị đình chỉ sau khi thẻ phạt đầu tiên được rút ra thì các cá cược giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị đình chỉ trước khi thẻ phạt đầu tiên được rút ra thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.
   4. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có thẻ phạt đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có thẻ phạt đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.
  5. Thẻ phạt cuối cùng
   1. Thẻ phạt cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ phải nhận thẻ phạt cuối cùng (Thẻ vàng hoặc thẻ đỏ)
   2. Nếu hai (hoặc hơn) cầu thủ cùng bị phạt vì cùng một sự cố thì cầu thủ nào được trọng tài rút thẻ sau cùng được coi là người thắng.
   3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.
  6. Thẻ phạt tiếp theo (Next Booking)
   1. Thẻ phạt tiếp theo (Next Booking) là loại cược dự đoán đội nào sẽ nhận thẻ phạt tiếp theo, có thể là thẻ đỏ và/hoặc thẻ vàng.
   2. Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu số thẻ phạt mà hai đội phải nhận bằng số thẻ phạt đã đặt cược.
  7. Tài/Xỉu tổng số thẻ phạt của một đội
   1. Tài/Xỉu tổng số thẻ phạt của một đội nghĩa là cược dự đoán tổng số thẻ phạt do một đội cụ thể trong một trận đấu nhận được.
   2. Nếu tổng số thẻ phạt lớn hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số thẻ phạt nhỏ hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.
 12. Việt vị

  1. Số lỗi việt vị
   1. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1
    1. Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu bị bắt lỗi việt vị nhiều hơn bao gồm cả chấp.
    2. Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ bị bắt việt vị nhiều lần nhất trong hiệp 1 của trận đấu, bao gồm bất kỳ lần việt vị được chấp nào.
    3. Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.
   2. Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1
    1. Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số lỗi việt vị bị bắt trong trận đấu.
    2. Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số lần quyết định việt vị trong hiệp 1 của trận đấu.
    3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.
    4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.
  2. Lỗi việt vị đầu tiên & Lỗi việt vị đầu tiên của hiệp 2
   1. Lỗi việt vị đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị đầu tiên
   2. Lỗi việt vị đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.
   3. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có quyết định lỗi việt vị đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi có quyết định lỗi việt vị đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.
  3. Lỗi việt vị cuối cùng
   1. Lỗi việt vị cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị cuối cùng
   2. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.
  4. Lỗi việt vị tiếp theo
   1. Lỗi việt vị tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ bị bắt việt vị tiếp theo.
   2. Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội đặt cược bị bắt lỗi việt vị tiếp theo đúng như dự đoán.
 13. Thay người

  1. Tổng số lần thay người
   1. Chấp
    1. Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành thay người nhiều hơn bao gồm cả chấp.
    2. Nếu trận đấu bị dừng, khi đó các cá cược đều bị vô hiệu hóa.
   2. Trên/ Dưới (Over/Under)
    1. Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số lần thay người trong trận đấu.
    2. Nếu tổng số điểm nhiều hơn mức OU thì Trên(Over) là kết quả thắng. Nếu tổng số điểm ít hơn mức OU thì Dưới (Under) là kết quả thắng.
    3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.
  2. Lần thay người đầu tiên
   1. Lần thay người đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ phải thay người trước tiên
   2. Nếu hai (hoặc hơn) cầu thủ cùng được thay một lúc thì cầu thủ nào có số được giơ lên đầu tiên được coi là người thắng.
   3. Nếu trận đấu bị dừng sau khi lần thay người đầu tiên được thực hiện thì các cá cược giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị dừng trước khi thực hiện thay người các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.
  3. Thay người Cuối cùng
   1. Thay người cuối cùng có nghĩa là cược trên đội sẽ thay người cuối cùng trong suốt trận đấu.
   2. Nếu thay thế từ 2 cầu thủ trở lên vào cùng một thời điểm, lúc ấy số của cầu thủ được trọng tài phụ giơ lên cuối cùng sẽ được xem là người thắng cuộc.
   3. Nếu trận đấu bị bỏ dở, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị
 14. Lưới sạch

  1. Lưới sạch có nghĩa là cá cược "Có" vào đội giữ lưới sạch (không để lọt lưới bàn thắng) hoặc "Không" vào đội không giữ lưới sạch (để lọt lưới bàn thắng).
  2. Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện sau khi mới chỉ có đội nhà ghi bàn thì khoản cược “Đội khách Có & Không” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội nhà Có & Không” sẽ không có giá trị. Nếu mới chỉ có đội khách ghi bàn thì khoản cược “Đội nhà Có & Không” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội khách Có & Không” sẽ không có giá trị. Nếu cả hai đội khách và đội nhà đã ghi bàn thắng thì tất cả mọi khoản cược sẽ đều có hiệu lực. Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện khi chưa có bàn thắng nào được ghi thì tất cả mọi khoản cược sẽ không có giá trị.

   Luật 1:
   Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi = 0 (1, 2..:0)
   Đội nhà Có – Hoàn tiền Đội khách Có – Thua
   Đội nhà Không – Hoàn tiền Đội khách Không – Thắng

   Luật 2:
   Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
   Đội nhà Có – Thua Đội khách Có – Thua
   Đội nhà Không – Thắng Đội khách Không - Thắng

   Luật 3:
   Số bàn đội nhà ghi = 0, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (0:1, 2…)
   Đội nhà Có – Thua Đội khách Có – Hoàn tiền
   Đội nhà Không – Thắng Đội khách Không – Hoàn tiền

 15. Penalty

  1. Penalty là cược vào quả penalty được thụ hưởng và được thực hiện trong trận đấu
  2. Nếu trận đấu bị dừng sau khi quả penalty được chỉ định và được thực hiện thì các cá cược giữ nguyên hiệu lực.
  3. Nếu trận đấu bị dừng trước khi có penalty các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.
 16. Sản phẩm loạt đá luân lưu

  1. Loạt đá luân lưu
   1. Loạt đá luân lưu có nghĩa là cược trên đội giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu.
   2. Trong cược chấp, kết quả bao gồm tất cả cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu, trong đó có cả những cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu loại trực tiếp (sudden death). Trong cược trên/dưới, kết quả chỉ bao gồm mười cú sút đầu tiên trong loạt sút luân lưu và không bao gồm bất kỳ cú sút nào nào được hiện trong loạt sút luân lưu loại trực tiếp (sudden death). Nếu một đội đã sút thành công nhiều hơn số lượt sút thành công mà đối thủ có thể đạt được từ những lượt sút còn lại, loạt sút luân lưu sẽ kết thúc ngay lập tức, bất kể số lượt sút còn lại.
  2. Loạt sút luân lưu – Bàn thắng / Hụt
   1. Nghĩa là cược để dự đoán đội được chỉ định sẽ Bàn thắng hay Hụt trong Loạt sút luân lưu
   2. Các lựa chọn cược sau được cung cấp:
    • Hụt – nghĩa là cú sút luân lưu sẽ trượt.
    • Bàn thắng – nghĩa là cú sút luân lưu thành công.
   3. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
   4. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
  3. Loạt sút luân lưu – Tổng số bàn thắng chính xác
   1. Nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng chính xác mà cả hai đội ghi được trong loạt sút luân lưu.
   2. Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) cút sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đến lượt sút thứ mười, trong quá trình sút luân lưu và sẽ không bao gồm những bàn thắng được ghi trong loạt sút loại trực tiếp (sudden death).
   3. Nếu trận đấu không kéo dài đến loạt đá luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
   4. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.
  4. Loạt sút luân lưu – Chẵn/Lẻ
   1. Nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần sút thành công của cả hai đội trong loạt sút luân lưu sẽ là lẻ hay chẵn.
   2. 10 Lượt sút đầu: Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) lần sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười lần nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đi đến lần sút thứ mười trong loạt sút luân lưu và sẽ không bao gồm những lần sút thành công được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp.
   3. Kết quả cuối cùng: Kết quả sẽ bao gồm những cú sút được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút đầu tiên.
   4. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
   5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
  5. Loạt sút luân lưu – Một đội Tài/Xỉu
   1. Nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần sút thành công trong loạt sút luân lưu của đội được chỉ định sẽ là Tài hay Xỉu số đã được định sẵn.
   2. 10 Lượt sút đầu: Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) lần sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười lần nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đi đến lần sút thứ mười trong loạt sút luân lưu và sẽ không bao gồm những lần sút thành công được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp.
   3. Kết quả cuối cùng: Kết quả sẽ bao gồm những lần sút thành công trong loạt sút loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút đầu tiên
   4. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
   5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
  6. Loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp
   1. “Loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp” nghĩa là cược dự đoán xem loạt sút luân lưu có kéo dài đế Lượt sút loại trực tiếp hay không. Nếu cược là "Có" tức là loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, nếu cược là "Không" tức là loạt sút luân lưu sẽ không kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp.
   2. Nếu loạt sút luân lưu kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, kết quả thắng cược sẽ là “Có”; Nếu loạt sút luân lưu không kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, kết quả thắng cược sẽ là “Không”.
  7. Tổng số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu
   1. “Tổng số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu” nghĩa là cược dự đoán số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu, bất kể cú sút đó có thành công hay không.
   2. Nếu tổng lớn hơn ranh giới TD, kết quả thắng cược sẽ là “Trên”; nếu tổng nhỏ hơn ranh giới TD, kết quả thắng cược sẽ là “Dưới”.
  8. Loạt sút luân lưu - Đội sẽ thực hiện cú sút đầu tiên
   1. “Loạt sút luân lưu - Đội sẽ thực hiện cú sút đầu tiên” nghĩa là cược dự đoán đội nào tham gia trận đấu sẽ thực hiện cú sút đầu tiên trong loạt sút luân lưu.
   2. Nếu loạt sút luân lưu bị hủy bỏ sau khi cú sút đầu tiên được thực hiện, tất cả cược vẫn có hiệu lực.
  9. Loạt sút luân lưu Dội trúng khung thành – Lượt sút 1 đến 5
   1. Nghĩa là cược để dự đoán các cú sút trong loạt sút luân lưu sẽ dội trúng vào cột dọc hoặc xà ngang trong một lượt sút riêng lẻ. Nếu bóng dội vào cột dọc trước, sau đó thủ môn cản được, thì vẫn được coi là “Dội trúng khung thành”.
   2. Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa trên kết quả từng lượt sút.
   3. Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.
   4. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
   5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
  10. Loạt sút luân lưu 1x2 – Lượt sút 1 đến 5
   1. Nghĩa là cược vào một kết quả bất kỳ trong ba kết quả có thể xảy ra trong loạt sút luân lưu.

    1 là đội đầu tiên (thường là Đội nhà), X là trận đấu có kết quả hòa, và 2 là đội thứ hai (thường là Đội khách)

   2. Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa trên kết quả từng lượt sút.
   3. Cả hai đội phải sút trong loạt sút luân lưu, nếu một trong hai đội không thực hiện loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực trong lượt sút cụ thể đó.
   4. Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.
   5. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
   6. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
  11. Loạt sút luân lưu Cả hai/Một/Không – Lượt sút 1 đến 5
   1. Nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội, một đội hay không đội nào ghi được hoặc không ghi được bàn trong loạt sút luân lưu.
   2. Các lựa chọn cược sau được cung cấp:
    • Cả hai = Cả hai đội sẽ ghi bàn.
    • Một = Một trong hai đội sẽ ghi bàn.
    • Không = Cả hai đội sẽ không ghi bàn.
   3. Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa trên kết quả từng lượt sút.
   4. Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.
   5. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
   6. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
  12. Loạt sút luân lưu – Tỷ số chính xác
   1. Nghĩa là cược để dự đoán tỷ số cuối cùng khi kết thúc loạt sút luân lưu.
   2. Loạt sút luân lưu Tỷ số chính xác chiến thắng “HAOS” hoặc “AAOS” nghĩa là đội được chọn phải thắng với tỷ số không được liệt kê trong mục lựa chọn.
   3. Kết quả sẽ bao gồm những lần sút thành công trong loạt sút loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút.
   4. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
   5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
  13. Combo Loạt sút luân lưu - (10 lượt sút đầu)
   1. Nghĩa là cược để dự đoán kết quả của một Loạt sút luân lưu theo trình tự của một đội cụ thể với bàn thắng hoặc đá hụt.
   2. 10 Lượt sút đầu: Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) lần sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười lần nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đi đến lần sút thứ mười trong loạt sút luân lưu và sẽ không bao gồm những lần sút thành công được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp.
   3. Nếu đã xác định được người chiến thắng sau 3 vòng, thành viên với chuỗi tổ hợp đúng cho tới Vòng 3 sẽ được xem là chiến thắng với mỗi vòng còn lại (Vòng 4 & 5) được tính là 1.
   4. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
 17. Liên đoàn tưởng tượng (Fantasy League)

  1. Các trận đấu tưởng tượng là sự ghép cặp giữa các đội từ các trận đấu khác nhau
  2. Các địa điểm hoàn toàn chỉ phục vụ mục đích tham chiếu
 18. Cược O/U riêng 15 phút

  1. Cược riêng15 phút O/U là cược vào tổng số điểm (số bàn thắng, số quả phạt góc, số thẻ phạt v.v..) ở cuối mỗi 15 phút thời gian của trận đấu
  2. Nếu tổng số điểm nhiều hơn một mức OU định trước thì Trên(Over) là kết quả thắng. Nếu tổng số điểm ít hơn mức OU định trước thì Dưới (Under) là kết quả thắng.
  3. Ví dụ

   OU phút thứ 15
   00:01 – 15:00 Tất cả các điểm được ghi từ 00:-00 đến phút thứ 15:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút thứ15 kết thúc

   OU phút thứ 30
   15:01 – 30:00 Tất cả các điểm được ghi từ 15:-01 đến phút thứ 30:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút 30 kết thúc

   Ou phút thứ 45
   30:01- 45:00 OU: Tổng số điểm ghi được từ phút thứ 30:01 đến phút 45:00. Tất cả các kèo cược phải được đặt trước hoặc vào lúc kết thúc của phút thứ 45

   OU phút thứ 60
   45:01 – 60:00 Tất cả các điểm được ghi từ 45:-01 đến phút thứ 60:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút 60 kết thúc

   OU phút thứ 75
   60:01 – 75:00 Tất cả các điểm được ghi từ 60:-01 đến phút thứ 75:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút 75 kết thúc

   OU Phút thứ 90
   75:01- 90:00 OU: Tổng số điểm ghi được từ phút thứ 75:01 cho đến phút 90:00. Tất cả các kèo cược phải được đặt trước hoặc vào lúc kết thúc của phút thứ 90

  4. Đối với cược OU vào đúng phút 15, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số Thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp.
  5. Nếu trận đấu bị treo hoặc bị dừng sau khi 15 phút định trước đã kết thúc các cá cược theo kiểu 15 phút OU giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị đình chỉ trước khi 15 phút chỉ định kết thúc các cá cược theo kiểu 15 phút OU sẽ bị vô hiệu hóa.
  6. Đối với hai (2) phút cuối cùng của bất cứ trò chơi cá cược trực tiếp TRÊN / DƯỚI 15 phút đặc thù thì bất cứ hành động nào ngoài những hành động được nêu ra dưới đây sẽ được coi là Chơi An toàn và như vậy tất cả cá cược đã đặt còn để treo có thể được xem xét chấp nhận: ghi điểm, đá phạt và thẻ đỏ.
  7. Đối với hai (2) phút cuối của đặt cược trực tiếp số lần phạt góc 15 phút cụ thể bất kỳ nào, mọi hành động khác với các hành động được đề cập dưới đây, sẽ được xem là Chơi an toàn và do đó tất cả các khoản cược chưa xử lý đã đặt có thể được xem xét chấp nhận: đá phạt trực tiếp nguy hiểm tại sân đối phương, cầu thủ tấn công đang giữ bóng tại sân đối phương và phạt penalty.
  8. Đối với hai (2) phút cuối của đặt cược Tổng số thẻ phạt của 15 phút cụ thể bất kỳ nào, mọi hành động ngoài những hành động được đề cập dưới đây sẽ được xem là Chơi an toàn và do đó tất cả các khoản cược chưa xử lý đã đặt có thể được xem xét chấp nhận: đá phạt trực tiếp nguy hiểm tại sân đối phương, phạt penalty, ghi bàn, phạt góc, cầu thủ ngã bị thương không giải thích, cầu thủ cãi nhau và cầu thủ đánh nhau.
  9. Đối các khoảng thời gian 30:01-45:00 & 75:01 - 90:00, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp, ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc thời gian bù giờ do có cầu thủ chấn thương.
 19. Đá phạt

  1. Không tính các đá phạt được chỉ định nhưng không thực hiện
  2. Đá phạt ứng với các trường hợp đá phạt trực tiếp hoặc gián tiếp ( không tính penalty và cú đá ghi bàn)
  3. Số quả đá phạt
   1. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1
    1. Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều cú đá phạt hơn bao gồm cả chấp.
    2. Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có nhiều cú sút phạt nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú sút phạt được chấp nào.
    3. Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.
   2. Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1
    1. Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số cú đá phạt mà hai đội thực hiện trong trận đấu.
    2. Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số lần sút phạt do hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.
    3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.
    4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.
  4. Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên & Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên của hiệp 2
   1. Cú đá phạt đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng cú đá phạt trước tiên
   2. Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ được hưởng quả sút phạt đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.
   3. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú đá phạt tự do đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú đá phạt tự do đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.
  5. Cú đá phạt cuối cùng
   1. Cú đá phạt cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ thực hiện cú đá phạt cuối cùng
   2. Nếu trận đấu bị bỏ dở, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.
  6. Cú sút phạt tiếp theo
   1. Cú sút phạt tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ được hưởng cú sút phạt tiếp theo.
   2. Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội dự đoán được hưởng cú sút phạt tiếp theo đúng như dự đoán.
 20. Quả phát bóng lên

  1. Quả phát bóng lên là quả phát bóng mà đội đang phòng thủ được hưởng sau khi bóng chạm chân của cầu thủ đội đối phương rồi đi hết đường biên ngang.
  2. Không tính quả phát bóng từ vạch 5m50 được thưởng nhưng không thực hiện và cú sút ghi bàn do thủ môn thực hiện sau khi phá bóng cứu nguy.
  3. Số quả phát bóng
   1. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1
    1. Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều quả phát bóng lên hơn bao gồm cả chấp.
    2. Hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ có nhiều cú phát bóng từ cầu môn nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú phát bóng từ cầu môn được chấp nào.
    3. Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.
   2. Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1
    1. Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số quả phát bóng lên mà hai đội thực hiện trong trận đấu.
    2. Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số cú phát bóng từ cầu môn do cả hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.
    3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.
    4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.
  4. Bàn thắng đầu tiên & Bàn thắng đầu tiên của hiệp 2
   1. Quả phát bóng lên đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả phát bóng lên trước tiên
   2. Bàn thắng đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.
   3. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú sút cầu môn đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú sút cầu môn đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.
  5. Quả phát bóng lên cuối cùng
   1. quả phát bóng lên cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả phát bóng lên cuối cùng
   2. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị
  6. Cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo
   1. Cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo trong trận đấu.
   2. Tất cả các khoản cược đều được xem là có giá trị nếu đội được đặt cược có cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo đúng như dự đoán.
 21. Ném biên

  1. Quả ném biên là quả ném bóng mà một đội được hưởng sau khi bóng chạm chân của cầu thủ đội đối phương rồi cắt ngang đường biên dọc.
   1. Không tính cú ném biên được thưởng như không thực hiện.
  2. Số lần ném biên
   1. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1
    1. Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều quả ném biên hơn bao gồm cả chấp.
    2. Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có nhiều cú ném biên nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú ném biên được chấp nào.
    3. Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có hiệu lực nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.
   2. Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1
    1. Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số lần ném biên mà hai đội thực hiện trong trận đấu.
    2. Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là đặt cược dựa trên tổng số cú ném biên do cả hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.
    3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.
    4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.
  3. Quả ném biên đầu tiên & Quả ném biên đầu tiên của hiệp 2
   1. Cá lần ném biên đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả ném biên trước tiên
   2. Quả ném biên đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ được hưởng quả ném biên đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.
   3. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú ném biên đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú ném biên đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị.
  4. Lần ném biên cuối cùng
   1. Lần ném biên cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả ném biên cuối cùng
   2. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị
  5. Cú ném biên tiếp theo
   1. Cú ném biên tiếp theo nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có cú ném biên tiếp theo trong trận đấu.
   2. Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội được đặt cược có cú ném biên tiếp theo đúng như dự đoán.
 22. Trên/Dưới trong 10 phút cụ thể (Specific 10 Minutes Over/Under)

  1. Cược (Trên/Dưới) cho mỗi Phút thứ 10 nghĩa là việc cược được xác định bằng tổng số điểm ghi được (bàn thắng, các quả phạt góc, các trận, thẻ, v.vv…) vào thời điểm kết thúc của từng Phút thứ 10 [KHOẢNG GIỮA CỦA] thời gian trong một trận đấu.
  2. Nếu tổng số nhiều hơn số bàn mà Kèo Trên/Dưới đã định trước thì kết quả thắng là Trên; Nếu tổng số ít hơn số bàn mà Kèo Trên/Dưới đã định thì kết quả thắng là Dưới.
  3. Ví dụ:

   OU phút thứ 10
   00:00 – 10: 00 Tổng số điểm được ghi từ 00:00 đến 10:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 10 kết thúc

   OU phút thứ 20
   10:01 – 20: 00 Tổng số điểm được ghi từ 10:01 đến 20:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 20 kết thúc

   OU phút thứ 30
   20:01 – 30: 00 Tổng số điểm được ghi từ 20:01 đến 30:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 30 kết thúc

   OU phút thứ 40
   30:01 – 40: 00 Tổng số điểm được ghi từ 30:01 đến 40:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 40 kết thúc

   OU phút thứ 60
   50:01 – 60: 00 Tổng số điểm được ghi từ 50:01 đến 60:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 60 kết thúc

   OU phút thứ 70
   60:01 – 70: 00 Tổng số điểm được ghi từ 60:01 đến 70:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 70 kết thúc

   OU phút thứ 80
   70:01 – 80: 00 Tổng số điểm được ghi từ 70:01 đến 80:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 80 kết thúc

   Ou Phút thứ 90
   80:01- 90:00 OU: Tổng số điểm ghi được từ phút thứ 80:01 cho đến phút 90:00. Tất cả các trận cược phải được đặt vào trước hoặc đúng lúc kết thúc của phút thứ 90

  4. Đối với cược OU vào đúng phút thứ 10, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số Thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp.
  5. Nếu trận đấu bị treo hoặc bị dừng sau khi 10 phút định trước đã kết thúc các cá cược theo kiểu 10 phút OU giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị dừng trước khi 10 phút đã chỉ định kết thúc các cá cược đặt cho 10 phút đó sẽ bị vô hiệu hóa.
  6. Đối với hai (2) phút cuối cùng của bất cứ trò chơi cá cược trực tiếp TRÊN / DƯỚI 10 phút đặc thù thì bất cứ hành động nào ngoài những hành động được nêu ra dưới đây sẽ được coi là Chơi An toàn và như vậy tất cả cá cược đã đặt còn để treo có thể được xem xét chấp nhận: ghi điểm, đá phạt và thẻ đỏ.
  7. Đối các khoảng thời gian 80:01-90:00, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp, ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc thời gian bù giờ do có cầu thủ chấn thương.
 23. Score box

  1. Đặt lựa chọn hộp duy nhất cho toàn bộ chuỗi tỷ số / cách biệt bàn thắng / tổng số bàn thắng với tối thiểu Ba (3) kết quả và tối đa lên đến Năm (5) kết quả tùy thuộc vào tình huống theo thời gian thực.
  2. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
  3. Tiền Đặt Cược Tài/Xỉu Và Chấp Hộp Tỷ Số

   Ví dụ:
   Tỷ lệ âm tối đa vào thời điểm đó là -6 còn mức tiền đặt cược đã đặt là 100 USD.
   Tổng số dư sẽ được khấu trừ/cần có trong tài khoản sẽ là Tỷ lệ âm tối đa nhân với Tiền Cược = -6 x 100 USD = - 600 USD

  4. Kèo Chấp – Score box
   1. Hộp Tỷ số thắng nghĩa là cược để dự đoán đội thắng trận với một chuỗi cách biệt bàn thắng và tỷ lệ cược được cung cấp cho mỗi kết quả giữa Đội nhà hoặc Đội khách.
   2. Tùy chọn có sẵn cho loại cược này là:
    • Đội nhà
    • Đội khách
   3. Đối với tỷ số cao hơn phạm vi được cung cấp, tỷ lệ cược thắng hoặc thua tối đa sẽ được sử dụng để tính tiền thanh toán hoặc tiền thua.

    Ví dụ về Kèo Chấp – Score box:
    Giải Ngoại Hạng Anh Liverpool (Đội nhà) thi đấu với Chelsea (Đội khách)

    Tỷ số thắng 2 1 Hòa -1 -2
    Đội nhà 4.13 1.40 0.00 -2.01 -5.92
    Đội khách -5.11 -1.73 0.00 1.62 4.80

    Nếu lựa chọn cược của người chơi là Đội nhà với cược 100 USD được đặt, kết của của trận đấu và số tiền trả lại như sau:

    • Nếu kết quả của trận đấu là 0-0 hoặc tỷ số nào đó đưa trận đấu về kết quả hòa, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 0, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 0 = 0 USD
    • Nếu kết quả của trận đấu là 1-0, Đội nhà thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 1.40, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 1.40 = 140 USD
    • Nếu kết quả của trận đấu là 2-0, Đội nhà thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 4.13, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.13 = 413 USD
    • Nếu kết quả của trận đấu là 3-0, Đội nhà thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 4.13, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.13 = 413 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.3.3)
    • Nếu kết quả của trận đấu là 0-1, Đội khách thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -2.01, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -2.01 = -201 USD
    • Nếu kết quả của trận đấu là 0-2, Đội khách thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -5.92, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.92 = -592 USD
    • Nếu kết quả của trận đấu là 0-3, Đội khách thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -5.92, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.92 = -592 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.3.3)

    Nếu lựa chọn cược của người chơi là Đội khách với cược 100 USD được đặt, kết của của trận đấu và số tiền trả lại như sau:

    • Nếu kết quả trận đấu là 0-0, Đội nhà và Đội khách hòa nhau, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 0, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 0 = 0 USD
    • Nếu kết quả trận đấu là 0-1, Đội khách thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 1.62, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 1.62 = 162 USD
    • Nếu kết quả trận đấu là 0-2, Đội khách thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 4.80, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.80 = 480 USD
    • Nếu kết quả trận đấu là 0-3, Đội khách thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 4.80, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.80 = 480 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.3.3)
    • Nếu kết quả trận đấu là 1-0, Đội nhà thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -1.73, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -1.73 = -173 USD
    • Nếu kết quả trận đấu là 2-0, Đội nhà thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -5.11, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.11 = -511 USD
    • Nếu kết quả trận đấu là 3-0, Đội nhà thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -5.11, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.11 = -511 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.3.3)
  5. Tài/Xỉu – Score box
   1. Hộp Tổng bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng mà Đội nhà và Đội khách ghi được với một chuỗi tổng số bàn thắng và các tỷ lệ cược khác nhau được cung cấp cho mỗi kết quả.
   2. Tùy chọn có sẵn cho loại cược này là:
    • Bằng/Tài
    • Bằng/Xỉu
   3. Đối với tỷ số cao hơn phạm vi được cung cấp, tỷ lệ cược thắng hoặc thua tối đa sẽ được sử dụng để tính tiền thanh toán hoặc tiền thua.

    Ví dụ về Tài/Xỉu – Score box:
    Giải Ngoại Hạng Anh Liverpool (Đội nhà) thi đấu với Chelsea (Đội khách)

    Tổng bàn thắng 1 2 3 4 5
    Bằng/Tài -4.27 -1.68 0.96 2.53 6.42
    Bằng/Xỉu 4.05 1.60 -1.06 -2.66 -6.76

    Nếu lựa chọn cược của người chơi là Trên với cược 100 USD được đặt, kết của của trận đấu và số tiền trả lại như sau:

    • Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 0 bàn, tỷ lệ cược thua của người chơi là -4.27, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -4.27 = -427 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.4.3)
    • Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 1 bàn, tỷ lệ cược thua của người chơi là -4.27, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -4.27 = -427 USD
    • Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 2 bàn, tỷ lệ cược thua của người chơi là -1.68, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -1.68 = -168 USD
    • Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 3 bàn, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 0.96, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 0.96 = 96 USD
    • Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 4 bàn, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 2.53, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 2.53 = 253 USD
    • Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 5 bàn, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 6.42, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 6.42 = 642 USD
    • Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 6 bàn, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 6.42, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 6.42 = 642 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.4.3)
 24. Người ghi nhiều bàn thắng nhất

  1. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất liên đoàn
   1. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất liên đoàn nghĩa là cá cược để đoán cầu thủ nào sẽ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải định kỳ của một liên đoàn.
   2. Trong trường hợp một cầu thủ gia nhập một câu lạc bộ khác trong cùng liên đoàn trong thời gian giữa mùa giải, tất cả các bàn thắng ghi được trong khi cầu thủ đó chơi ở các câu lạc bộ khác sẽ được tính trong tổng số bàn thắng được ghi. Nhưng những bàn thắng do một cầu thủ ghi trong một trận đấu bên ngoài liên đoàn sẽ không được tính.
   3. Các bàn thắng được ghi trong các hiệp phụ để phân định thắng thua và đá phạt đền sẽ không được tính.
   4. Bàn ghi vào lưới nhà sẽ bị loại khi tính tổng bàn thắng do một cầu thủ ghi được.
   5. Cược vào các cầu thủ không thi đấu sẽ vẫn có hiệu lực. Một cầu thủ không thi đấu là bất kỳ cầu thủ nào không có tên trong đội hình cuối cùng cho mùa giải hiện tại của một liên đoàn.
   6. Nếu một cầu thủ rút tên hoặc được chuyển nhượng sang một câu lạc bộ thuộc một liên đoàn khác trước khi bắt đầu mùa giải, cược vào cầu thủ rút tên hoặc được chuyển nhượng sang câu lạc bộ khác sẽ được hoàn trả.
   7. Trong trường hợp có nhiều cầu thủ đồng hạng về số bàn thắng ghi được, tỷ lệ thanh toán (trừ đi tiền đặt cược) được chia cho số người thắng cược theo tỷ lệ phù hợp với cược thắng.
  2. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trận đấu hoặc sự kiện
   1. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trận đấu hoặc sự kiện nghĩa là cá cược để đoán cầu thủ nào sẽ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu hoặc một sự kiện.
   2. Bàn ghi vào lưới nhà và bàn đá phạt đền sẽ bị loại khi tính tổng bàn thắng do một cầu thủ ghi được. Tuy nhiên, bàn thắng ghi được trong lúc cộng thêm giờ sẽ được tính.
   3. Cược vào các cầu thủ không thi đấu sẽ vẫn có hiệu lực. Cầu thủ không thi đấu là bất kỳ cầu thủ nào không có tên trong đội hình cuối cùng trong một trận đấu hoặc sự kiện.
   4. Nếu một cầu thủ rút khỏi hoặc được chuyển nhượng sang một câu lạc bộ khác trong một trận đấu hoặc sự kiện khác trước khi bắt đầu trận đấu hoặc sự kiện này, tiền cược vào cầu thủ rút tên hoặc được chuyển nhượng sẽ được hoàn trả.
   5. Trong trường hợp có nhiều cầu thủ đồng hạng về số bàn thắng ghi được, tỷ lệ thanh toán (trừ đi tiền đặt cược) được chia cho số người thắng cược theo tỷ lệ phù hợp với cược thắng.
  3. Cầu thủ là Vua phá lưới xếp hạng theo trận đối đầu & Cầu thủ đối với Vua phá lưới của đội
   1. Các bàn phản lưới nhà và penalty không được tính. Thời gian thêm giờ bị loại trừ và không được tính cho các mục đích cá cược
   2. Nếu cầu thủ không chơi trong trận đấu, tất cả các cá cược đều bị hủy bỏ.
   3. Tất cả các kết quả được tính khi Ban trọng tài tuyên bố kết quả chính thức vào cuối trận đấu
 25. Thời gian bù giờ do chấn thương

  1. Thời gian bù giờ do chấn thương là thời gian được thêm vào để bù lại khoảng thời gian bị mất do cứu chữa cho các cầu thủ bị thương. Thời gian này được chỉ định vào cuối hiệp 2 và gồm:

   Không có
   1 phút
   2 phút
   3 phút
   4+ phút

  2. Thời gian bù giờ do chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp một
   1. Tất cả các cá cược được lập cho 45 phút chơi đầy đủ, không tính thời gian thêm giờ. Các cá cược được đặt về thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 45 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 1.
   2. Nếu trận đấu bị dừng trong hiệp 1, các cá cược đặt vào thời gian bù giờ do chấn thương của hiệp một sẽ được hủy bỏ. Tiền cược sẽ được hoàn trả vào tài khoản của người đặt
  3. Thời gian bù giờ do chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp hai
   1. Tất cả các cá cược được lập cho 90 phút chơi đầy đủ, không tính thời gian thêm giờ. Các cá cược được đặt về thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 90 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 2.
   2. Nếu trận đấu bị dừng trong hiệp 2, các cá cược đặt vào thời gian bù giờ do chấn thương của hiệp hai sẽ được hủy bỏ. Tiền cược sẽ được hoàn trả vào tài khoản của người đặt
  4. Công ty sẽ xác lập các cá cược theo kết quả chính thức được những người có trách nhiệm tổ chức trận đấu công bố
 26. Cược cơ hội kép, Cơ hội kép hiệp 1 & Cơ hội kép hiệp 2

  1. Có những lựa chọn sau

   1 hoặc X – Nếu kết quả là đội chủ nhà hoặc hòa thì cá cược vào lựa chọn này thắng

   X hoặc 2 – Nếu kết quả là hòa hoặc đội khách thì cá cược vào lựa chọn này thắng

   1 hoặc 2 – Nếu kết quả là đội chủ nhà hoặc đội khách thì cá cược vào lựa chọn này thắng

   Nếu trận đấu được tổ chức trên sân trung lập thì đội được nêu tên trước sẽ được coi là đội chủ nhà để cá cược.

 27. Hòa không cá, Cược đội thắng trong hiệp 1 nhưng nếu kết quả hiệp 1 hòa thì nhận lại tiền cược & Cược đội thắng trong hiệp 2 nhưng nếu kết quả hiệp 2 hòa thì nhận lại tiền cược

  1. Cược đội thắng nhưng nếu kết quả hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.
  2. Cược đội thắng trong hiệp 1 nhưng nếu kết quả hiệp 1 hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong hiệp 1 của trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.
  3. Cược đội thắng trong hiệp 2 nhưng nếu kết quả hiệp 2 hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong hiệp 2 của trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.
 28. Cả hai/một/không đội nào ghi bàn

  Cả hai – Hai đội đều ghi bàn

  Một - đội kia không ghi bàn

  Không – Không có đội nào ghi bàn

  1. Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ sau khi chỉ Đội nhà ghi bàn, thì cược ‘Không có đội nào’ sẽ vẫn có hiệu lực trong khi cược ‘Cả hai’ và ‘Một’ sẽ vô hiệu. Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ sau khi chỉ Đội khách ghi bàn, cược ‘Không có đội nào’ sẽ vẫn có hiệu lực trong khi cược ‘Cả hai’ và ‘Một’ sẽ vô hiệu. Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ sau khi cả Đội nhà và Đội khách ghi bàn, tất cả các cược đều có hiệu lực.Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ mà không có bàn thắng nào được ghi, tất cả các khoản cược đều vô hiệu.

   Luật 1:
   Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi = 0 (1, 2..:0)
   Cả hai – Hoàn tiền
   Một – Hoàn tiền
   Cả hai đều không – Thua

   Luật 2:
   Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (1, 2: 1, 2…)
   Cả hai – Thắng
   Một – Thua
   Cả hai đều không - Thua

   Luật 3:
   Số bàn đội nhà ghi = 0, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (0:1, 2…)
   Cả hai – Hoàn tiền
   Một – Hoàn tiền
   Cả hai đều không – Thua

 29. Thắng không thua

  1. Dự đoán là đội mà bạn chọn có thể thắng mà không bị đối phương ghi bàn trong thời gian thông lệ hoặc trong thời gian lịch định của trận đấu, không tính thời gian đá bù giờ và các quả penalty
  2. Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện sau khi mới chỉ có đội nhà ghi bàn thì khoản cược “Đội khách” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội nhà” sẽ không có giá trị. Nếu mới chỉ có đội khách ghi bàn thì khoản cược “Đội nhà” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội khách” sẽ không có giá trị. Nếu cả hai đội khách và đội nhà đã ghi bàn thắng thì tất cả mọi khoản cược sẽ đều có hiệu lực. Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện khi chưa có bàn thắng nào được ghi thì tất cả mọi khoản cược sẽ không có giá trị.

   Luật 1:
   Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi = 0 (1, 2..:0)
   Đội nhà – Hoàn tiền Đội khách – Thua

   Luật 2:
   Đội nhà – Thua Đội khách – Thua
   Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)

   Luật 3:
   Số bàn đội nhà ghi = 0, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (0:1, 2…)
   Đội nhà – Thua Đội khách – Hoàn tiền

 30. Cược chấp 3 Cửa & Cược chấp 3 Cửa Hiệp 1

  1. Cược chấp 3 Cửa nghĩa là quá trình thanh toán sẽ được thực hiện theo tỷ lệ cược được hiển thị dựa trên tỷ số thực tế trong trận đấu sau khi điều chỉnh theo tỷ lệ chấp.
  2. Cược chấp 3 Cửa Hiệp 1 nghĩa là quá trình thanh toán sẽ được thực hiện theo tỷ lệ cược được hiển thị dựa trên tỷ số thực tế trong hiệp một của trận đấu sau khi điều chỉnh theo tỷ lệ chấp.

   Đội chủ nhà (-1): Đội chủ nhà phải chiến thắng với cách biệt ít nhất hai bàn trở lên.
   Hòa (+1): Đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt một bàn.
   Đội khách (+1): Đội khách chiến thắng hoặc hòa.

 31. Thắng trong một hiệp

  1. Dự báo đội bạn chọn sẽ ghi được nhiều bàn hơn đối phương ở một trong hai hiệp.
  2. Đội nhà thắng một trong hai hiệp
   1. Đội nhà thắng một trong hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội nhà có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội khách vào một trong hai hiệp của trận đấu hay không.
   2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.
  3. Đội khách thắng một trong hai hiệp
   1. Đội khách thắng một trong hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội khách có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội nhà vào một trong hai hiệp của trận đấu hay không.
   2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.
 32. Thắng cả hai hiệp

  1. Dự báo đội bạn chọn sẽ ghi được nhiều bàn hơn đối phương ở từng hiệp trong cả hai hiệp.

   Ví dụ: Nếu bạn chọn ghi bàn trong hiệp 1 và trận đấu kết thúc với kết quả 1”0 thì chỉ hiệp 1 của trận đấu được tính là thắng 1: 0 . 45 phút sau của trận đấu sẽ có kết qủa 0: 0 nghĩa là hòa. Nếu điều này xảy ra , chỉ có hiệp 1 của trận đấu được coi là thắng và như vậy người cược sẽ thua.

  2. Đội nhà thắng trong cả hai hiệp
   1. Đội nhà thắng trong cả hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội nhà có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội khách trong mỗi hiệp hay không.
   2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.
  3. Đội khách thắng trong cả hai hiệp
   1. Đội khách thắng trong cả hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội khách có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội nhà trong mỗi hiệp hay không.
   2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.
 33. Đội ghi nhiều bàn thắng nhất & Đội ghi ít bàn thắng nhất

  1. Đội ghi nhiều bàn thắng nhất
   1. Đội có nhiều bàn thắng nhất là đội thắng cuộc.
   2. Chênh lệch tỷ số bàn thắng không được tính.
   3. Nếu các đội có số điểm ngang nhau, lúc ấy quy tắc Về đích cùng nhau được áp dụng.

    Ví dụ:
    Man city 4 Swansea 4
    Liverpool 4 Sunderland 1
    Lúc ấy, Liverpool, Man city và Swansea là đội thắng cuộc.

  2. Đội ghi ít bàn thắng nhất
   1. Đội có ít bàn thắng nhất là đội thắng cuộc.
   2. Chênh lệch tỷ số bàn thắng không được tính.
   3. Nếu các đội có số điểm ngang nhau, lúc ấy quy tắc Về đích cùng nhau được áp dụng.
  3. Các cược vào đội có trận đấu bị bỏ dở hay bị hoãn nhưng không được lên lịch lại trong khoảng thời gian do công ty quy định sẽ không có giá trị.
  4. Các bàn thắng được ghi trong loạt đá luân lưu sẽ không được tính.
  5. Đối với các kèo liên quan đến cuộc đấu, bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ sẽ được tính.
  6. Đối với các kèo liên quan đến một loạt trận đấu vào những ngày đã định, bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ sẽ không được tính.
 34. Cược tổng số bàn thắng chính xác & Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 1 & Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 2

  1. Cược tổng số bàn thắng chính xác nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
  2. Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 1 nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1.
  3. Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 2 nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2.
  4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
  5. Số bàn thắng chính xác của đội nhà & Số bàn thắng chính xác của đội nhà trong hiệp 1
   1. Số bàn thắng chính xác của đội nhà nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội nhà ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
   2. Số bàn thắng chính xác của đội nhà trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội nhà ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu.
   3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.
  6. Số bàn thắng chính xác của đội khách & Số bàn thắng chính xác của đội khách trong hiệp 1
   1. Số bàn thắng chính xác của đội khách nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội khách ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
   2. Số bàn thắng chính xác của đội khách trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội khách ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu.
   3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.
  7. Tổng số Bàn thắng Chính xác Hiệp 1/Cả trận
   1. Tổng số Bàn thắng Chính xác Hiệp 1/Cả trận nghĩa là cược để dự đoán cả số bàn thắng chính xác mà hai đội ghi được ở hiệp 1 trận đấu và số bàn thắng chính xác mà hai đội ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
   2. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
 35. Số điểm ghi trong vòng đấu bảng

  1. Số điểm ghi trong vòng đấu bảng là cược xem đội nào đó ghi được tổng số điểm là…sau khi vòng đấu bảng kết thúc
 36. Bảng đấu có nhiều bàn thắng nhất

  1. Là cược dự đoán tổng số bàn thắng do các đội trong bảng đấu ghi được trong một ngày cụ thể.
  2. Nếu các bảng đấu có cùng số bàn thắng với nhau, lúc ấy quy tắc Đồng Hạng sẽ được áp dụng.

   Ví dụ :
   Bảng A
   Ba Lan – Hy Lạp 2 -1 = 3 bàn thắng
   Nga – CH Séc 3 -2 = 5 bàn thắng
   Tổng cộng Bảng A: 8 bàn thắng 8 bàn thắng
   Tổng cộng Bảng B: 7 bàn thắng
   Tổng cộng Bảng C: 7 bàn thắng
   Tổng cộng Bảng D: 6 bàn thắng
   Bảng A là bảng chiến thắng.

 37. Điểm của đội trong bảng

  1. Nghĩa là cá cược về điểm của một đội khi kết thúc vòng Bảng mà điểm đó khớp chính xác vào loại đã đặt, "Dưới", "Trong" & "Trên".

   Ví dụ:
   Tổng số điểm của Đội X là 5 điểm

   Nếu cá cược là:
   Dưới 3 điểm – thua
   Từ 3-4 điểm – thua
   Trên 4 điểm – thắng

 38. Dự đoán chính xác 2 vị trí đầu Bảng

  1. Nghĩa là đặt cược dự đoán các đội sẽ giành vị trí thứ nhất và thứ nhì, theo thứ tự cụ thể, trong thứ hạng đội của Bảng tương ứng khi kết thúc giai đoạn đấu Bảng.
 39. Cược kiểu Trên/Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương

  1. Cược kiểu Trên /Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương hiệp 1
   1. Cược kiểu Trên/Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương hiệp 1 là cược vào thời gian bù giờ cho chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp một
   2. Nếu tổng lớn hơn mức OU thì Trên (Over) là kết quả thắng. Nếu tổng nhỏ hơn mức OU thì Dưới (Under) là kết quả thắng
   3. Các cá cược được đặt theo thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 45 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 1.
  2. Cược kiểu Trên /Dưới cho Thời gian bù giờ do chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp hai
   1. Cược kiểu Trên/Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương hiệp 2 là cược vào thời gian bù giờ cho chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp hai
   2. Nếu tổng lớn hơn mức OU thì Trên (Over) là kết quả thắng. Nếu tổng nhỏ hơn mức OU thì Dưới (Under) là kết quả thắng
   3. Các cá cược được đặt theo thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 90 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 2.
 40. Cách ghi bàn thắng đầu tiên

  1. Là dự báo cách bàn thắng đầu tiên được ghi (bất kỳ đội nào trong trận)
   1. Đá phạt – Bàn thắng có thể được ghi trực tiếp tù cú đá phạt. Một cú đá vòng của cầu thủ đá phạt có thể ghi được bàn thắng. Cách cá này cũng tính cả các bàn thắng được ghi trực tiếp từ quả phạt góc.
   2. Penalty – Bàn thắng có thể được ghi trực tiếp từ penalty với cầu thủ đã penalty đã được nêu tên.
   3. Đá phản lưới nhà - nếu bàn thắng được tuyên bố là phản lưới
   4. Đánh đầu – Nếu lần chạm bóng cuối cùng của cầu thủ ghi bàn là chạm đầu
   5. Các cú sút vào gôn khác – Tất cả các cú sút vào gôn ngoài các loại đã liệt kê ở trên
   6. Không có bàn thắng được ghi
  2. Công ty sẽ xác lập các cá cược theo kết quả chính thức do những người có trách nhiệm tổ chức trận đấu công bố
  3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.
 41. Đá penalty – Liệu cú đá penalty có ghi bàn không?

  1. Là cược để dự đoán xem cầu thủ được chỉ định đá phạt ghi được bàn thắng hay là làm hỏng cú đá khi đá penalty
  2. Nếu quả penalty không được chỉ định, tất cả các cá cược đều không có giá trị
 42. Dự báo kép

  1. Dự báo kép là cược để dự báo xem hai đội nào sẽ đứng ở 2 vị trí đầu (bất kể thứ tự) khi giải đấu kết thúc
 43. Dự báo chính xác

  1. Dự báo chính xác là cược để dự báo xem hai đội nào sẽ đứng ở 2 vị trí đầu theo đúng thứ tự khi giải đấu kết thúc
 44. Đội mới đứng đầu

  1. Đội mới đứng đầu là cược xem đội nào sẽ kết thúc giải trong cương vị Đội mới đứng đầu. “Đội mới” là đội vừa mới được chuyển lên thi đấu trong giải.
 45. Người thắng trong khu vực

  1. Người thắng trong khu vực nghĩa là dự đoán người chiến thắng sự kiện hoặc mùa giải từ khu vực đó.

   Tất cả kết quả được ghi nhận khi kết quả chính thức được cơ quan quản lý công bố vào cuối mùa giải.

 46. Không cược sân nhà

  1. Dự đoán hòa hay thắng trên sân đối phương trong trận đấu. Nếu kết quả cuối cùng sau thời gian thường lệ của cuộc chơi hoặc vào thời điểm kết thúc thời gian quy định là trận thắng trên sân nhà thì tất cả cá cược sẽ được hoàn trả.
 47. Thắng từ đầu, cược không có hiệu lực

  1. Dự đoán hòa hay thắng trên sân nhà trong trận đấu. Nếu kết quả cuối cùng sau thời gian thường lệ của cuộc chơi hoặc vào thời điểm kết thúc thời gian quy định là trận thắng trên sân đối phương thì tất cả cá cược sẽ được hoàn trả.
 48. Hòa / không hòa

  1. Dự đoán hòa hoặc không hòa trong kết quả cuối cùng của một sự kiện sau thời gian thường lệ của cuộc chơi hoặc vào thời điểm kết thúc thời gian quy định.
 49. Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 và Hiệp 2

  1. Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 có nghĩa là cược dự đoán tỷ số cuối cùng khi kết thúc Hiệp 1.
  2. Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 có nghĩa là cược để dự đoán tỷ số trong Hiệp 1 của một Sự kiện.
  3. Cược sẽ không có hiệu lực nếu trận đấu bị hoãn lại trừ khi khoản thanh toán tiền cược đã được quyết định.
 50. Kết quả / Tổng số bàn thắng

  1. Kết quả / Tổng số bàn thắng là cược để dự đoán cả hai:

   Trận đấu sẽ kết thúc với kết quả Đội chủ nhà thắng hoặc Đội khách thắng hoặc hòa và

   Tổng số bàn thắng theo kết quả cuối cùng của trận đấu sẽ là Trên hay Dưới

  2. Có các lựa chọn sau để cá cược:
   • Đội chủ nhà và Trên – Cá cược sẽ thắng khi đội chủ nhà thắng và tổng điểm đạt trên một mức định trước.
   • Đội chủ nhà và Dưới – Cá cược sẽ thắng khi đội chủ nhà thắng và tổng điểm đạt Dưới một mức định trước.
   • Đội khách và Trên – Cá cược sẽ thắng khi đội khách thắng và tổng điểm đạt trên một mức định trước.
   • Đội khách và Dưới – Cá cược sẽ thắng khi độ khách thắng và tổng điểm đạt dưới một mức định trước.
   • Hòa và Trên – Cá cược sẽ thắng khi kết quả trận đấu là hòa và tổng điểm đạt trên một mức định trước.
   • Hòa và Dưới – Cá cược sẽ thắng khi kết quả trận đấu là hòa và tổng điểm đạt dưới một mức định trước.
  3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
 51. Đội thắng vào cuối trận

  1. Là cược để dự đoán đội bóng thua liên tục trong gần hết thời gian trận đấu diễn ra, nhưng bất ngờ vượt lên và thắng ở cuối những phút thứ 90
 52. Cược cầu thủ ghi bàn đầu tiên

  1. Cược cầu thủ ghi bàn đầu tiên nghĩa là cược dự đoán cầu thủ sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong một trận đấu.
  2. Khoản cược vào bất cứ cầu thủ nào không tham gia thi đấu trong trận đấu hoặc cầu thủ nào vào thay sau khi bàn thắng thứ nhất được ghi sẽ không có giá trị và sẽ được hoàn trả.
  3. Bàn đá phản lưới nhà không được tính là bàn thắng đầu tiên. Trong trường hợp đó, cầu thủ tiếp theo ghi bàn sẽ được xem là cầu thủ đầu tiên ghi được bàn thắng.
  4. Khoản cược đặt vào loại cược "không có cầu thủ nào phá lưới" sẽ thắng nếu không có cầu thủ nào ghi bàn trong trận đấu. Nếu bàn đá phản lưới nhà là bàn thắng duy nhất trong trận đấu thì khoản cược đặt vào loại cược "không có cầu thủ nào phá lưới" sẽ thắng.
  5. Khoản cược đặt vào cầu thủ bị đuổi khỏi sân trước khi bàn thắng đầu tiên được ghi sẽ bị mất.
  6. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
 53. Cược đội đầu tiên ghi bàn & Cược đội cuối cùng ghi bàn

  1. Cược đội đầu tiên ghi bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
  2. Cược đội cuối cùng ghi bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng cuối cùng trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
  3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
 54. Cược đội đầu tiên ghi 2 bàn & Cược đội đầu tiên ghi 3 bàn

  1. Cược đội đầu tiên ghi 2 bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi hai (2) bàn thắng trước trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
  2. Cược đội đầu tiên ghi 3 bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi ba (3) bàn thắng trước trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
  3. Có các lựa chọn đặt cược sau:
   • Đội nhà
   • Đội khách
   • Không có đội nào trong hai đội
  4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
 55. Thời gian ghi bàn thắng đầu tiên

  1. Có nghĩa là dự đoán thời gian bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi vào rổ.
   1. Thời gian Ghi Bàn thắng Đầu tiên (10 phút) nghĩa là đặt cược để dự đoán bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi trong vòng 10 phút đầu tiên của trận đấu.
   2. Thời gian Ghi Bàn thắng Đầu tiên (15 phút) nghĩa là đặt cược để dự đoán bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi trong vòng 15 phút đầu tiên của trận đấu.
  2. Bàn đá phản lưới nhà không được xem là bàn thắng đầu tiên.
  3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
 56. Hiệp đấu nào sẽ tạo ra bàn thắng thứ 1

  1. Có nghĩa là cược đoán trong hiệp nào của trận đấu bàn thắng thứ 1 sẽ được ghi
  2. Những lựa chọn cá cược có sẵn là:
   • Hiệp đầu
   • Hiệp hai
   • Không bàn thắng
  3. Nếu trận đấu sau đó bị hủy sau khi bàn thắng thứ nhât được ghi trong toàn bộ hiệp đấu đầu tiên, thì tất cả cược sẽ dừng lại.
  4. Nếu trận đấu bị hủy trong bất cứ thời điểm nào trước khi bàn thắng thứ 1 được ghi thì tất cả cược không có giá trị.
 57. Cả hai đội ghi bàn/Kết quả & Cả hai đội ghi bàn/Kết quả hiệp 1

  1. Hai đội ghi bàn/kết quả có nghĩa là cược dự đoán hai đội

   a. Dù cho trận đấu sẽ dẫn tới kết quả là hai đội ghi bàn và ;

   b. Dù cho trận dấu sẽ dẫn tới kết quả là đội nhả thắng hoặc đội khách thắng hoặc hòa

  2. Những lựa chọn cược có sẵn là :
   • Yes & Chủ nhà – cược thắng nếu hai đội ghi bàn và đội chủ nhà thắng
   • Yes & Đội khách- cược thắng nếu hai đội ghi bàn và đội khách thắng
   • Yes & Hòa - cược thắng nếu hai đội ghi bàn và kết quả trận đấu hòa
  3. Cả hai đội ghi bàn/Kết quả hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán kết quả của hiệp 1 trận đấu và việc cả hai đội có ghi bàn trong hiệp 1 hay không.
  4. Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.
 58. Chẵn/lẻ cho nửa trận/cả trận

  1. Chẵn/lẻ cho nửa trận/cả trận nghĩa là cá cược dự đoán kết quả của nửa trận và kết quả của cả trận đấu là lẻ/lẻ, lẻ/chẵn, chẵn/lẻ hay chẵn/chẵn.
  2. Có bốn (4) phương án cược:
   • Lẻ/Lẻ
   • Lẻ/Chẵn
   • Chẵn/Lẻ
   • Chẵn/Chẵn
  3. Đối với kiểu cá cược này, tất cả mọi thời gian bù giờ sẽ không được tính để xác định kết quả của cả trận đấu.
  4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã xác định từ trước việc thanh toán cá cược.
 59. Kết quả/Đội đầu tiên ghi bàn

  1. Kết quả/Đội đầu tiên ghi bàn nghĩa là cược để vừa dự đoán đội nào sẽ ghi bàn trước vừa dự đoán bất kỳ một trong ba khả năng thắng có thể xảy ra cho một sự kiện.
  2. Khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.
 60. Hiệp đấu với đội chủ nhà ghi bàn thắng đầu tiên

  1. Có nghĩa là cược đoán trong hiệp nào của trận đấu, đội chủ nhà sẽ ghi bàn đầu tiên
  2. Những lựa chọn có sẵn :
   • Hiệp 1
   • Hiệp 2
   • Không bàn thắng
  3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.
 61. Hiệp đấu với đội khách ghi bàn thắng đầu tiên

  1. Có nghĩa là cược đoán hiệp nào của trận đấu , đội khách sẽ ghi bàn đầu tiên
  2. Những lựa chọn có sẵn là :
   • Hiệp 1
   • Hiệp 2
   • Không có bàn thắng nào
  3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.
 62. Chấp riêng 15 phút (HDP)

  1. Chấp riêng 15 phút có nghĩa là cá cược khi một đấu thủ hoặc đội chơi tiếp nhận khởi đầu ảo. Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn sau khi cộng khoản chấp đã cho vào kết quả tại thời điểm kết thúc mỗi (KHOẢNG) thời gian 15 phút của trận đấu.
  2. Ví dụ:

   Chấp phút thứ 15
   00:00 – 15:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 00:00 đến 15:00.
   Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 15.

   Chấp phút thứ 30
   15:01 – 30:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 15:01 đến 30:00.
   Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 30.

   Chấp phút thứ 45
   30:01- 45:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 30:01 - 45:00.
   Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 45.

   Chấp phút thứ 60
   45:01 – 60:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 45:01 đến 60:00.
   Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 60.

   Chấp phút thứ 75
   60:01 – 75:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 60:01 đến 75:00.
   Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 75.

   Chấp phút thứ 90
   75:01- 90:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 75:01 đến 90:00,
   Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 90.

  3. Đối với cược HDP vào đúng phút 15, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số Thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp.
  4. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc bị loại bỏ, mọi cá cược đã được đặt vào Chấp riêng 15 phút sẽ bị coi là vô hiệu. Nếu Chấp riêng 15 phút đã chọn hoàn thành thì mọi cá cược sẽ có giá trị.
  5. Đối với hai (2) phút cuối cùng của bất cứ trò chơi cá cược trực tiếp 15 phút đặc thù có chấp thì bất cứ hành động nào ngoài những hành động được nêu ra dưới đây sẽ được coi là Chơi An toàn và như vậy tất cả cá cược đã đặt còn để treo có thể được xem xét chấp nhận: ghi điểm, đá phạt và thẻ đỏ.
  6. Đối các khoảng thời gian 30:01-45:00 & 75:01 - 90:00, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp, ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc thời gian bù giờ do có cầu thủ chấn thương.
 63. Trân đấu cặp: Đội ghi bàn thắng đầu tiên

  1. Trân đấu cặp: Đội ghi bàn thắng đầu tiên có nghĩa là cá cược tiên đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu cặp.

   Ví dụ:
   Các trận đấu: Man City gặp Liverpool ; Chelsea gặp Man United
   Trân đấu cặp: Man City gặp Chelsea
   Man City ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 25:10
   Chelsea ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 25:48
   Thắng cược: Man City

  2. Nếu cả hai trận đấu ghi điểm đồng thời (phút và giây) hoặc không có bàn thắng nào được ghi trong cả hai trận đấu thi trận đấu cặp sẽ được coi như hòa.
  3. Nếu một trận đấu bị hoãn lại hoặc bị hủy bỏ sau khi bàn thắng đầu tiên được ghi điểm trong trận đấu kia thi toàn bộ cá cược sẽ dừng lại. Nếu một trận đấu bị hoãn lại hoặc bị hủy bỏ trước khi bàn thắng đầu tiên được ghi trong trận đấu kia thì mọi cá cược đều vô hiệu.

   Ví dụ:
   Các trận đấu: Man City gặp Liverpool; Chelsea gặp Man United
   Trân đấu cặp: Man City gặp Chelsea
   Man City ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 25:10
   Trận đấu của Chelsea bị hoãn lại hoặc hủy bỏ trước 25:10
   Kết quả: Tất cả mọi cá cược đều vô hiệu.

  4. Nếu cả hai trận đấu đều bị hủy bỏ mà không có bàn thắng nào được ghi thì mọi cá cược đều vô hiệu.
  5. Mọi bàn thằng được ghi trong thời gian bù giờ sẽ không được tính.
 64. Đội châu Âu đứng đầu

  1. Cược đội châu Âu đứng đầu nghĩa là cược đội châu Âu nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.
  2. Nếu hai đội châu Âu thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội châu Âu đứng đầu.
  3. Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội châu Âu rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc “Đồng hạng” (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.
  4. Tất cả các khoản cược cho Đội châu Âu đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội châu Âu cuối cùng rời khỏi giải đấu.
 65. Đội Nam Mỹ đứng đầu

  1. Cược Đội Nam Mỹ đứng đầu nghĩa là cược đội Nam Mỹ nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.
  2. Nếu hai đội Nam Mỹ thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội Nam Mỹ đứng đầu.
  3. Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội Nam Mỹ rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc “Đồng hạng” (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.
  4. Tất cả các khoản cược cho Đội Nam Mỹ đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội Nam Mỹ cuối cùng rời khỏi giải đấu.
 66. Đội Châu Phi đứng đầu

  1. Cược Đội Châu Phi đứng đầu nghĩa là cược đội Châu Phi nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.
  2. Nếu hai đội Châu Phi thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội Châu Phi đứng đầu.
  3. Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội Châu Phi rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc “Đồng hạng” (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.
  4. Tất cả các khoản cược cho Đội Châu Phi đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội Châu Phi cuối cùng rời khỏi giải đấu.
 67. Cả hai đội ghi bàn

  1. Cược cả hai đội ghi bàn nghĩa là cược để dự đoán liệu một trận đấu sẽ có kết quả là cả hai đội ghi bàn hay không.
  2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.
 68. Cả hai đội ghi bàn trong hiệp một

  1. Cược cả hai đội ghi bàn trong hiệp một nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội sẽ ghi bàn trong hiệp một của trận đấu hay không.
  2. Nếu một trận đấu bị hủy bỏ sau khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp một, thì cược ‘Có’ sẽ được xác định là thắng cuộc và cược ‘Không’ là thua cuộc. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc hủy bỏ trước khi kết thúc Hiệp Một mà cả hai đội không ghi bàn, tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.
 69. Cả hai đội ghi bàn trong Hiệp Hai

  1. Cược cả hai đội sẽ ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp hai của một trận đấu hay không.
  2. Nếu một trận đấu bị hủy bỏ sau khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp hai, thì các khoản cược ‘Có’ sẽ được xác định là thắng cuộc và cược ‘Không’ là thua cuộc. Nếu trận đấu bị hoãn lại hoặc hủy bỏ mà cả hai đội đều không ghi bàn thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.
 70. Cả hai đội sẽ ghi bàn trong hiệp một và/hoặc hiệp hai

  1. Cược cả hai đội sẽ ghi bàn trong Hiệp Một và/hoặc Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp một và liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp hai của trận đấu hay không.
  2. Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu.
 71. Cả hai Đội Ghi bàn/Tổng Bàn thắng & Cả hai Đội Ghi bàn Hiệp 1/Tổng Bàn thắng

  1. Cược cả hai đội sẽ ghi bàn/Tổng số bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu và liệu cả hai đội có ghi bàn trong trận đấu hay không.
  2. Cả hai Đội Ghi bàn Hiệp 1/Tổng Bàn thắng nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu và việc liệu cả hai đội có ghi bàn trong Hiệp một của trận đấu hay không.
  3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.
 72. Kết quả hiệp một/Tổng số bàn thắng

  1. Cược kết quả hiệp một/Tổng số bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán kết quả của hiệp một của trận đấu và tổng số bàn thắng của hiệp một.
  2. Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trong hiệp một của trận đấu. Các khoản cược sẽ giữ nguyên giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ trong hiệp hai của trận đấu.
 73. Đội nhà ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai

  1. Cược Đội nhà sẽ ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu Đội nhà có ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu hay không.
  2. Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.
 74. Đội khách ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai

  1. Cược Đội khách sẽ ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu Đội khách có ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu hay không.
  2. Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.
 75. 15 phút cụ thể 1X2

  1. 15 phút cụ thể 1X2 nghĩa là đặt cược để dự đoán 3 kết quả chiến thắng bất kỳ có thể xảy ra vào cuối mỗi phút thứ 15 (chu kỳ) của trận đấu. 1 là đội được xướng tên trước (thường là đội nhà); X là trận đấu dẫn đến kết quả hòa; 2 là đội được xướng tên sau (thường là đội khách).
  2. Ví dụ:

   Phút thứ 15 1X2
   Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 00:00 – 15:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 15.

   Phút thứ 30 1X2
   Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 15:01 – 30:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 30.

   Phút thứ 45 1X2
   Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 30:01 – 45:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 45.

   Phút thứ 60 1X2
   Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 45:01 – 60:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 60.

   Phút thứ 75 1X2
   Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 60:01 – 75:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 75.

   Phút thứ 90 1X2
   Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 75:01 – 90:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 90.

  3. Đối với cược 1X2 trong 15 phút xác định, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp.
  4. Nếu trận đấu bị gián đoạn hoặc hủy bỏ, các giá trị cược đã đặt cho khoảng thời gian 15 phút chưa kết thúc giữa 1X2 sẽ bị hủy. Nếu khoảng thời gian 15 phút đã xác định giữa 1X2 đã kết thúc thì giá trị cược sẽ được tính.
  5. Đối với việc đặt cược trực tiếp trong (2) phút cuối của loại cược 15 phút cụ thể 1X2, bất kỳ tình huống nào ngoài các tình huống được đề cập sau đây sẽ được xem là Chơi an toàn và vì vậy, tất cả giá trị cược đang chờ xử lý sẽ được xem xét chấp nhận: ghi bàn, phạt đền và thẻ đỏ.
  6. Đối các khoảng thời gian 30:01 – 45:00 & 75:01 – 90:00, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp, ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc thời gian bù giờ do có cầu thủ chấn thương.
 76. Đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo

  1. Đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo của giải đấu.
 77. Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute Handicap)

  1. Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute Handicap) nghĩa là đặt cược khi nào một đối thủ hay một đội được nhận khởi đầu thuận lợi ảo. Người thắng là đối thủ hay đội có bàn thắng nhiều hơn sau khi đã cộng thêm bàn chấp đã cược vào kết quả vào cuối mỗi khoảng thời gian 10 phút của trận đấu.
  2. Ví dụ:

   Cược chấp (HDP) phút thứ 10
   00:00 – 10:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút 00:00 đến phút thứ 10:00.
   Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 10.

   Cược chấp phút thứ 20
   10:01 – 20:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 10:01 đến phút thứ 20:00.
   Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 20.

   Cược chấp phút thứ 30
   20:01- 30:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 20:01 đến phút thứ 30:00.
   Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 30.

   Cược chấp phút thứ 40
   30:01 – 40:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 30:01 đến phút thứ 40:00.
   Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 40.

   Cược chấp phút thứ 60
   50:01- 60:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 50:01 đến phút thứ 60:00.
   Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 60.

   Cược chấp phút thứ 70
   60:01- 70:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 60:01 đến phút thứ 70:00.
   Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 70.

   Cược chấp phút thứ 80
   70:01- 80:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 70:01 đến phút thứ 80:00.
   Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 80.

   Cược chấp phút thứ 90
   80:01- 90:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 80:01 đến phút thứ 90:00.
   Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 90.

  3. Đối với Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute HDP), khoản cược được dàn xếp dựa trên thời gian chính xác khi bàn thắng được ghi (bóng vượt qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (quả phạt góc đã thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ phạt do trọng tài chính thức đã rút) như thông tin hiển thị trên đồng hồ khi được công bố qua chương trình phát sóng trực tiếp.
  4. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc bị bỏ dở, các khoản cược đặt vào Cược chấp 10 phút cụ thể dở dang sẽ được xem là không có giá trị. Nếu Cược chấp 10 phút cụ thể đã định hoàn thành trọn vẹn thì khoản cược sẽ được xem là có giá trị.
  5. Trong hai (2) phút cuối cùng của bất kỳ việc đặt cược trực tiếp theo Cược chấp 10 phút cụ thể nào, bất kỳ hành động nào ngoài những hành động được đề cập dưới đây sẽ được xem là Tình huống an toàn (Safe Play) và vì vậy, tất cả mọi khoản cược đang chờ xử lý có thể được cân nhắc chấp nhận: một bàn thắng, một quả phạt đền và thẻ đỏ.
  6. Đối với cược chấp từ phút 80:01 – 90:00, khoản cược sẽ được dàn xếp dựa trên thời gian chính xác khi bàn thắng được ghi (bóng vượt qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc đã thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ phạt do trọng tài chính thức đã rút) như thông tin hiển thị trên đồng hồ khi được công bố qua chương trình phát sóng trực tiếp, không tính thời gian bù giờ hay thời gian cộng thêm vào cuối trận đấu do bóng chết vì có cầu thủ bị thương.
 78. Cú phạt đền đầu tiên thành bàn thắng hay không thành bàn thắng

  1. Cú phạt đền đầu tiên thành bàn thắng hay không thành bàn thắng nghĩa là loại cược dự đoán quả đá phạt đền đầu tiên của đội có trở thành bàn thắng hay không.
 79. Nhà tài trợ Jersey hàng đầu (Top Jersey Sponsor)

  1. Nhà tài trợ Jersey hàng đầu (Top Jersey Sponsor) là loại cược dự đoán nhà tài trợ jersey nào sẽ có đội mà mình tài trợ giành được danh hiệu vô địch.
 80. Châu lục của huấn luyện viên trưởng đội chiến thắng (Continent of Head Coach Winner)

  1. Châu lục của huấn luyện viên trưởng đội chiến thắng (Continent of Head Coach Winner) là loại cược dự đoán châu lục xuất xứ của huấn luyện viên trưởng của đội bóng sẽ giành danh hiệu vô địch.
 81. Tỷ số thắng cách biệt & Tỷ số Thắng cách biệt trong hiệp 1

  1. Tỷ số thắng cách biệt có nghĩa là cược dự đoán đội thắng trong trận đấu và tỷ số thắng cách biệt được ghi giữa đội Nhà và đội Khách.
  2. Tỷ số thắng cách biệt trong hiệp 1 có nghĩa là cược dự đoán đội thắng trong trận đấu và tỷ số thắng cách biệt được ghi giữa đội Nhà và đội Khách trong hiệp 1.
  3. Các tùy chọn có sẵn dành cho loại cược này là các tùy chọn được công bố trên trang web. Ví dụ:
   • Đội Nhà thắng 1 bàn
   • Đội Nhà thắng 2 bàn
   • Đội Nhà thắng 3 bàn hoặc hơn
   • Mọi Tỷ số Hòa (Ngoại trừ 0-0)
   • Đội Khách thắng 1 bàn
   • Đội Khách thắng 2 bàn
   • Đội Khách thắng 3 bàn hoặc hơn
   • Không có Bàn thắng
  4. Đối với loại cược này, thời gian bù giờ sẽ không được đưa vào để quyết định tỷ số thắng cách biệt.
  5. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.
 82. Bàn thắng tiếp theo, Bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 & Bàn thắng tiếp theo trong thời gian đá bù giờ

  1. Bàn thắng tiếp theo nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong trận đấu.
  2. Bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 của trận đấu.
  3. Bàn thắng tiếp theo trong thời gian đá bù giờ nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong thời gian đá bù giờ của trận đấu.
  4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.
  5. Bàn thắng phản lưới nhà được được công nhận ghi bàn thắng.
 83. Phạt đền

  1. Phạt đền nghĩa là cá cược để dự đoán liệu trận đấu có xảy ra phạt đền hay không.
  2. Có các tuỳ chọn sau đây
   • Không
 84. Hiệp đấu có nhiều bàn thắng nhất

  1. Hiệp đấu có nhiều bàn thắng nhất nghĩa là đặt cược dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có tổng số bàn thắng nhiều hơn hiệp còn lại.
  2. Có các tuỳ chọn sau:
   • Hiệp 1
   • Hiệp 2
   • Hòa
  3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.
  4. Đội nhà ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào
   1. Đội nhà ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà sẽ có tổng số bàn thắng ở hiệp nào nhiều hơn.
   2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.
  5. Đội khách ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào
   1. Đội khách ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào nghĩa là đặt cược dự đoán đội khách sẽ có tổng số bàn thắng ở hiệp nào nhiều hơn.
   2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.
 85. Tỉ số chính xác của hiệp 1/cả trận

  1. Tỉ số chính xác của hiệp 1/ cả trận nghĩa là đặt cược dự đoán tỉ số chính xác sau khi kết thúc hiệp 1 và tỉ số cuối cùng chính xác sau khi kết thúc trận đấu.
  2. Tỷ số Chính xác Hiệp một/Cả trận đấu để thắng "AOS" nghĩa là đội đã chọn phải chiến thắng với tỷ số không được liệt kê trong lựa chọn.
  3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ, trừ phi việc thanh toán cá cược đã được quyết định từ trước.
 86. Cầu thủ ghi bàn – Bất kỳ lúc nào

  1. Cược cầu thủ ghi bàn – bất cứ lúc nào nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ ghi bàn vào bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra trận đấu. Không tính thời gian đá bù giờ.
  2. Không tính bàn đá phản lưới nhà.
  3. Khoản cược sẽ có giá trị bất kể thời gian cầu thủ đó vào tham gia thi đấu trong trận đấu được bao lâu.
  4. Khoản cược vào bất kỳ cầu thủ nào không tham gia vào trận đấu sẽ bị vô hiệu và được trả lại.
  5. Khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.
 87. Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1

  1. Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
  2. Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.
  3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
  4. Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1
   1. Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào của đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
   2. Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào của đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.
   3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
  5. Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1
   1. Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào của đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.
   2. Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào của đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.
   3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
 88. Cược đá bù giờ có/không

  1. Cược đá bù giờ có/không nghĩa là cược trận đấu có đá bù giờ hay không.
  2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
 89. Cược đá bù giờ/Bàn thắng

  1. Cược đá bù giờ/Bàn thắng nghĩa là vừa cược trận đấu có đá bù giờ hay không vừa cược có bàn thắng nào được ghi trong thời gian đá bù giờ hay không.
  2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trước khi kết thúc thời gian đá bù giờ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
 90. Cược tài & xỉu cho cả 2 hiệp có/không

  1. Cược tài 1.5 cho cả 2 hiệp có/không nghĩa là đặt cược dự đoán liệu mỗi hiệp của trận đấu có từ hai (2) bàn thắng trở lên hay không.
  2. Cược xỉu 1.5 cho cả 2 hiệp có/không nghĩa là đặt cược dự đoán liệu mỗi hiệp của trận đấu có ít hơn hai (2) bàn thắng hay không.
  3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
 91. [NO LONGER OFFERED]

 92. Cách thức xác định kết quả trận đấu

  1. Cược Cách thức xác định kết quả trận đấu có nghĩa là cược để dự đoán người chiến thắng và cách thức chiến thắng trận đấu.
  2. Có các tùy chọn cược sau đây:
   • Đội nhà/Thời gian thi đấu chính thức
   • Đội nhà/Thời gian đá bù
   • Đội nhà/Sút luân lưu
   • Đội khách/Thời gian thi đấu chính thức
   • Đội khách/Thời gian đá bù
   • Đội khách/Sút luân lưu
  3. Tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ.
 93. Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thằng hiệp 2

  1. Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thằng hiệp 2
   1. Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thắng hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số bàn thắng được ghi trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.
   2. Thời gian bù giờ không được áp dụng để tính tổng số bàn thắng được ghi.
   3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.
  2. Tổng số quả phạt góc hiệp 1 so với Tổng số quả phạt góc hiệp 2
   1. Tổng số quả phạt góc hiệp 1 so với Tổng số quả phạt góc hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số quả phạt góc được thực hiện trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.
   2. Thời gian bù giờ không được áp dụng để tính tổng số quả phạt góc được thực hiện.
   3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.
  3. Tổng số thẻ phạt hiệp 1 so với Tổng số thẻ phạt hiệp 2
   1. Tổng số thẻ phạt hiệp 1 so với Tổng số thẻ phạt hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số thẻ phạt được nhận trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.
   2. Thời gian bù giờ không được áp dụng để tính tổng số thẻ phạt được nhận.
   3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.
 94. [NO LONGER OFFERED]

 95. Tổng số phút của bàn thắng

  1. Tổng số phút ghi bàn là đặt cược để dự đoán tổng số phút tương ứng với thời gian cụ thể lúc cả hai đội ghi bàn trong một trận đấu.
  2. Để quyết định phút của bàn thắng, số lẻ của phút (1-59 giây) sẽ được làm tròn thành phút gần nhất.

   Ví dụ: Các bàn thắng được ghi ở phút 22,55 phút (23 phút) + 34,35 phút (35 phút) + 55,05 phút (56 phút) = 144 phút

  3. Tất cả mọi bàn thắng được ghi trong thời gian đá bù giờ của hiệp một sẽ được tính là vào phút thứ 45. Tất cả mọi bàn thắng được ghi trong thời gian đá bù giờ của hiệp hai sẽ được tính là vào phút thứ 90.
  4. Thời gian đá bù giờ và quả đá phạt đền không được tính khi tính toán tổng số phút của bàn thắng.
  5. Bàn đá phản lưới nhà được tính khi tính toán tổng số phút của bàn thắng.
  6. Tổng số phút của bàn thắng chỉ thời gian ghi bàn hiện trên chương trình phát sóng của truyền hình. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về thời gian ghi bàn của bất kỳ bàn thắng nào, thời gian do Trang web thi đấu chính thức công bố sẽ được xem là căn cứ để giải quyết tranh chấp.
  7. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán khoản cược đã được quyết định.
 96. Đội Nhà Ghi bàn ở Cả 2 Hiệp

  1. Dự đoán liệu đội Nhà sẽ ghi ít nhất một bàn thắng trong mỗi hiệp của trận đấu kéo dài "90 phút" hay không.
  2. Nếu đội được chọn ghi bàn chỉ trong một hiệp hoặc không ghi được bàn nào, lúc ấy tất cả các cược sẽ được quyết toán là cược thua.
  3. Nếu một bàn thắng riêng được ghi, chỉ có số tiền cược vào đội có bàn thắng mới được tính vào cược tương ứng.
  4. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được xác định.
 97. Đội Khách Ghi bàn ở Cả 2 Hiệp

  1. Dự đoán liệu đội Khách sẽ ghi ít nhất một bàn thắng trong mỗi hiệp của trận đấu kéo dài "90 phút" hay không.
  2. Nếu đội được chọn ghi bàn chỉ trong một hiệp hoặc không ghi được bàn nào, lúc ấy tất cả các cược sẽ được quyết toán là cược thua.
  3. Nếu một bàn thắng riêng được ghi, chỉ có số tiền cược vào đội có bàn thắng mới được tính vào cược tương ứng.
  4. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được xác định.
 98. Bảng - 2 đội đứng đầu

  1. Cược dự đoán 2 đội sẽ đứng đầu bảng.
 99. Vòng loại đội

  1. Dự đoán đội được công bố sẽ bị loại khỏi giải đấu.
 100. Đội xếp cuối bảng

  1. Dự đoán đội nào sẽ xếp cuối Bảng trong mùa giải.
 101. Chọn đội vào chung kết

  1. Dự đoán đội nào sẽ chơi trong vòng chung kết của giải đấu.
 102. Vào chung kết

  1. Vào chung kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Chung kết của giải đấu.
  2. Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.
 103. Vào Bán kết

  1. Vào bán kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Bán kết của giải đấu.
  2. Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.
 104. Vào Tứ kết

  1. Vào Tứ kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Tứ kết của giải đấu.
  2. Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.
 105. Đội nào trong bảng hội đủ điều kiện

  1. Dự đoán đội nào sẽ hội đủ điều kiện và tiến vào vòng tiếp theo trong giải đấu đã định.
  2. Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.
 106. Bảng thắng cuộc

  1. Dự đoán bảng nào sẽ là bảng thắng cuộc của giải đấu.
 107. Châu lục thắng cuộc

  1. Châu lục thắng cuộc có nghĩa là cược dự đoán châu lục nào sẽ giành chiến thắng trong giải đấu.
 108. Giải đấu - Đội xuống hạng

  1. Dự đoán đội nào sẽ bị xuống hạng trong giải đấu.
  2. Kèo này sẽ bao gồm vị trí xuống hạng tự động cũng như xuống hạng qua trận đấu tranh vé vớt được sử dụng trong một giải đấu cụ thể.
  3. Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.
 109. Mùa giải - Xếp cuối bảng

  1. Dự đoán đội nào sẽ xếp cuối bảng trong mùa giải xác định trong khoảng thời gian mùa giải diễn ra.
  2. Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.
 110. Mùa giải - 2 đội xếp cuối bảng

  1. Dự đoán những đội nào sẽ bị xếp cuối bảng trong mùa giải này.
  2. Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.
 111. Mùa giải - Đội bóng thăng hạng trong mùa giải

  1. Dự đoán đội nào sẽ được thăng hạng trong giải đấu.
  2. Kèo này bao gồm cả vị trí thăng hạng tự động cũng như mọi sự thăng hạng qua trận đấu tranh vé vớt được sử dụng trong một giải đấu cụ thể.
  3. Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.
 112. Người thắng cuộc và cầu thủ ghi bàn thắng đúp hàng đầu

  1. Dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu và cầu thủ nào sẽ ghi bàn nhiều nhất.
  2. Tất cả các cược được áp dụng trong "90 phút" của trận đấu và thời gian bù giờ theo kết quả chính thức của trận đấu, cộng thêm thời gian ngừng.
  3. Các bàn thắng được ghi trong loạt đá luân lưu không được tính.
  4. Nếu có nhiều cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau, quy tắc về đích cùng nhau được áp dụng.
 113. Giải đấu - 3 đội đứng đầu

  1. Giải đấu - 3 đội đứng đầu có nghĩa là cược dự đoán đội nhất, nhì và ba và xác định theo thứ tự khi kết thúc giải đấu.
  2. Ví dụ: Manchester City/Manchester United/Chelsea phải giành chiến thắng theo thứ tự xác định vào cuối giải đấu.
  3. Bảng vòng chung kết như được hiển thị theo kết quả chính thức của giải đấu tương ứng là kết quả quyết toán.
 114. Giải đấu - Đội không bại trận nào

  1. Đội phải hoàn thành giải đấu mà không để thua trận nào.
 115. Giành danh hiệu

  1. Dự đoán đội nào sẽ giành danh hiệu vào cuối giải đấu.
 116. Đội/Cầu thủ nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu

  1. Đội/Cầu thủ nào tiến xa nhất trong giải đấu có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu.
  2. 2 đội/cầu thủ sẽ được ghép thành cặp để lựa chọn cược, các đội thuộc về các bảng khác cũng có thể được ghép thành cặp để lựa chọn cược.
  3. Nếu 2 đội/cầu thủ được ghép thành cặp để lựa chọn cược hội đủ tiêu chuẩn cho vòng đấu tiếp theo, tất cả các cược vào hai đội/cầu thủ sẽ được kết chuyển sang vòng đấu thành công.
  4. Cược sẽ được xem là hòa nếu hai đội/cầu thủ sẽ bị loại trong cùng một vòng đấu.
 117. (Fast Markets) Thị trường 1/5 Phút Tiếp theo

  1. Khách hàng dự đoán một kết quả sẽ xảy ra trong khoảng thời gian được quy định từ những kết quả trong danh sách. Nếu không có kết quả nào danh sách xảy ra hoặc Khách hàng không thể dự đoán chính xác kết quả sẽ xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, tất cả cược sẽ bị coi là cược thua.
  2. Các cược sẽ được thanh toán theo thời gian sự kiện mà nhà cung cấp dữ liệu cung cấp cho Công ty. Công ty có thể tùy ý và toàn quyền quyết định đối với việc lựa chọn hoặc chỉ định nhà cung cấp dữ liệu. Hiệp phụ và thời gian bù giờ sẽ không được tính.
  3. Lựa chọn Bàn thắng - Bàn thắng được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty, bất kể nội dung được thể hiện trong video phát lại. Bàn phản lưới nhà sẽ được tính để thanh toán trong thị trường này.
  4. Lựa chọn Phạt trực tiếp - Phạt trực tiếp được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt trực tiếp đó được thực hiện trong thực tế.
   1. Tình huống Đá phạt Trực tiếp được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.
  5. Lựa chọn Phạt góc - Phạt góc được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt góc đó được thực hiện trong thực tế.
   1. Tình huống Phạt góc Trực tiếp được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.
  6. Lựa chọn Thủ môn Phát bóng- Thủ môn Phát bóng được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt góc đó được thực hiện trong thực tế. Cú phát bóng từ trên tay hay cú đá phạt trực tiếp do thủ môn thực hiện sẽ không được coi là Thủ môn Phát bóng.
   1. Tình huống Thủ môn Phát bóng được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.
  7. Lựa chọn Ném biên - Ném biên được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú ném biên đó được thực hiện trong thực tế.
   1. Tình huống Ném biên được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.
  8. Lựa chọn Phạt đền - Phạt đền được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt đền đó được thực hiện trong thực tế.
   1. Tình huống Phạt đền được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.
  9. Lựa chọn Thẻ phạt - Thẻ phạt được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp cho Công ty. Đối với lựa chọn này, chỉ những thẻ đã được giơ lên trước mặt cầu thủ ở trên sân khi đang thi đấu mới được tính.
  10. Lựa chọn Không có - Không có nghĩa là sẽ không có bất kỳ sự kiện nào ở dưới xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, bao gồm Bàn thắng, Phạt trực tiếp, Phạt góc, Ném biên, Phạt đền hay Thẻ phạt.
  11. Nếu trận đấu bị hủy bỏ hoặc khoảng thời gian được quy định bị dừng lại khi chưa trôi qua hết, tất cả cược sẽ mất hiệu lực trừ khi lựa chọn chiến thắng đã xuất hiện và được thiết lập trước khi hủy bỏ hay dừng. Đối với những cược trong đó khoảng thời gian cược đã trôi qua hết sẽ được thanh toán và không bị coi là mất hiệu lực.
  12. Mọi và tất cả Bàn thắng, phạt trực tiếp, phạt góc, thủ môn phát bóng, ném biên, phạt đền và thẻ phạt không được công nhận hoặc bị hủy bỏ sẽ không được tính.
  13. Phiên nghỉ giải lao để uống nước. Tất cả các cược mà thời gian cược rơi vào phiên nghỉ giải lao để uống nước sẽ được “Hoàn tiền” trừ phi việc chọn người chiến thắng đã diễn ra và đã được thiết lập trước khi bắt đầu phiên nghỉ giải lao để uống nước.
 118. Lẻ Chẵn/Tổng Bàn thắng

  1. Lẻ Chẵn/Tổng Bàn thắng nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:

   (A) Kết quả của trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn; và
   (B) Tổng số bàn thắng trong kết quả chung cuộc của sự kiện sẽ là Trên hay Dưới.

 119. Cơ hội Kép/Tổng Bàn thắng

  1. Cơ hội Kép/Tổng Bàn thắng nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:

   (A) Kết quả của trận đấu sẽ là Đội chủ nhà Hòa hoặc Thắng, Đội khách Hòa hoặc Thắng hay Đội chủ nhà hoặc Đội khách Thắng; và
   (B) Tổng số bàn thắng trong kết quả chung cuộc của sự kiện sẽ là Trên hay Dưới.

 120. Cơ hội Kép/Đội Ghi bàn Trước

  1. Cơ hội Kép/Đội Ghi bàn Trước nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:

   (A) Kết quả của trận đấu sẽ là Đội chủ nhà Hòa hoặc Thắng, Đội khách Hòa hoặc Thắng hay Đội chủ nhà hoặc Đội khách Thắng; và
   (B) Đội chủ nhà hay Đội khách sẽ là Đội Ghi bàn Trước.

 121. Cả hai Đội Ghi bàn/Cơ hội Kép

  1. Cả hai Đội Ghi bàn/Cơ hội Kép nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:

   (A) Cả hai đội có đều ghi bàn thắng trong trận đấu hay không; và
   (B) Kết quả của trận đấu sẽ là Đội chủ nhà Hòa hoặc Thắng, Đội khách Hòa hoặc Thắng hay Đội chủ nhà hoặc Đội khách Thắng.

 122. Đội Chiến thắng với cách biệt hơn 5 Bàn

  1. Đội Chiến thắng với cách biệt hơn 5 Bàn nghĩa là đội được chọn phải chiến thắng với cách biệt từ năm (5) bàn trở lên.

   Ví dụ:
   Kết quả dành cho Đội chủ nhà - 5:1, 6:2 … (Thua) / 5:0, 6:0, 6:1 … (Thắng).
   Kết quả dành cho Đội khách - 1:5, 2:6 … (Thua) / 0:5, 0:6, 1:6 … (Thắng).

 123. Hiệp Ghi bàn Nhiều nhất (2 Cửa)

  1. Hiệp Ghi bàn Nhiều nhất (2 Cửa) nghĩa là cược dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có tổng số bàn thắng lớn hơn. Nếu kết quả chung cuộc khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường của cả hai hiệp là Hòa, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
  2. Những tùy chọn sau có thể được sử dụng:
   • Hiệp một
   • Hiệp hai
 124. Châu Á 1x2 & Châu Á 1x2 Hiệp 1

  1. Bằng cách cược vào Châu Á 1X2, thành viên đã đánh cược vào một trong ba kết quả bất kỳ có thể xảy ra của một sự kiện, không bao gồm tỷ số mới nhất. 1 chỉ đội đầu tiên (thường là Đội chủ nhà), X chỉ trận đấu có kết quả hòa và 2 chỉ đội thứ hai (thường là Đội khách).
  2. Bằng cách cược vào Châu Á 1X2 Hiệp 1, thành viên đã đánh cược vào một trong ba kết quả bất kỳ có thể xảy ra cho hiệp đầu tiên của một sự kiện, không bao gồm tỷ số mới nhất. 1 chỉ đội đầu tiên (thường là Đội chủ nhà), X chỉ trận đấu có kết quả hòa và 2 chỉ đội thứ hai (thường là Đội khách).

   Ví dụ: Tỷ số Hiện tại: 0-1
   Cược vào:
   Đội chủ nhà (1) – cược Đội chủ nhà thắng Nếu Đội chủ nhà chiến thắng hoặc trận đấu kết thúc với tỷ số Hòa
   Đội khách (2) – cược Đội khách thắng Nếu Đội khách chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên
   Hòa (X) – cược Hòa thắng Nếu Đội khách chiến thắng với cách biệt 1 bàn

   Ví dụ: Tỷ số Hiện tại: 1-0
   Cược vào:
   Đội chủ nhà (1) – cược Đội chủ nhà thắng Nếu Đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên
   Đội khách (2) – cược Đội khách thắng Nếu Đội khách chiến thắng hoặc trận đấu kết thúc với tỷ số Hòa
   Hòa (X) – cược Hòa thắng Nếu Đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt 1 bàn

 125. Đội nào sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của mình tại Vòng bảng

  1. Nghĩa là cược để dự đoán đội sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của họ tại vòng bảng.
  2. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.
 126. Đội nào sẽ thua tất cả các trận đấu của mình tại Vòng bảng

  1. Nghĩa là cược để dự đoán đội sẽ thua tất cả các trận đấu của họ tại vòng bảng.
  2. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.
 127. Đội nào sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của mình trong giải đấu (chỉ tính Thời gian thi đấu thông thường)

  1. Nghĩa là cược để dự đoán đội sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của họ trong giải đấu tính theo thời gian thi đấu thông thường.
  2. Đối với loại cược này, kết quả cuối cùng khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường sẽ được coi là kết quả của trận đấu. Mọi bàn thắng được ghi trong hiệp phụ và loạt sút luân lưu sẽ không được tính hay làm thay đổi kết quả.
  3. Nếu kết quả của trận đấu khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường là hòa, cược sẽ thua.
  4. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.
 128. Tân vương World Cup

  1. Nghĩa là cược để dự đoán đội vô địch FIFA World Cup có phải là tân vương hay không. Ở đây, “Tân vương” chỉ bất kỳ đội nào vô địch FIFA World Cup mà không phải đội bảo vệ chức vô địch.
 129. VAR (Trợ lý trọng tài video)

  1. Trợ lý trọng tài video (VAR) là công nghệ được áp dụng cho bóng đá, trong đó một trợ lý trọng tài sẽ xem xét lại các quyết định của trọng tài chính bằng cách sử dụng cảnh quay video và tai nghe để liên lạc.
  2. Đối với tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu, dữ liệu do công ty cung cấp sẽ được dùng làm kết quả cuối cùng. Công ty có toàn quyền quyết định có sử dụng một nhà cung cấp dữ liệu cụ thể để công bố kết quả cuối cùng hay không.
  3. Nếu trận đấu bị hủy sau khi kết quả sử dụng công nghệ VAR đã được quyết định, tất cả cược vẫn có hiệu lực.
  4. Nếu trận đấu bị hủy trước khi kết quả sử dụng công nghệ VAR được quyết định, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.
 130. VAR (Trợ lý trọng tài video) Tài/Xỉu, VAR Hiệp 1 Tài/Xỉu & VAR Hiệp 2 Tài/Xỉu

  1. VAR Tài/Xỉu nghĩa là cược vào tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu. Nếu tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu lớn hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Tài; nếu tổng đó nhỏ hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Xỉu.
  2. VAR Hiệp 1 Tài/Xỉu nghĩa là cược vào tổng số lần VAR được sử dụng trong hiệp 1 của trận đấu. Nếu tổng số lần VAR được sử dụng trong hiệp 1 của trận đấu lớn hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Tài; nếu tổng đó nhỏ hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Xỉu.
  3. VAR Hiệp 2 Tài/Xỉu nghĩa là cược vào tổng số lần VAR được sử dụng trong hiệp 2 của trận đấu. Nếu tổng số lần VAR được sử dụng trong hiệp 2 của trận đấu lớn hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Tài; nếu tổng đó nhỏ hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Xỉu.
  4. Khi xác định tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu, trong đó trọng tài hoặc trợ lý trọng tài sử dụng kỹ thuật phát lại video tức thời và giao tiếp qua tai nghe, lần sử dụng VAR sẽ được tính bất kể quyết định có được thay đổi hay không.
  5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
 131. Tổng số quả Phạt góc & Tổng số Bàn thắng

  1. Tổng số quả Phạt góc & Tổng số Bàn thắng nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số quả phạt góc và tổng số bàn thắng do đội nhà thực hiện so với tổng số quả phạt góc và tổng số bàn thắng do đội khách thực hiện để thi đấu trong một trận đấu cụ thể.
  2. Quả phạt góc được hưởng nhưng không thực hiện sẽ không được tính.
  3. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1
   1. Cược chấp có nghĩa là cược trên đội sẽ thực hiện nhiều quả phạt góc và bàn thắng nhất trong suốt trận đấu bao gồm mọi cược chấp.
   2. Cược chấp hiệp 1 có nghĩa là cược trên đội sẽ thực hiện nhiều quả phạt góc và bàn thắng nhất trong suốt hiệp 1 của trận đấu bao gồm mọi cược chấp.
   3. Các cược chấp hiệp 1 sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trong hiệp 1 của trận đấu. Các cược chấp hiệp 1 sẽ vẫn có hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trong hiệp 2 của trận đấu.
  4. Tài/Xỉu & Tài/Xỉu hiệp 1
   1. Tài/Xỉu có nghĩa là cược trên tổng số quả phạt góc và bàn thắng do cả 2 đội thực hiện trong suốt trận đấu.
   2. Tài/Xỉu hiệp 1 có nghĩa là cược trên tổng số quả phạt góc và bàn thắng do cả 2 đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.
   3. Nếu tổng số quả phạt góc và bàn thắng lớn hơn ranh giới TD, kết quả thắng cược sẽ là Trên; nếu tổng số quả phạt góc và bàn thắng nhỏ hơn ranh giới TD, kết quả thắng cược sẽ là Dưới.
  5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
 132. SABA Thời Gian Tự Chọn

  1. SABA Cược Chấp Trong Khoảng Thời Gian Tự Chọn đồng nghĩa với việc đặt cược đội nào sẽ ghi được nhiều điểm nhất trong trận đấu, bao gồm cả bất kỳ điểm chấp nào trong khoảng thời gian tự chọn. Bên thắng là đấu thủ hoặc đội có điểm số cao hơn sau khi cộng hoặc trừ điểm chấp cho trước vào kết quả trong khoảng thời gian tự chọn.
  2. SABA Tài/Xỉu trong khung thời gian tự chọn tức là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng trong khung thời gian do người chơi tự chọn. Nếu tổng số bàn thắng trong khung thời gian đã chọn lớn hơn giới hạn trên/dưới cho trước, người chơi đặt cửa Tài sẽ thắng. Ngược lại, nếu tổng số bàn thắng trong khung thời gian đã chọn nhỏ hơn giới hạn trên/dưới cho trước, người chơi đặt cửa Xỉu sẽ thắng.
  3. Thời gian cược trực tiếp chỉ kéo dài tới phút 81 của thời gian thi đấu chính thức, tuy nhiên, đối với Khung Thời Gian Tự Chọn, thời gian cược có thể kéo dài tới phút 90 của thời gian thi đấu chính thức, không bao gồm thời gian nghỉ.
  4. Cược sẽ được kết toán dựa trên thời gian trận đấu do nhà cung cấp dữ liệu của Công ty đưa ra, và sẽ được kết toán ngay khi kết quả đã được xác định, kể cả trước khi kết thúc trận đấu.
  5. Công ty sẽ có toàn quyền quyết định về việc lựa chọn hoặc chỉ định nhà cung cấp dữ liệu.
  6. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các kết quả chính thức do nhà cung cấp dữ liệu đưa ra, kết quả cược trên tất cả thị trường sẽ được xác định căn cứ theo Quy Tắc và Quy Định Chung về đặt cược (Mục 1.5. Kết quả).

Các quy định cá cược riêng cho từng loại thi đấu

Các quy định cho bóng đá

 1. Mỗi khi thời gian thi đấu dự kiến của trận đấu khác với thời gian thông thường (ví dụ như khoảng thời gian đặc biệt chơi ở các giải đấu khác nhau, giải trẻ, giải dành cho đội trẻ, đội dự bị hoặc trận đấu giao hữu), tất cả cược sẽ được thanh toán khi kết thúc thời gian dự kiến đó.
  1. ếu thời gian thi đấu ít hơn thời gian thông thường quy định , Căn cứ vào kết quả ghi nhận được , công ty có toàn quyền quyết định hủy hoặc thanh toán các cược , Công ty có toàn quyền quyết định có nên căn cứ theo kết quả ghi nhận được để hủy hoặc thanh toán các cược Và quyết định của công ty sẽ là ràng buộc đối với khách hàng .
  2. Trừ khi các trậnđấu không theo thời gian thông lệ được chỉ rõ và công bố trên trang Web từ trước, đối với các trận bóng đá, các cá cược vào các trận đấu như vậy không có hiệu lực
 2. Nếu một trận bóng đá bị hoãn, bị dừng hoặc bị treo và không kết thúc trong vòng 12 giờ so với thời gian lịch định thì trận đấu coi như bị hủy bỏ (bất kể bất kỳ quyết định chính thức nào nhằm đưa ra kết quả). Kết quả của tất cả các cá cược vào trận đấu bị dừng, bị treo là quyết định duy chỉ của Công ty.
 3. Cá cược vào hiệp 1 (1H) của trân đấu chỉ liên quan đến hiệp 1. Nếu trận đấu bị dừng trước khi hiệp 1 kết thúc, mọi cá cược đều bị coi là vô hiệu. Nếu trận đấu bị dừng trong hiệp 2, mọi cá cược đều giữ nguyên hiệu lực
 4. Công ty cung cấp các thông tin (như sân trung gian, thẻ đỏ, thời gian, các số liệu thống kê, dữ liệu, bình luận v.v…) như là một dịch vụ và không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì. Trách nhiệm của khách hàng là nhận biết các thông tin chính xác cho từng trận đấu.
 5. Trừ khi được nếu khác, nếu trận đấu được lên lịch chơi ở sân trung lập (nhưng lại được chơi ở sân không trung lập hoặc ngược lại), tất cả các cược đều được xem là có giá trị. Trong trường hợp có sự thay đổi địa điểm (đội nhà chơi ở sân khách hoặc ngược lại), tất cả các cược trên trận đấu sẽ được xem là không có giá trị. Các cược cũng được xem là không có giá trị nếu đội nhà và đội khách được nêu danh sai theo thứ tự đảo ngược.
 6. Tỷ số sẽ được cập nhật cho cược trực tiếp Bóng đá và các Thị trường được hiển thị trong phần giao dịch trực tiếp theo tỷ số được hiển thị tại thời điểm đặt cược. Thông báo về bộ đếm thời gian và thẻđỏ chỉ được cung cấp để tham khảo.

  Ví dụ:
  Tỷ số hiện tại: 1 - 0
  Đặt cược vào "Đội A"- 0.75 (1-0)
  Để thắng cược này, đội A bắt buộc phải thắng từ 1 bàn trở lên. Không bao gồm "Tỷ số hiện tại".

 7. Đối với cá cược trực tiếp, trong thời gian chơi, với các hành động mà Công ty, theo sự thận trọng duy nhất và tuyệt đối của mình, cảm thấy là “nguy hiểm”, khi mà số bàn thắng, kết quả, cách hành xử của một đội hoặc cầu thủ có thể bị tác động, hoặc quyền thay đổi tỷ lệ/ giá cả, Thị trường hoặc các thông tin cá cược “chơi nguy hiểm” Công ty bảo lưu quyền treo các cá cược và tiếp nhận hay loại bỏ các cá cược này sau “Chơi nguy hiểm”. Các hành động khác trong trận được cho là Chơi an toàn và các cá cược sẽ được tiếp tục tiếp nhận.
 8. Trong cá cược trực tiếp, cho phép đặt lệnh cá cược đến phút thứ 90 và thêm cả thời gian bù giờ, toàn bộ thời gian cho hầu hết các trận đấu (tùy theo quyết định của Công ty). Bất kỳ hành động nào khác với các hành động sẽ nêu dưới đây trong mục 3.1.8, sẽ được coi là Chơi an toàn, và như vậy tất cả các cá cược đặt trong quá trình sẽ được chấp nhận. Chơi tại hoặc quanh vùng điểm penalty, penalty và đá phạt được Công ty coi là nguy hiểm (có khả năng ghi bàn)
 9. Trong cá cược trực tiếp, vào thời điểm trọng tài tuyên bố kết thúc (hiệp 1 hoặc cả trận đấu), các cá cược lúc đó bị tự động loại bỏ.
 10. Đối với trò chơi cá cược trực tiếp nhưng ngoại trừ 2 phút cuối cùng của trò chơi TRÊN / DƯỚI 15 phút đặc thù, TRÊN / DƯỚI 10 phút đặc thù và 15 phút đặc thù có chấp, mọi cá cược đang treo sẽ bị loại khi bàn thắng được tính điểm cũng như mọi cá cược đang treo sẽ được chấp nhận dưới khu vực an toàn được xét khi cú đá phạt bị trượt.
 11. Trong cá cược trực tiếp cho các trận đấu kiểu fantasy, cho phép đặt lệnh cá cược đến phút thứ 90 và thêm cả thời gian bù giờ, toàn bộ thời gian cho hầu hết các trận đấu (tùy theo quyết định của Công ty. Từ thời gian bắt đầu phát bóng 00:00 cho đến hết thời gian thông lệ (phút thứ 90), áp dụng cho bất kỳ thời gian nào trong trận đấu, bất kỳ hành động nào khác với các hành động sẽ nêu dưới đây, sẽ được coi là Chơi an toàn, và như vậy tất cả các cá cược đặt trong quá trình sẽ được chấp nhận. Chơi tại hoặc quanh vùng điểm penalty, penalty và đá phạt được Công ty coi là nguy hiểm (có khả năng ghi bàn).
 12. Tất cả cược Trên/Dưới sẽ được thanh toán ngay sau khi xác định, thậm chí trước khi trận đấu kết thúc. Thanh toán tức thì chỉ áp dụng cho một số giải đấu cụ thể do công ty cung cấp.
 13. Cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hoãn, trừ khi việc thanh toán cho cược đã được xác định.

Bóng rổ

 1. Tất cả các cược Toàn Trận, kể cả cược Trực tiếp, sẽ được xác định dựa trên kết quả cuối cùng kể cả thời gian bù giờ, nếu có (trừ khi được quy định khác).

 2. Nếu một trận đấu không bắt đầu vào ngày bắt đầu đã được lên lịch thì toàn bộ cược sẽ vô hiệu trừ phi trận đấu được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu ban đầu (trừ khi có quy định khác).

 3. Nếu một trận đấu bắt đầu nhưng bị tạm hoãn hoặc bỏ dở trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu đã được lên lịch thì cược Toàn trận vẫn được xem là có giá trị nếu ít nhất 90% thời gian chơi đã lên lịch đã được hoàn thành (ví dụ 36 phút trò chơi đã được lên lịch cho 40 phút chơi; hoặc 43 phút trò chơi đã được lên lịch cho 48 phút chơi). Các cược cũng sẽ được xem là có giá trị nếu kết quả chính thức được cơ quan chủ quản có liên quan công bố. Các cược khác trên các trận đấu bị tạm hoãn hoặc bỏ dở sẽ không có giá trị, trừ những cược đã được xác định và quyết toán.

 4. Kết quả của hiệp 1 là tổng kết quả của 15 phút thứ nhất và 15 phút thứ hai; kết quả của hiệp 2 là tổng kết quả của 15 phút thứ ba và 15 phút thứ tư, bao gồm tất cả thời gian thi đấu thêm (có thể có).

 5. Kết quả của 15 phút thứ tư không bao gồm bất kỳ thời gian thi đấu thêm nào

 6. Nếu một trận đấu bị tạm hoãn hoặc bỏ dở, lúc ấy tất cả các cược đã đặt trên các Hiệp chơi hoặc Ván chơi chưa hoàn tất sẽ được coi là không có giá trị trừ những cược đã được xác định và quyết toán. Nếu Hiệp chơi hoặc Ván chơi được chỉ định đã hoàn tất, lúc ấy tất cả các cược sẽ có giá trị.

 7. Trong cá cược trực tiếp cho bóng rổ, tỷ số không được cập nhật và giá trị Chấp xem được trong giao thương trực tiếp ứng với tỷ số lúc mở đầu trận đấu tức là 0-0. Tỷ số và thời gian hiển thị chỉ phục vụ cho tham chiếu

 8. Đội nào sẽ ném vào rổ đầu tiên trong Thị trường là cá xem đội nào sẽ ghi điểm đầu tiên. Nếu trận đấu bị dừng sau khi điểm đầu tiên đã được ghi thì tất cả các cá cược vẫn giữ nguyên hiệu lực

 9. Thị trường Đội nào Ghi điểm Cuối cùng được quyết toán dựa trên đội ghi điểm cuối cùng trong trận đấu (kể cả hiệp phụ) hoặc Hiệp chơi/Ván chơi xác định (ngoại trừ hiệp phụ). Nếu trận đấu bị tạm hoãn hoặc bỏ dở, lúc ấy tất cả các cược sẽ không có giá trị, trừ những cược đã được xác định và quyết toán.

 10. Các thị trường riêng biệt (bao gồm số điểm, quả bật lại, Assist, 3 điểm, ném phạt) sẽ hiệu lực nếu cầu thủ của cả hai bên tham gia vào trận đấu. Nếu cầu thủ của một hoặc cả hai bên không tham gia vào trận đấu, các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa. Kết quả cho các thị trường bao gồm cả thêm giờ, trừ khi có xác định khác. Các kết quả được lấy theo kết quả chính thức do các Hội đồng thích hợp công bố vào cuối trận đấu (NBA.com; FIBA.com v.v..) và tất cả các thay đổi sau đó vào số liệu thống kê không có giá trị cho cá cược

 11. Các địa điểm thi đấu đội chủ nhà hay đội khách cho các trận đấu của NCAA chỉ để tham khảo

 12. Thị trường bóng rổ Fantasy (cặp đôi) bao gồm cả thị trường trực tiếp được ghép cặp hoặc tổng hợp từ các đội ở các trận khác nhau. Các trận đấu gồm cả hai đội phải được mách nước trong cùng một ngày, nếu không các cá cược sẽ bị coi là vô hiệu. Địa điểm cho thị trường Bóng rổ Fantasy chỉ để tham khảo

 13. Để thắng trong thị trường hầu hết 15 phút là cược vào đội sẽ thắng hầu hết các 15 phút thi đấu trong một trận bóng rổ. Nếu như kết quả của 15 phút thi đấu là hòa, khi đó không đội nào thắng ở 15 phút đó. Thi trường này không tính thời gian thi đấu thêm. Nếu như trận đấu bị dừng hoặc bị treo thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa

 14. Thị trường Số Trận thắng trong Mùa giải Chính chỉ số trận thắng mà một đội cụ thể đạt được trong cả một mùa giải. Các đội bóng trong giải NBA phải chơi ít nhất tám mươi trận đấu trong mùa giải chính để các cược có hiệu lực

 15. Cược bóng rổ trực tiếp được chấp nhận theo trận đấu trên sân. Trong những tình huống nhất định (ví dụ bàn thắng hoặc thay đổi tỷ lệ cược) cược có thể không được chấp nhận.

 16. Số Cuối Của Điểm Số

  Dự đoán giá trị chữ số cuối cùng của tổng số điểm ghi được mỗi Ván, Hiệp (điểm ghi được trong thời gian bù giờ được tính vào Hiệp 2) hoặc Toàn Trận.

 17. Cược Chấp Trận Đấu & Tổng Số

  Dự đoán tổ hợp Cược Chấp và Tài Xỉu. Tổ hợp đã chọn sẽ được xem là thắng nếu cả Cược Chấp và Tài Xỉu đều thắng.

 18. Kết Quả Hiệp 1 / Hiệp 2

  Dự đoán kết quả của Hiệp 1 và Hiệp 2 (tính cả điểm ghi trong thời gian bù giờ). Ý nghĩa của các ký tự liên quan đến cược này: H là đội được nêu tên đầu tiên (thường là đội nhà); X là hòa; A là đội được nêu tên thứ hai (thường là đội khách).

 19. Điểm số Chính xác Hiệp đấu

  Dự đoán số hiệp đấu chiến thắng của đội nhà và đội khách trong trận đấu.
  Ví dụ:
  Đặt cược Đội nhà 3 - Đội khách 1 (3-1),
  Kết quả hiệp đấu:

  • Hiệp 1 - 20-15
  • Hiệp 2 - 10-18
  • Hiệp 3 - 25-20
  • Hiệp 4 - 29-28

  Kết quả: Đội nhà 3, Đội khách 1.(3-1)
  Cược đặt vào (3-1) là cược chiến thắng.

 20. Điểm Lẻ/Chẵn Chính Xác Ván Đấu

  Dự đoán giá trị chữ số cuối cùng của tổng điểm ở mỗi Ván là Lẻ hay Chẵn.

 21. Ván Có Điểm Cao Nhất

  Dự đoán Ván nào sẽ có điểm cao nhất trong toàn trận. Nếu hai Ván trở lên có cùng số điểm cao nhất, thì lựa chọn “Hòa” sẽ thắng.

 22. Ván Thắng Áp Đảo

  Dự đoán đội bạn chọn sẽ chiến thắng trận đấu và không để thua một Ván nào.

 23. Ván Thắng Lội Ngược Dòng

  Dự đoán đội sẽ "Thua trong Ván 1 và Hòa trong Ván 2" hay "Hòa trong Ván 1 và Thua trong Ván 2", nhưng cuối cùng sẽ dẫn trước trong các hiệp còn lại và chiến thắng ở cuối 4 Ván.
  Ví dụ:
  Tham khảo bảng sau thể hiện tất cả các tổ hợp đặt cược vào đội Nhà chiến thắng:

  Ván 1 Ván 2 Ván 3 Ván 4
  Hòa Đội khách Đội nhà Đội nhà
  Đội khách Hòa Đội nhà Đội nhà
  Đội khách Đội nhà Đội nhà Đội nhà
  Đội khách Đội nhà Hòa Đội nhà
  Đội khách Đội nhà Đội nhà Hòa
 24. Ván X Cơ Hội Kép

  Dự đoán hai lựa chọn cho kết quả của trận đấu ở cuối mỗi Ván

 25. Kết Quả Ván 1/Ván 2

  Dự đoán kết quả của Ván 1 và Ván 2. Ý nghĩa của các ký tự liên quan đến cược này: H là đội được nêu tên đầu tiên (thường là đội nhà); X là hòa; A là đội được nêu tên thứ hai (thường là đội khách).

 26. Kết Quả Ván 3/Ván 4

  Dự đoán kết quả của Ván 3 và Ván 4. Ý nghĩa của các ký tự liên quan đến cược này: H là đội được nêu tên đầu tiên (thường là đội nhà); X là hòa; A là đội được nêu tên thứ hai (thường là đội khách).

 27. Cược Chấp Số Ván Thắng

  Cược chấp tính theo chênh lệch số ván thắng giữa hai đội. Một hiệp có thể có ba kết quả: Thắng, Hòa và Thua. Chênh lệch là con số cuối cùng được tính theo công thức lấy số ván Đội A thắng trừ đi số ván Đội B thắng.

 28. Số Ván Đội Thắng Tài/Xỉu

  Dự đoán số Ván mà Đội Nhà hay Đội Khách thắng lớn hơn hay nhỏ hơn so với số tham chiếu đã cho (0,5, 1,5, 2,5, 3,5).

 29. Số Ván Hòa

  Dự đoán chính xác số Ván có kết quả hòa trong trận đấu.

 30. Số Ván Hòa Tài/Xỉu

  Dự đoán số Ván có kết quả hòa trong trận đấu lớn hơn hay nhỏ hơn so với số tham chiếu đã cho (0,5, 1,5, 2,5+).

 31. Đội Thắng Hai Ván

  Dự đoán đội thắng 2 ván đấu được chọn. Nếu không có đội nào thắng cả hai ván đó - vì một hoặc cả hai ván có kết quả hòa, thì lựa chọn AOS sẽ thắng.

 32. Bóng rổ - Cược xiên một trận

  1. Các cược sẽ được thanh toán theo thời gian sự kiện mà nhà cung cấp dữ liệu cung cấp cho Công ty. Công ty có thể tùy ý và toàn quyền quyết định đối với việc lựa chọn hoặc chỉ định nhà cung cấp dữ liệu.
  2. Lựa chọn và Kết quả cược - Tất cả các lựa chọn Cược xiên một trận (tức "Single Match Parlay" hay "SMP") của bóng rổ phải thắng (không được hòa điểm, bất phân thắng bại hay hòa) thì khoản cược mới được tính là thắng. Lựa chọn không chiến thắng sẽ được quyết toán là thua, trừ khi được ghi rõ trong các quy định này. Ví dụ, lựa chọn đội chiến thắng một trận đấu trong đó kết quả hòa xảy ra trong thời gian bù giờ (hoặc trong thời gian thi đấu chính thức nếu không có thời gian bù giờ) sẽ được quyết toán là thua cuộc, ngay cả khi kết quả hòa có thể không được cung cấp thông qua SMP. Điều này sẽ không được áp dụng cho các trận đấu của NBA hay NBL vì ở các giải này, các hiệp bù giờ được chơi liên tục cho đến khi có một đội chiến thắng, nhưng có thể áp dụng cho các giải đấu hoặc trận đấu bóng rổ khác theo điều lệ thi đấu riêng. Tương tự, lựa chọn "Cuộc đua đến X" trong đó không có đội nào đạt đến điểm số được chọn sẽ được quyết toán là thua, bất kể lựa chọn "không có đội nào đạt đến X" có được đưa ra làm lựa chọn thay thế hay không.
  3. Thời gian bù giờ - Tất cả các trận đấu bóng rổ sẽ được quyết toán căn cứ theo kết quả công bố chính thức tính cả mọi khoảng thời gian bù giờ.
  4. Kèo cụ thể cho cầu thủ - Tất cả các lựa chọn cầu thủ sẽ được xem là hiện hoạt nếu có một cầu thủ vào sân với tư cách cầu thủ thi đấu vào bất kỳ thời điểm nào của trận đấu liên quan, bất kể lựa chọn đó có tham chiếu đến giai đoạn cụ thể của trận đấu hay không. Nếu cầu thủ không bao giờ vào sân trong một trận đấu, thì lựa chọn cụ thể đối với cầu thủ đó sẽ vô hiệu. Ví dụ, lựa chọn một cầu thủ cụ thể sẽ ghi 10,5+ điểm trong hiệp hai sẽ hiện hoạt (và do đó được quyết toán là thua) nếu cầu thủ đó chơi hai phút đầu tiên của trận đấu, bị thương và không trở lại thi đấu, bất kể cầu thủ đó không ở trên sân trong hiệp hai của trận đấu. Tuy nhiên, nếu cầu thủ đó bị thương ngay trước khi trận đấu bắt đầu, bị rút khỏi đội hình bắt đầu thi đấu (hoặc ngồi trên băng ghế dự bị) và không bao giờ vào sân, thì khoản cược vào cầu thủ được chọn sẽ vô hiệu.
  5. Trận đấu bị bỏ dở - Nếu một trận đấu bị bỏ dở trước khi bắt đầu, thì trận đấu này rơi vào quy tắc 12 giờ áp dụng cho trận đấu bị hoãn như được mô tả bên trên. Nếu một trận đấu bị bỏ dở sau khi bắt đầu nhưng trước thời điểm kết thúc tự nhiên của trận đấu thì các quy định sau sẽ được áp dụng:
   1. SMP sẽ vô hiệu nếu bao gồm ít nhất một lựa chọn liên quan đến một cầu thủ chưa vào sân với tư cách cầu thủ thi đấu. Các quy định được nêu dưới đây đều áp dụng tùy thuộc và tiếp sau việc áp dụng quy định này.
   2. Nếu mỗi lựa chọn trong một SMP vào trận đấu đã chiến thắng, trong đó, việc bỏ dở trận đấu không tác động đến kết quả của mỗi lựa chọn, thì toàn bộ SMP sẽ được tính là chiến thắng. Ví dụ, một SMP 2 chân có một lựa chọn vào tổng điểm và một cầu thủ nhất định sẽ ghi 10,5+ điểm, trong một trận đấu đã đạt được số điểm yêu cầu và cầu thủ đã thực sự ghi được hơn 10 điểm trước khi trận đấu bị bỏ dở sau đó, sẽ được xem là chiến thắng. Trong trường hợp này, việc bỏ dở trận đấu không ảnh hưởng đến cả hai lựa chọn đó. Điều này sẽ không áp dụng cho lựa chọn dưới tổng điểm mà trong đó trận đấu bị bỏ dở khi tổng điểm vẫn dưới con số được chọn, vì việc bỏ dở sẽ tác động đến kết quả.
   3. Nếu một lựa chọn SMP đơn đã thua và sau đó trận đấu bị bỏ dở, thì SMP sẽ bị tính là thua, bất kể việc bỏ dở, (các) lựa chọn liên quan đã được quyết định không thể hủy bỏ. Ví dụ, một SMP bao gồm lựa chọn cầu thủ đầu tiên ghi bàn, trong một trận đấu mà có cầu thủ khác đã ghi bàn trước và sau đó trận đấu bị bỏ dở, sẽ được xem là thua. Trong trường hợp này, khoản cược đã bị thua sẵn, và kết quả này không thể bị tác động theo bất kỳ cách nào khác cho dù trận đấu sau đó có bị bỏ dở hay không.
   4. Nếu không có lựa chọn thua trong SMP và ít nhất một lựa chọn vô hiệu vào thời điểm bỏ dở trận đấu, thì SMP sẽ được tính là vô hiệu. Quy định này áp dụng trong trường hợp một hoặc nhiều lựa chọn vẫn chưa được quyết định vào lúc bỏ dở trận đấu, và có thể thắng hay thua nếu trận đấu hoàn thành theo lịch đã định. Ví dụ, một SMP bao gồm lựa chọn trên tổng điểm, trong một trận đấu bị bỏ dở trong khi tổng điểm vẫn còn dưới số điểm yêu cầu, sẽ được xem là vô hiệu. Trong trường hợp này, lựa chọn tổng điểm vẫn chưa được quyết định và có thể thắng hay thua nhưng do trận đấu bị bỏ dở, khoản cược sẽ được xem là vô hiệu.
  6. Thay đổi địa điểm - Nếu địa điểm của một trận đấu thay đổi từ địa điểm được quảng cáo ban đầu sang địa điểm khác thì tất cả các khoản cược vào trận đấu đó sẽ bị vô hiệu.
 33. Liên đoàn NBA 2K – Tất cả các thị trường đề cập đến số điểm đã ghi được. Nếu một ván chơi bị sự cố trong khi chơi thì tất cả cược sẽ được xem là hợp lệ nếu ván chơi lại tiếp tục từ điểm số mà ván chơi ngừng lại. Nếu ván chơi bắt đầu lại với điểm số 0-0 thì các cược trực tiếp sẽ bị vô hiệu và các cược không trực tiếp sẽ vẫn có hiệu lực.

 34. Định dạng Bóng rổ NBA Ảo 2K sẽ là 4 x 6 phút hoặc 4 x 12 phút cho mỗi ván. Quy tắc này cũng áp dụng giống như 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.7., 3.2.15.

 35. Bóng rổ Ảo là một trò chơi phát sóng. Tất cả các thành viên đặt cược vào cùng một trận đấu hoặc sự kiện sẽ nhận cùng một kết quả.

 36. Trong trường hợp lỗi máy tính, lỗi điện tử hoặc lỗi nghiêm trọng làm gián đoạn màn trình diễn của một cuộc thi đấu hoặc sự kiện bóng rổ ảo, các cược trong các cuộc thi đấu bị ảnh hưởng sẽ bị hủy và được trả lại, trừ những cược đã được xác định và quyết toán.

 37. Trong trường hợp một trò chơi hoặc sự kiện chưa bắt đầu hoặc chưa hoàn thành và không thể xác định kết quả, trò chơi hoặc sự kiện đó sẽ bị hủy.

 38. Trò chơi số cuối

  1. Dự đoán chữ số cuối cùng của điểm số cuối cùng cho Đội nhà và Đội khách trong từng ván, từng hiệp (điểm số của hiệp phụ được tính trong Hiệp 2). Chữ số cuối cùng của đội chiến thắng đứng trước, sau đó là đội thua để có kết quả cuối cùng của trò chơi số cuối

   Ví dụ:
   Đặt cược Ván 1 @ 5-8
   Kết quả Ván 1: 18-25
   Cược đặt vào Ván 1 (5-8) là cược Thắng

Bóng đá Mỹ

 1. Các thị trường Đủ thời gian, bao gồm cả cá cược trực tiếp, được xác lập theo kết quả kết quả cuối cùng, bao gồm cả thêm giờ (trừ khi có xác định khác)
 2. Nếu trận đấu không được bắt đầu vào đúng ngày giờ lịch định tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu (trừ khi có xác định khác)
 3. Nếu một trận đấu đã bắt đầu và bị dừng hoặc bị treo trong vòng 12 giờ kể từ thời điểm bắt đầu lịch định thì các cá cược kiểu Đủ thời gian vẫn được coi là có hiệu lực nếu như ít nhất đã có 55 phút thi đấu trọn vẹn. Các cá cược cũng được coi là có hiệu lực khi có kết quả chính thức do một Hội đồng thích hợp công bố. Các cá cược vào trận đấu bị dừng hoặc bị treo sẽ vô hiệu, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện
 4. Kết quả của hiệp 1 là tổng kết quả của 15 phút thứ nhất và 15 phút thứ hai; kết quả của hiệp 2 là tổng kết quả của 15 phút thứ ba và 15 phút thứ tư, bao gồm cả thời gian thi đấu thêm (có thể có).
 5. Kết quả của 15 phút thứ tư không bao gồm bất kỳ thời gian thi đấu thêm nào
 6. Nếu như trận đấu bị dừng hoặc bị treo, các cá cược vào các hiệp đấu chưa kết thúc hoặc 15 phút thi đấu chưa kết thúc sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu hiệp đấu hoặc 15 phút thi đấu được chỉ định đã kết thúc thì các cá cược giữ nguyên giá trị.
 7. Điểm số sẽ không được cập nhật cho cược Bóng Bầu dục Mỹ trực tiếp và cược chấp được thể hiện trong suốt giao dịch trực tiếp ứng với tỷ số vào thời điểm bắt đầu trận đấu, vd: 0-0. Thời gian và tỷ số được hiển thị chỉ dành cho mục đích tham khảo.
 8. Đội nào sẽ ghi được bàn đầu tiên trong Thị trường là cá xem đội nào sẽ ghi bàn đầu tiên. Nếu trận đấu bị dừng sau khi điểm đầu tiên đã được ghi thì tất cả các cá cược vẫn giữ nguyên hiệu lực
 9. Đội nào sẽ ghi được bàn cuối cùng là cá xem đội nào ghi được điểm cuối cùng của trận đấu, bao gồm cả thêm giờ. Nếu trận đấu bị dừng hoặc bị treo các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.
 10. Các địa điểm thi đấu của đội chủ nhà hay đội khách cho các trận đấu của NCAA chỉ để tham khảo
 11. Về việc cá độ trực tiếp trong trận đấu, thì đối với những hành động mà Công ty có toàn quyền đơn phương coi là nguy hiểm khi nó tác động tới tỷ số, kết quả, thành tích của một đội hoặc của người chơi; hoặc đối với lời đảm bảo thay đổi tỷ lệ tiền cược / giá hoặc thông tin thị trường hoặc thông tin cá độ (“Chơi Nguy hiểm”), Công ty dành cho mình quyền hoãn việc công nhận cá độ và có thể công nhận hoặc loại bỏ cá độ sau Chơi Nguy hiểm. Tất cả những hành động khác trong trận đấu được coi là Chơi An toàn và cá độ sẽ tiếp tục được xem xét công nhận.

Bóng chày

 1. Tên của cầu thủ giao bóng chỉ có ý nghĩa tham khảo. Tất cả các cá cược trong bóng chày đều hiệu lực bất kể cầu thủ nào giao bóng.
 2. Tất cả các thị trường cược Toàn trận, kể cả cược Trực tiếp, sẽ được quyết toán dựa trên kết quả cuối cùng kể cả các ván phụ (trừ khi được quy định khác trong các quy tắc này). Nếu kết quả hòa được công bố thì cược thắng thua sẽ được hoàn tiền.
 3. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc hủy và không được tiếp tục trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu đã lên lịch chính thức, thì tất cả các khoản cược được coi là 'không có hành động' và các khoản cược được trả lại/bị tính là vô hiệu.
 4. Các cá cược về bóng chày đều được coi là hiệu lực nếu đã có 9 (chín) lượt chơi của một phía hoặc có 8.5 lượt chơi ( nếu đội chủ nhà dẫn trước) Nếu trận đấu bị treo hoặc kết thúc vào ngày tiếp theo, tất cả các cá cược đều vô hiệu (trừ khi các cá cược đã đươc xác định vô điều kiện)
 5. Nếu như trận đấu bị treo hoặc cần có thêm lượt chơi thì tỷ số sẽ được xác định sau lượt chơi đầy đủ cuối cùng, trừ khi đội chủ nhà hòa hoặc dẫn trước trong nửa cuối của lượt chơi. Trong trường hợp này tỷ số sẽ được xác định theo thời gian cần thêm,
 6. Cá 5 lượt chơi đầu tiên được thiết lập theo kết quả cuối 5 lượt chơi. Nếu các lượt chơi không hoàn tất vì bất cứ lý do nào, mọi cá cược đều vô hiệu lực
 7. Điểm số sẽ không được cập nhật cho cược Bóng chày trực tiếp và cược chấp được thể hiện trong suốt giao dịch trực tiếp ứng với tỷ số vào thời điểm bắt đầu trận đấu, vd: 0-0. Thời gian và tỷ số được hiển thị chỉ dành cho mục đích tham khảo.
 8. Trận đấu bóng chày cổ điển thế giới có thể kết thúc sớm nếu một đội dẫn trước 10 hoặc hơn run (lần chạy?) trong khi đội đối phương đánh gậy ít nhất trong 7 lượt chơi hoặc một đội dẫn trước 15 run trong khi đối phương đánh gậy ít nhất trong 5 lượt chơi. Nếu điều này xảy ra, tất cả các cá cược đều giữ nguyên hiệu lực.
 9. 6.5 Quy tắc lượt đấu: Trận đấu phải diễn ra trong ít nhất 7 lượt đấu đầy đủ (hoặc 6,5 lượt đấu nếu đội đánh bóng thứ hai dẫn trước) thì cược mới được coi là hợp lệ.
 10. Trong trường hợp “quy tắc nhân đạo” được áp dụng, hoặc số lượt đấu dự kiến bị giảm, hoặc trận đấu kết thúc sớm và một trong các đội có lợi thế đáng kể thì tất cả cược sẽ dựa vào tỷ số tại thời điểm bất kỳ điều nào trong số này được áp dụng hoặc tuyên bố. Xin lưu ý rằng một trò chơi bị tạm ngừng sẽ không được tiếp tục.
 11. Về việc cá độ trực tiếp trong trận đấu, thì đối với những hành động mà Công ty có toàn quyền đơn phương coi là nguy hiểm khi nó tác động tới tỷ số, kết quả, thành tích của một đội hoặc của người chơi; hoặc đối với lời đảm bảo thay đổi tỷ lệ tiền cược / giá hoặc thông tin thị trường hoặc thông tin cá độ (“Chơi Nguy hiểm”), Công ty dành cho mình quyền hoãn việc công nhận cá độ và có thể công nhận hoặc loại bỏ cá độ sau Chơi Nguy hiểm. Tất cả những hành động khác trong trận đấu được coi là Chơi An toàn và cá độ sẽ tiếp tục được xem xét công nhận.

Hốc key trên băng

 1. Thị trường Đủ thờ gian có thể được chào như “Chỉ gồm thời gian thông lệ” hoặc”Bao gồm cả thời gian thêm giờ và loạt đá penalty” hoặc cả hai. Khách hàng phải luôn tham chiếu tiêu đề của thị trường. Đối với các trận đấu phải xác định bằng loạt đá penalty thì đội thắng sẽ được cộng thêm một bàn vào số bàn thắng của mình để xác định kết quả cuối cùng.
 2. Nếu trận đấu không được bắt đầu đúng ngày giờ lịch định, tất cả các cá cược đều vô hiệu (trừ khi có xác định khác)
 3. Nếu một trận đấu đã bắt đầu và bị dừng hoặc bị treo trong vòng 12 giờ kể từ thời điểm bắt đầu lịch định thì các cá cược kiểu Đủ thời gian vẫn được coi là có hiệu lực nếu như ít nhất đã có 55 (năm mươi lăm) phút thi đấu trọn vẹn. Các cá cược cũng được coi là có hiệu lực khi có kết quả chính thức do một Hội đồng thích hợp công bố. Các cá cược vào trận đấu bị dừng hoặc bị treo sẽ vô hiệu, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định không điều kiện
 4. Đối với cá cược vào hiệp đấu, để cho các cá cược có hiệu lực hiệp đấu phải được thi đấu trọn ven
 5. Hiệp đấu thứ ba không bao gồm thời gian thêm giờ hoặc shoot-out
 6. Tỷ số sẽ không được cập nhật cho đặt cược trực tiếp Khúc Côn Cầu Trên Băng và các kèo được hiển thị trong quá trình giao dịch trực tiếp ứng với tỷ số vào thời điểm bắt đầu trận đấu, tức là 0-0. Thời gian và tỷ số được hiển thị chỉ nhằm mục đích tham khảo.
 7. Về việc cá độ trực tiếp trong trận đấu, thì đối với những hành động mà Công ty có toàn quyền đơn phương coi là nguy hiểm khi nó tác động tới tỷ số, kết quả, thành tích của một đội hoặc của người chơi; hoặc đối với lời đảm bảo thay đổi tỷ lệ tiền cược / giá hoặc thông tin thị trường hoặc thông tin cá độ (“Chơi Nguy hiểm”), Công ty dành cho mình quyền hoãn việc công nhận cá độ và có thể công nhận hoặc loại bỏ cá độ sau Chơi Nguy hiểm. Tất cả những hành động khác trong trận đấu được coi là Chơi An toàn và cá độ sẽ tiếp tục được xem xét công nhận.

Ten nit

 1. Thị trường Moneyline ứng với người thắng trong một trận đấu hoặc một loạt trận. Thị trường Chấp đặt theo hoặc trận đấu, hoặc loạt trận (Xin xem tiêu đề của thị trường). Kiểu cá Trên/Dưới hoặc Chẵn /Lẻ đặt theo trận đấu
 2. Nếu vận động viên không bắt đầu trận đấu hoặc giải đấu, tất cả các cá cược vào vận động viên đó đều vô hiệu
 3. Nếu vận động viên (hoặc cặp đấu) bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện
 4. Nếu một trận đấu bị dừng hay bị treo, nhưng trận đấu đã hoàn tất thì mọi cá cược vẫn được coi là nguyên giá trị
 5. Trong trường hợp thay đổi địa điểm hoặc sân thi đấu, kể cả trường hợp chuyển từ sân trong nhà ra sân ngoài trời hoặc ngược lại, mọi cá cược vẫn giữ nguyên giá trị
 6. Nếu số séc đấu cần có để thắng trận đấu bị thay đổi so với số séc quy định ban đầu thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện
 7. Người thắng séc 1 (séc thứ hai, séc thứ 3 v.v..) ứng với kết quả của từng séc riêng biệt. Nếu séc đấu không hoàn tất, tất cá các cá cược vào séc đó đều bị coi là vô hiệu hóa.
 8. Trong cá cược tennit trực tiếp, các cá cược được xác lập theo kết quả trận đấu (hoăc một séc riêng biệt). Tỷ số không được cập nhật trong cá cược ten nit trực tiếp
 9. Điểm thắng giao bóng (giao bóng nhầm ô kép v.v…) được xác lập theo thống kê chính thức của trận đấu. Nếu vận động viên bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu trong trận đấu thì các cá cược bị coi là vô hiệu hóa
 10. Thị trường điểm thắng giao bóng đầu tiên (giao bóng nhầm ô kép v.v..) được xác lập theo kết quả thống kê của trận đấu. Nếu như Thị trường điểm thắng giao bóng đầu tiên (giao bóng nhầm ô kép v.v..) được quyết định tất cả các cá cược sẽ có hiệu lực ngay cả khi trận đấu không hoàn tất do vận động viên bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu. Nếu như chưa có điểm thắng giao bóng đầu tiên hoặc giao bóng nhầm ô kép tại thời điểm vận động viên bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu thì các cá cược bị coi là vô hiệu hóa.
 11. Thị trường người thắng trận đấu ứng với người chiến thắng trong một trận đấu riêng biệt ví dụ Séc 1 Trận 1, Sec1 Trận 2 v.v..Nếu trận đấu có loạt tie-break lúc đó thị trường sẽ được chỉ định như Séc 1TB, Séc 2 TB v.v.. Nếu có một sự bỏ cuộc hoặc truất quyền thi đấu trong một trân đấu chưa hoàn tất, các cá cược đều bị vô hiệu hóa. Nếu như trận đấu được hoàn thành theo phán quyết của trọng tài là “trận penalty”, khi đó các cá cược vào trận này được giữ nguyên giá trị. Ngay cả khi trận đấu được kết thúc bằng “điểm penalty” các cá cược vẫn giữ được giá trị. Nếu trận đấu bị treo nhưng đã thi đấu hoàn tất, các cá cược vẫn giữ nguyên giá trị.
 12. Cược điểm số đúng của trận đấu nghĩa là cược số set chính xác mà mỗi người chơi thắng trong một trận đấu. Nếu trận đấu không hoàn thành thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu. Nếu số set đã lên lịch cần có để chiến thắng trận đấu bị thay đổi thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.
 13. Cược điểm số đúng của set X nghĩa là cược số ván chính xác mà mỗi người chơi thắng trong một trận đấu. Nếu set đấu không hoàn thành thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu. Nếu số ván đã lên lịch cần có để chiến thắng trận đấu bị thay đổi thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.
 14. Cược tennis trực tiếp được chấp nhận theo trận đấu trên sân. Trong những tình huống nhất định (ví dụ bàn thắng hoặc tỷ lệ cược bị thay đổi) cược có thể không được chấp nhận.
 15. Quần vợt Ảo Ao2
  1. Các trận đấu của Quần vợt Ảo Ao2 là mô phỏng dựa trên Trí tuệ nhân tạo, máy tự học và cơ sở dữ liệu quần vợt lịch sử để phản ánh hình thức đội và lối chơi trận đấu.
  2. Định dạng giải đấu - Không có định dạng giải đấu, các trận đấu hàng ngày được tổ chức và người chơi được chọn theo quyết định từ chuyên gia của chúng tôi. Tên của các giải đấu và người chơi được sử dụng theo cách tương tự như trong các giải đấu thực tế, ví dụ Úc mở rộng, Wimbledon,….
  3. Thể thức trận đấu và Thời lượng - Các quy tắc của trò chơi giống như trong một trò chơi thực, ví dụ hiệp phụ và tính điểm. Ở các ván đấu nam và nữ, người chiến thắng trong trận đấu là tay vợt đầu tiên giành chiến thắng trong 2 set trong 3 set. Trong mỗi set đấu, sau khi dẫn trước 6-6, hiệp phụ thông thường được chơi (tối đa 7 điểm, mỗi điểm chơi tính bằng 1).
  4. Trường hợp bất kì trận đấu nào không được kết thúc trong thời gian dự kiến do bất cứ trục trặc kỹ thuật nào, bao gồm không chỉ trục trặc máy tính, điện tử, phần mềm, phần cứng hoặc kết nối, trận đấu sẽ được đánh dấu là chưa hoàn chỉnh trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định, chẳng hạn ở những thị trường cụ thể như: (x) Set - (x) Game – Người Thắng Cuộc, (x)Set – (x) Game – Điểm (x) Người Thắng Cuộc, (x) Set – (x) Game Hòa, (x) Set – Người chơi nào để Đua cùng (x) Những trò chơi, …etc. Trong những trường hợp như vậy, chỉ những cược đã được xác định không điều kiện mới được giải quyết. Đối với tất cả các thị trường khác và bất kể kết quả chỉ định nào, cược sẽ bị vô hiệu và tiền cược sẽ được trả lại.
  5. Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳ đặt cược nào khi thấy cần thiết trong các trường hợp. Quyết định của công ty đối với bất kỳ cược nào là quyết định cuối cùng.

Cầu lông

 1. Cược đội thắng là cược dự đoán người thắng trận đấu. Cược chấp Trận đấu dựa trên ván đấu hoặc điểm (vui lòng tham khảo chi tiết của từng loại cược); Tài/Xỉu và Lẻ/Chẵn dựa trên điểm (trừ khi có những quy đinh riêng).
 2. Người thắng Game đấu 1 (Game đấu 2, Game đấu 3, v.v.) là cược dự đoán kết quả của một ván đấu cụ thể. Tất cả cược sẽ bị coi là mất hiệu lực nếu ván đấu đã chỉ định không được hoàn thành.
 3. Loại cược Điểm số Chính xác của Trận đấu và Số Game đấu của Trận đấu dựa trên các ván đấu.
 4. Các loại cược Người Giành được Điểm trong Game đấu X; Người sẽ đạt số điểm X trước & Thắng Cách biệt trong trận đấu sẽ được tính dựa trên điểm số.
 5. Nếu vận động viên không bắt đầu giải đấu hoặc trận đấu, tất cả cược vào vận động viên đó sẽ không có hiệu lực.
 6. Nếu vận động viên (hoặc cặp vận động viên) rút lui hoặc bị loại trong trận đấu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực, ngoại trừ những cược đã được phân định vô điều kiện.
 7. Nếu trận đấu bị tạm dừng hoặc hoãn, tất cả cược vẫn được coi là có hiệu lực nếu trận đấu tiếp tục trong vòng mười hai giờ.
 8. Cá cược Cầu lông Trực tiếp được xử lý dựa trên kết quả trận đấu (hoặc ván đấu cụ thể/điểm). Tỷ số sẽ không được cập nhật đối với cá cược cầu lông trực tiếp.

Bóng bàn

 1. Thị trường Moneyline ứng với người thắng trong một trận đấu hoặc một loạt trận riêng biệt. Thị trường Chấp đặt theo hoặc điểm, hoặc loạt trận (Xin xem tiêu đề của thị trường). Kiểu cá Trên/Dưới hoặc Chẵn /Lẻ đặt theo điểm (trừ khi có xác định khác)
 2. Nếu vận động viên không bắt đầu trận đấu hoặc giải đấu, tất cả các cá cược vào vận động viên đó đều vô hiệu
 3. Nếu vận động niên (hoặc cặp đấu) bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định không điều kiện
 4. Nếu một trận đấu bị dừng hay bị treo, mọi cá cược vẫn được coi là nguyên giá trị nếu trận đấu kết thúc trong vòng 12 giờ sau đó.
 5. Người thắng séc thứ nhất (séc thứ hai, séc thứ 3 v.v..) ứng với kết quả của từng séc riêng biệt. Nếu séc đấu không hoàn tất, tất cá các cá cược vào séc đó đều bị coi là vô hiệu.
 6. Trong cá cược bóng bàn trực tiếp, các cá cược được xác lập theo kết quả trận đấu (hoăc một séc riêng biệt). Tỷ số không được cập nhật trong cá cược bóng bàn trực tiếp

Bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển

 1. Thị trường Moneyline ứng với người thắng trong một trận đấu hoặc một loạt trận riêng biệt. Thị trường Chấp đặt theo hoặc điểm, hoặc loạt trận (Xin xem tiêu đề của thị trường). Kiểu cá Trên/Dưới hoặc Chẵn /Lẻ đặt theo điểm (trừ khi có xác định khác)
 2. Nếu đội bóng không bắt đầu trận đấu hoặc giải đấu, tất cả các cá cược vào đội bóng đó đều vô hiệu
 3. Nếu đội bóng bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện
 4. Nếu một trận đấu bị dừng hay bị treo, mọi cá cược vẫn được coi là nguyên giá trị nếu trận đấu kết thúc trong vòng 12 giờ sau đó.
 5. Đội thắng séc thứ nhất (séc thứ hai, séc thứ 3 v.v..) ứng với kết quả của từng séc riêng biệt. Nếu séc đấu không hoàn tất, tất cá các cá cược vào séc đó đều bị coi là vô hiệu hóa.
 6. Trong cá cược bóng chuyền trực tiếp, các cá cược được xác lập theo kết quả trận đấu (hoăc một séc riêng biệt). Tỷ số không được cập nhật trong cá cược bóng chuyền trực tiếp

Hốc key trên cỏ

 1. Tất cả các thi trường Đủ thời gian, bao gồm cả cá cược trực tiếp được xác lập theo kết quả trận đấu ở thời điểm cuối thời gian quy định. Thị trường này không tính thời gian thêm giờ, bàn thắng vàng hay các quả penalty (Tuy nhiên, có thể có thị trường cá cược riêng cho thời gian thêm giờ hoặc penalty)
 2. Khi một trận đấu bị hoãn, bị treo hoặc bị dừng và không kết thúc trong vòng 12 giờ kể từ giờ bắt đầu theo lịch định, tất cả các cá cược sẽ vô hiệu, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện. Các cá cược cũng được coi là có hiệu lực khi có kết quả chính thức do một Hội đồng thích hợp công bố.
 3. Thị trường hiệp 1 ứng với kết quả cuối hiệp 1. Nế u hiệp 1 không kết thúc, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu,
 4. Các cá cược trực tiếp cho hốc key trên cỏ được xác lập theo kết quả trận đấu ở thời điểm cuối thời gian quy định
 5. Tỷ số sẽ không được cập nhật cho cá cược trực tiếp môn Khúc côn cầu trên sân đất và các kèo được hiển thị trong quá trình giao dịch trực tiếp đề cập đến tỷ số khi bắt đầu trận đấu, tức là 0-0. Thời gian và tỷ số được hiển thị chỉ nhằm mục đích tham khảo.
 6. Về việc cá độ trực tiếp trong trận đấu, thì đối với những hành động mà Công ty có toàn quyền đơn phương coi là nguy hiểm khi nó tác động tới tỷ số, kết quả, thành tích của một đội hoặc của người chơi; hoặc đối với lời đảm bảo thay đổi tỷ lệ tiền cược / giá hoặc thông tin thị trường hoặc thông tin cá độ (“Chơi Nguy hiểm”), Công ty dành cho mình quyền hoãn việc công nhận cá độ và có thể công nhận hoặc loại bỏ cá độ sau Chơi Nguy hiểm. Tất cả những hành động khác trong trận đấu được coi là Chơi An toàn và cá độ sẽ tiếp tục được xem xét công nhận.

Bi - a và Pun

 1. Thị trường Moneyline và Chấp ứng với người thắng trong trận đấu. Kiểu cá Trên/Dưới hoặc Chẵn /Lẻ đặt theo số khung/giá (trừ khi có xác định khác)
 2. Nếu vận động viên không bắt đầu trận đấu hoặc giải đấu, tất cả các cá cược vào vận động viên đó đều vô hiệu
 3. Nếu trận đấu đã bắt đầu nhưng không kết thúc thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định không điều kiện
 4. Trong cá cược trực tiếp cho Bi - a và Pun, các cá cược được xác lập theo kết quả trận đấu (hoăc Khung/giá riêng biệt). Tỷ số không được cập nhật trong cá cược trực tiếp cho Bi - a và Pun
 5. Trong một khung cụ thể thị trường Trên/Dưới và thị trường Chẵn /Lẻ được xác lập theo tổng số điểm ghi được trong khung đó
 6. Cược Người chơi nào đánh quả bóng đỏ đầu tiên vào lỗ? muốn nói đến cược người chơi đánh quả bóng đỏ hợp lệ đầu tiên vào lỗ trong một trận đấu hoặc ván đấu xác định, tức là đánh quả bóng đỏ vào lỗ trong khi không phạm lỗi. (Nếu đặt lại khuôn lại cho ván đấu thì tất cả các cược sẽ vẫn có giá trị trên khuôn gốc).
 7. Cược Người chơi nào đạt tới 30 điểm? muốn nói đến người chơi đầu tiên ghi được ba mươi điểm trong một ván đấu xác định. (Nếu đặt lại khuôn cho ván đấu thì tất cả các cược sẽ vẫn có giá trị trên khuôn gốc).
 8. Cược break cao nhất muốn nói đến số điểm ghi được trong một “break” bởi một hoặc nhiều người chơi trong một ván đấu, trận đấu hoặc giải đấu xác định.
 9. Cược tổng số century muốn nói đến số “break” đạt 100 điểm trở lên ghi được trong trận đấu hoặc giải đấu xác định.

Golf

 1. Tất cả các cá cược về chơi golf được xác lập theo kết quả chính thức của giải đấu
 2. Nếu vận động viên không bắt đầu giải đấu hoặc một vòng đấu riêng, tất cả các cá cược vào vận động viên đó đều vô hiệu. Nếu vận động viên bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu trong thời gian giải đấu hoặc vòng thi đấu riêng diễn ra, tất cả các cá cược bị thua
 3. Nếu giả đấu hoặc vòng đấu riêng bị trễ hoặc bị treo thì các cá cược vẫn có hiệu lực trong vòng 48 giờ kể từ giờ kết thúc thi đấu lịch định
 4. Thắng - Outright (Người chiến thắng giải)
  1. “Người chơi khác bất kỳ” hoặc “The Field” ứng với tất cả các vận động viên chơi golf chưa được nêu danh trên thị trường “Thắng”
  2. Thị trường “Thắng” được xác lập theo người thắng giải và các kết quả play-off đều được tính
  3. Nếu giải đấu bị các nhà chức trách rút ngắn (nghĩa là số các lỗ golf chưa hoàn thành) thì các cá cược vẫn được coi là có hiệu lực nếu như người chiến thắng chính thức được công bố. Tuy nhiên, nếu như có cá cược được lập mà sau đó không có thi đấu tiếp theo thì các cá cược bị coi là vô hiệu. Nếu như không có người chiến thắng nào được công bố thì tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu
 5. Giải đấu matchups
  1. Giải đấu matchups ứng với tay golf có số điểm thấp nhất trong giải (thường là 72 lỗ). Nếu số lỗ được chơi thấp hơn số lỗ đã định, các cá cược vẫn có hiệu lực nếu kết quả chính thức của giải được công bố
  2. Để các cá cược có hiệu lực, cả 2 tay golf đều phải phát bóng. Tay golf nào chơi phần lớn các lỗ (không tính play – off) sẽ là người thắng. Nếu cả hai tay golf đều chơi hết số lỗ như nhau, tay golf nào có số điểm thấp nhất sẽ thắng.
  3. Nếu một tay golf rút lui hoặc bị truất quyền thi đấu thì người chơi kia sẽ thắng. Tuy nhiên, nếu người chơi rút lui hoặc bị truất quyền thi đấu sau khi người chơi kia vừa trượt quả cắt bóng thì khi đó tay golf nào chơi được nhiều lỗ hơn sẽ được tuyên bố là người thắng.
  4. Nếu cả hai người chơi đều rút lui hoặc bị truất quyền thi đấu thì mọi cá cược đều vô hiệu, bất kể mỗi người đã chơi được bao nhiêu lỗ
 6. Matchups vòng
  1. Matchups vòng ứng với người chơi có dố điểm thấp nhất trong 1 vòng đấu riêng (thường là 18 lỗ). Không tính play - off
  2. Để các cá cược có hiệu lực cả hai người chơi đều phải phát bóng. Nếu một người chơi rút lui hoặc bị truất quyền thi đấu sau khi đã phát bóng thì người chơi kia sẽ được coi là người thắng. Tuy nhiên, nếu người bị truất quyền thi đấu lại bắt đầu vòng thi đấu mới thì số điểm ban đầu vẫn có hiệu lực.
 7. Cá Trên/Dưới cho vòng đấu
  1. Thị trường cá Trên/Dưới cho vòng đấu ứng với tay golf (hoặc các tay golf) ghi điểm trên (over) trong vòng đua 18 lỗ. Không được tính Play - off
  2. Để cho các cá cược có hiệu lực tay golf phải phát bóng. Nếu tay golf không hoàn thành được 18 lỗ tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu.
 8. Cá kiểu Trên/Dưới vào 1 lỗ cá biệt
  1. Cá kiểu Trên/Dưới vào 1 lỗ cá biệt ứng với tay golf (hoặc các taygolf) ghi điểm cao hơn ở một lỗ cụ thể trong một vòng cụ thể
  2. Nếu người chơi không hoàn thành lỗ này tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu.

Các môn thể thao mô tô

 1. Các môn thể thao mô tô bao gồm Công thức 1 (Formula1), Moto GP và A1GP không hạn chế
 2. Vị trí trong vòng đấu được coi là kết quả chính thức, bất kể sau đó có sự sửa đổi kết quả cuộc đua hoặc tuyên bố bị truất quyền thi đấu nào. Nếu không tổ chức nghi thức công bố vị trí sau vòng đua thì khi đó kết quả sẽ là kết quả do Hội đồng thích hợp công bố ngay sau khi cuộc đua kết thúc. Thị trường xếp hạng dựa trên vị trí xếp hạng cuối cùng do Hội đồng thích hợp công bố ngay sau khi kết thúc xếp hạng.
 3. Nếu địa điểm tổ chức cuộc đua bị thay đổi các cá cược vẫn có hiệu lực
 4. Nếu cuộc đua bị hoãn, nhưng sau đó khởi hành trong vòng 48 giờ kể từ thời gian lịch định, các cá cược vẫn có hiệu lực. Ngược lại, mọi cá cược đều vô hiệu. Nếu cuộc đua bắt đầu nhưng không hoàn tất, mọi các cá cược vẫn có hiệu lực nếu một nếu kết quả chính thức được công bố. Nếu không có nếu kết quả chính thức được công bố, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu
 5. Một cuộc đua mô tô được coi là bắt đầu khi có lệnh bắt đầu vòng khởi động. Nếu tay đua không sẵn sàng để khởi động từ đường pit, các cá cược vào tay đua đó bị coi là vô hiệu. Nếu một tay đua không bắt đầu được vị trí xếp hạng chính thức, tất cả các cá cược về vị trí cực (pole) vào tay đua đó bị coi là vô hiệu
 6. Trên thị trường đấu loại trực tiếp (Head to Head) để cho các cá cược có hiệu lực các tay đua phải bắt đầu cuộc đua (hoặc được xếp hạng chính thức). Tay đua với vị trí khi kết thúc cao hơn sẽ được công bố là thắng cuộc. Nếu cả hai tay đua đều không kết thúc được thì khi đó tay đua nào có số vòng đua lớn hơn sẽ được coi là thắng cuộc. Nếu cả hai có cùng số vòng đua, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu trừ khi các vị trí xếp hạng chính thức được công bố.
 7. Thị trường vòng đua nhanh nhất được quyết định theo tay đua hoặc đội có vòng đua nhanh nhất trong cuộc đua
 8. Thị trường số người về đích được xếp hạng được quyết định theo kết quả chính thức được Hội đồng thích hợp công bố
 9. Cá cược trực tiếp vào các môn thể thao mô tô được xác lập theo kết quả chính thức của từng cuộc đua riêng
 10. Thị trường Chẵn/Lẻ dựa trên vị trí khi kết thúc cuộc đua do Hội đồng thích hợp công bố. Ví dụ nếu tay lái A về đích ở vị trí thứ nhất thì kết quả sẽ là lẻ. Nếu B về đích ở vị trí thứ 2 thì kết quả là chẵn v.v.. Nếu tay đua không được xếp hạng chính thức, tất cả các cá cược bị vô hiệu hóa và sẽ được hoàn lại
 11. Thị trường Khoảng thắng dựa trên sự chênh lệch (theo giây) về thời gian giữa các tay đua được lựa chọn theo công bố của Hội đồng thích hợp. Trên có nghĩa là thời gian lớn hơn Chấp, trong khi đó Dưới có nghĩa là chênh lệch thời gian nhỏ hơn Chấp đã được đưa ra (chào mời). Nếu chênh lệch thời gian đúng bằng giá trị Chấp, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu và được hoàn trả.

Bóng ném

 1. Thị trường Đủ thời gian, bao gồm cả cá cược trực tiếp sẽ được xác lập theo kết quả cuối cùng khi hết thời gian quy định. Thời gian chơi thêm và loạt penalty không tính vào thị trường này.
 2. Nếu cuộc đấu bị hoãn, bị dừng hoặc bị treo và không kết thúc trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu trừ khi các cá cược đó là các cá cược đã được xác định là vô điều kiện. Nếu một Hội đồng thích hợp công bố một kết quả chính thức, các cá cược vẫn có hiệu lực
 3. Cá cược trực tiếp của bóng ném được xác lập theo kết quả trận đấu vào cuối thời gian quy định
 4. Trong cá cược trực tiếp của bóng ném, tỷ số không được cập nhật

Pô lô dưới nước

 1. Thị trường Đủ thời gian, bao gồm cả cá cược trực tiếp sẽ được xác lập theo kết quả cuối cùng khi hết thời gian quy định (4 lần 15 phút). Thời gian chơi thêm và loạt penalty không tính vào thị trường này.
 2. Nếu cuộc đấu bị hoãn, bị dừng hoặc bị treo và không kết thúc trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu trừ khi các cá cược đó là các cá cược đã được xác định là vô điều kiện. Nếu một Hội đồng thích hợp công bố một kết quả chính thức, các cá cược vẫn có hiệu lực
 3. Thị trường hiệp 1 ứng với kết quả của 15 phút thi đấu thứ nhất và thứ hai. Các cá cược sẽ vô hiệu nếu hiệp đấu không kết thúc.
 4. Cá cược trực tiếp của po lo dưới nước được xác lập theo kết quả trận đấu vào cuối thời gian quy định
 5. Trong cá cược trực tiếp của po lo dưới nước, tỷ số không được cập nhật

Đấm bốc

 1. Các cá cược vào trận đấu bị hoãn vẫn có hiệu lực nếu trận đấu xảy ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày quy định ban đầu.
 2. Thị trường Moneyline (ở đây không có cá cược cho trận hòa) tất cả các cá cược là vô hiệu nếu kết quả trận đấu là hòa. Nếu tỷ số hòa đã được chào như lựa chọn thứ ba cho cá cược và trận đấu kết thúc hòa, khi đó cá cược vào hòa sẽ được trả tiền như người thắng, còn các cá cược vào 2 võ sỹ sẽ là thua.
 3. Trận đấu được coi là bắt đầu nếu tiếng chuông bắt đầu hiệp 1 vang lên. Nếu một hoặc cả hai võ sỹ không bắt đầu thi đấu được, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu. Nếu một võ sỹ không đáp lại tiếng chuông bắt đầu hiệp đấu hoặc bị công bố truất quyền thi đấu giữa các hiệp, khi đó võ sỹ đối địch sẽ được coi là người thắng hiệp đấu trước đó.
 4. Tất cả các cá cược được xác lập theo quyết định chính thức trên võ đài ngay sau khi cuộc đấu kết thúc. Mọi sự thay đổi sau đó sẽ không được công nhận cho mục đích cá cược
 5. một trận thắng nốc ao (KO) bao gồm cả nốc ao kỹ thuật (TKO) hay là thắng nhờ truất quyền thi đấu (DSQ). Sự quyết định điểm bao gồm cả quyết định kỹ thuật (TD) và hòa bao gồm cả hòa kỹ thuật
 6. Tổng số vòng

  Vòng 3 Phút – Nửa đầu của vòng đấu hoặc tính từ thời điểm bắt đầu cho đến 1 phút 29 giây sẽ được xác định là DƯỚI (XỈU). Nửa sau của vòng đấu hoặc 1 phút 30 giây trở đi sẽ được xác định là TRÊN (TÀI).
  Ví dụ: Đối với cược trên (tài) 7,5 vòng, trận đấu phải đạt 1 phút 30 giây trở lên của Vòng 8 để được xác định là chiến thắng.
  Vòng 2 phút - Nửa đầu của vòng đấu hoặc tính từ thời điểm bắt đầu cho đến 59 giây sẽ được xác định là DƯỚI (XỈU). Nửa sau của vòng đấu hoặc 1 phút trở lên sẽ được xác định là TRÊN (TÀI).
  Ví dụ: Đối với cược trên (tài) 7,5 vòng, trận đấu phải đạt từ 1 phút trở lên của Vòng 8 để được xác định là chiến thắng.


 7. UFC
  1. Các quy định của UFC cũng áp dụng cho các trận đấm bốc do các tổ chức thượng võ khác (MMA) xúc tiến
  2. Các cá cược vào trận đấu bị hoãn vẫn có hiệu lực nếu trận đấu xảy ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày quy định ban đầu.
  3. Nếu trận đấu hòa tất cả các cá cược sẽ vô hiệu.
  4. Tổng số vòng

   Vòng 5 phút – Nửa đầu của vòng đấu hoặc tính từ thời điểm bắt đầu cho đến 2 phút 29 giây sẽ được xác định là DƯỚI (XỈU). Nửa sau của vòng đấu hoặc 2 phút 30 giây trở lên sẽ được xác định là TRÊN (TÀI).
   Ví dụ: Đối với cược trên (tài) 7,5 vòng, trận đấu phải đạt 2 phút 30 giây trở lên của Vòng 8 để được xác định là chiến thắng.
   Nếu vì bất kỳ lý do gì mà số vòng trong một trận đấu bị thay đổi, các cược đã đặt vào các vòng bị ảnh hưởng sẽ bị vô hiệu và được hoàn trả.

Phi tiêu

 1. Moneyline và thị trường ứng với người thắng trong trận đấu. Thị trường Chấp, Trên/Dưới dựa trên số loạt đấu (trừ khi có xác định khác)
 2. Nếu trận đấu bị hoãn và không bắt đầu trong vòng 12 giờ kể từ giờ bắt đầu lịch định tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu
 3. Nếu người chơi không bắt đầu thi đấu mọi cá cược vào người chơi đó sẽ vô hiệu
 4. Nếu trận đấu bắt đầu nhưng không kết thúc tất cả các cá cược là vô hiệu
 5. Cá cược phóng phi tiêu trực tiếp được xác lập theo kết quả trận đấu. Số điểm ghi được không được cập nhật trong cá cược trực tiếp này.
 6. Thị trường “180s” ứng với số “180s” tối đa được phi vào trong một trận đấu

Cricket

 1. Quy tắc chung - Các trận đấu cricket sẽ được quyết toán theo kết quả chính thức căn cứ theo luật thi đấu. Tuy nhiên, nếu kết quả được quyết định bằng Super Over (vòng quyết định thắng thua), đánh banh luân lưu, tung đồng xu... thì sau đó, các khoản tiền cược vào Kèo Đội thắng Trận sẽ được hoàn lại. Kết quả Super Over sẽ không được tính cho bất kỳ Kèo Toàn trận hoặc Lượt đánh nào. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc tạm ngưng, thì tất cả các cược chỉ có hiệu lực khi trận đấu bắt đầu lại hoặc tiếp diễn lại trong vòng 36 giờ kể từ giờ bắt đầu theo lịch ban đầu. Nếu không có kết quả chính thức, hoặc không xác định được đội thắng dựa theo luật thi đấu, thì tất cả các cược vào Kèo Đội thắng Trận sẽ bị hủy. Kết quả của các kèo có thể vẫn có giá trị nếu kết quả đã được xác định vô điều kiện. Nếu trận đấu bị hủy bỏ do sự can thiệp bên ngoài thì tất cả các cược có thể bị hủy theo. Thứ tự đội nhà/khách có thể không phản ánh địa điểm thi đấu thực tế của trận đấu.
 2. Đội thắng Trận - Trận đấu cricket sẽ được quyết toán theo kết quả chính thức căn cứ theo luật thi đấu. Tuy nhiên, nếu kết quả được quyết định bằng Super Over, đánh banh luân lưu, tung đồng xu… thì các khoản tiền cược vào Kèo Đội thắng Trận sẽ được hoàn lại. Nếu kết quả chính thức là Hòa bào vị (Tie), thì tất cả các cược vào Kèo Đội thắng Trận sẽ bị hủy.
 3. Đội thắng Trận 1X2 – Các Trận Đối kháng và Hạng nhất có thể được cung cấp theo hình thức 1X2. “1” chỉ đội được nêu tên đầu tiên; “X” chỉ "Bất phân thắng bại" (Draw); “2” chỉ đội được nêu tên thứ hai. Nếu kết quả chính thức là “Hòa bào vị” (tức là Tie, khác với Draw), thì các khoản tiền cược sẽ được hoàn lại.
 4. Kèo Số Bào vị ở Lượt đánh chỉ số bào vị mà một đội ghi được trong một trận đấu hoặc ở các lượt đánh cụ thể. Đối với các trận đấu có Vòng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng đã lên lịch khi tất cả các cược đã đặt phải được diễn ra, nếu không, các cược đó sẽ bị hủy (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Đối với các Trận Đối kháng và Hạng nhất, ít nhất sáu mươi (60) vòng phải được diễn ra, trừ khi lượt đánh đã kết thúc. Bào vị thưởng cho đội đánh bóng (đối với tốc độ vòng ném bóng chậm, v.v.) sẽ được tính vào tổng điểm nếu được cộng trước khi phiên đánh bóng kết thúc. Bào vị thưởng cho đội đánh bóng được cộng hồi tố vào tổng điểm sẽ không được tính.
 5. Kèo Số Bào vị Nhóm vòng chỉ tổng số bào vị mà một đội ghi được vào cuối một nhóm các vòng cụ thể. Số nhóm vòng hoặc lượt đánh phải được hoàn thành thì tất cả các cược mới có hiệu lực, trừ phi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Bào vị thưởng cho đội đánh bóng (đối với tốc độ vòng ném bóng chậm v.v.) sẽ được bao gồm trong tổng điểm nếu được cộng trước khi nhóm kết thúc.
 6. Kèo Số Bào Vị Trong Vòng Ném Bóng chỉ số bào vị mà một đội ghi được trong một vòng cụ thể. Vòng hoặc lượt đánh phải được hoàn thành thì tất cả các cược mới có hiệu lực, trừ phi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Bào vị thưởng và phạt đền cho đội đánh banh sẽ được tính vào tổng bào vị nếu được chính thức ghi nhận cho một pha ném banh cụ thể trong vòng đó.
 7. Kèo Số Bào vị trong Pha ném banh chỉ số bào vị mà một đội ghi được từ một pha ném banh cụ thể đã được ném và hoàn thành hợp lệ. Nếu banh không được ném và hoàn thành hợp lệ thì tất cả các cược sẽ bị hủy. Ví dụ, nếu banh 40.3 được ghi bào vị là 40.3 wide, 40.3 1; thì số bào vị ghi được cho banh 40.3 sẽ là 2.
 8. Kèo Bào vị Vòng ném bóng X Giao bóng Y chỉ số bào vị sẽ được ghi trong một lần giao bóng cụ thể. Tất cả những lần bóng được ném, bất kể là hợp lệ hay không hợp lệ cũng được tính là lần giao bóng. Ví dụ, nếu một vòng ném bóng bắt đầu bằng trường hợp wide (giao bóng quá rộng), thì lần giao bóng đầu tiên sẽ được quyết toán là 1 và, mặc dù chưa có quả bóng hợp lệ nào được ném, quả bóng tiếp theo sẽ được xem là lần giao bóng 2 cho vòng ném bóng đó. Nếu một lần giao bóng dẫn đến kết quả free hit hoặc free hit phải được ném bóng lại do giao bóng không hợp lệ, thì bào vị ghi được từ lần giao bóng bổ sung không được tính. Tất cả các bào vị, dù có ghi được từ cú đánh bóng hay không đều được tính.
 9. Kèo Số Bào vị khi Tam trụ môn ngã chỉ số bào vị ghi được khi một tam trụ môn cụ thể bị ngã. Nếu một cầu thủ đánh banh tự ý rời sân và được thay bằng một cầu thủ khác thì kèo sẽ được quyết toán theo số bào vị lúc tam trụ môn đó bị ngã. Nếu lượt đánh kết thúc thì số bào vị ở lượt đánh cuối cùng sẽ được xem là kết quả để quyết toán. Nếu sau khi đặt cược mà trận đấu không còn pha banh nào diễn ra thì tất cả các cược đó sẽ bị hủy.
 10. Kèo Số Bào vị Cá nhân chỉ số bào vị mà một cầu thủ ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Tất cả các cược sẽ có hiệu lực bất kể cầu thủ có ở vạch ném banh khi banh được ném hay không, miễn là đội có cơ hội tham gia ít nhất chín mươi phần trăm (90%) số vòng theo lịch vào lúc tất cả các cược đã đặt. Nếu cầu thủ Không bị loại khỏi sân thì tổng bào vị cuối cùng của cầu thủ đó sẽ được sử dụng để quyết toán. Để tất cả các cược có hiệu lực thì kết quả trận đấu chính thức phải được công bố trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Đối với các trận đấu có Vòng Giới hạn, tất cả các cược sẽ bị hủy nếu số lượt đánh bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng đã lên lịch vào lúc các cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Khi Trận Đối kháng và Hạng nhất kết thúc với kết quả "Bất phân thắng bại" (Draw), tối thiểu hai trăm vòng phải được diễn ra thì tất cả các cược mới có hiệu lực.
 11. Số Bào vị của Cầu thủ đánh banh chỉ số bào vị mà một cầu thủ đánh banh ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Cầu thủ đánh banh phải ở vạch đánh banh ít nhất là khi banh được ném thì tất cả các cược mới có hiệu lực. Đối với các trận đấu có Vòng Giới hạn, tất cả các cược sẽ bị hủy nếu số lượt đánh bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng đã lên lịch vào lúc các cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Nếu sau khi đặt cược mà trận đấu không còn pha banh nào diễn ra thì tất cả các cược đó sẽ bị hủy.
 12. Kèo Đội thắng Tung đồng xu chỉ đội chiến thắng bằng cách tung đồng xu (hay cách tương tự). Nếu việc tung đồng xu đã hoàn thành thì tất cả các cược sẽ có hiệu lực bất kể pha chơi banh có bắt đầu hay không.
 13. Kèo Số Bào vị 6 của Trận chỉ số Bào vị 6 ghi được trong trận. Chỉ có Bào vị 6 ghi được bào vị từ cú đánh banh qua biên mới được tính, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng đã lên lịch trong mỗi lượt đánh khi tất cả các cược đã đặt phải được diễn ra, nếu không, các cược đó sẽ bị hủy (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các lượt đánh được tính cho các Trận Đối kháng và Hạng nhất. Khi trận đấu kết thúc với kết quả "Bất phân thắng bại" (Draw), tối thiểu hai trăm vòng phải được diễn ra thì tất cả các cược mới có hiệu lực.
 14. Kèo Số Bào vị 6 của Lượt đánh chỉ số bào vị 6 mà một đội ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Chỉ có bào vị 6 ghi được từ cú đánh banh qua biên mới được tính, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng đã lên lịch khi tất cả các cược đã đặt phải được diễn ra, nếu không, các cược đó sẽ bị hủy (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Đối với các Trận Đối kháng và Hạng nhất, ít nhất sáu mươi vòng phải được diễn ra, trừ khi lượt đánh đã kết thúc.
 15. Sáu Bào vị Nhiều nhất chỉ đội ghi được sáu bào vị nhiều nhất trong trận đấu. Chỉ có Sáu bào vị ranh giới ghi được bằng gậy mới được tính, các trường hợp overthrow và extra không được tính. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) số vòng ném bóng đã lên lịch trong mỗi phiên đánh bóng phải được ném bóng nếu không khoản cược sẽ bị xem là vô hiệu (trừ khi kết quả quyết toán đã được xác định). Tất cả các phiên đánh bóng được tính cho các Trận đấu Đối kháng và Hạng nhất. Trong các trận đấu kết thúc bằng kết quả Hòa thì tối thiểu hai trăm vòng ném bóng phải được ném bóng thì khoản cược mới được xem là hợp lệ.
 16. Kèo Số Bào vị 4 của Trận chỉ số Bào vị 4 ghi được trong trận. Chỉ có Bào vị 4 ghi được từ cú đánh banh chạm biên mới được tính, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng đã lên lịch trong mỗi lượt đánh khi tất cả các cược đã đặt phải được diễn ra, nếu không, các cược đó sẽ bị hủy (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các lượt đánh được tính cho các Trận Đối kháng và Hạng nhất. Khi trận đấu kết thúc với kết quả "Bất phân thắng bại" (Draw), tối thiểu hai trăm vòng phải được diễn ra thì tất cả các cược mới có hiệu lực.
 17. Kèo Số Bào vị 4 của Lượt đánh chỉ số Bào vị 4 mà một đội ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Chỉ có Bào vị 4 ghi được từ cú đánh banh chạm biên mới được tính, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng đã lên lịch khi tất cả các cược đã đặt phải được diễn ra, nếu không, các cược đó sẽ bị hủy (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Đối với các Trận Đối kháng và Hạng nhất, ít nhất sáu mươi vòng phải được diễn ra, trừ khi lượt đánh đã kết thúc.
 18. Bốn Bào vị Nhiều nhất chỉ đội ghi được bốn bào vị nhiều nhất trong một trận đấu. Chỉ có Bốn Bào vị Ranh giới ghi được bằng gậy mới được tính, các trường hợp overthrow và extra không được tính. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) số vòng ném bóng đã lên lịch trong mỗi phiên đánh bóng phải được ném bóng nếu không khoản cược sẽ bị xem là vô hiệu (trừ khi kết quả quyết toán đã được xác định). Tất cả các phiên đánh bóng được tính cho các Trận đấu Đối kháng và Hạng nhất. Trong các trận đấu kết thúc bằng kết quả Hòa thì tối thiểu hai trăm vòng ném bóng phải được ném bóng thì khoản cược mới được xem là hợp lệ.
 19. Kèo Số Tam trụ môn của Trận chỉ số Tam trụ môn ngã trong một trận. Đối với các trận đấu có Vòng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng đã lên lịch trong mỗi lượt đánh khi tất cả các cược được đặt phải đã diễn ra, nếu không, các cược đó sẽ bị hủy (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các lượt đánh được tính cho các Trận Đối kháng và Hạng nhất. Khi trận đấu kết thúc với kết quả "Bất phân thắng bại" (Draw), tối thiểu hai trăm vòng phải được diễn ra thì tất cả các cược mới có hiệu lực.
 20. Kèo Số Bào vị thưởng của Trận chỉ số Bào vị thưởng ghi được trong một trận. Trường hợp có bào vị đánh banh và bào vị thưởng được ghi trong cùng một cú ném banh thì bào vị đánh banh không được tính vào tổng số bào vị thưởng. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng đã lên lịch trong mỗi lượt đánh khi tất cả các cược đã đặt phải được diễn ra, nếu không, các cược đó sẽ bị hủy (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các lượt đánh được tính cho các Trận Đối kháng và Hạng nhất. Khi trận đấu kết thúc với kết quả "Bất phân thắng bại" (Draw), tối thiểu hai trăm vòng phải được diễn ra thì tất cả các cược mới có hiệu lực.
 21. Kèo Số Bào vị thưởng của Lượt đánh chỉ số Bào vị thưởng ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Trường hợp có bào vị đánh banh và bào vị thưởng được ghi trong cùng một cú ném banh thì bào vị đánh banh không được tính vào tổng số bào vị thưởng. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng đã lên lịch khi tất cả các cược đã đặt phải được diễn ra, nếu không, các cược đó sẽ bị hủy (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Đối với các Trận Đối kháng và Hạng nhất, ít nhất sáu mươi vòng phải được diễn ra, trừ khi lượt đánh đã kết thúc.
 22. Kèo Pha banh Không bào vị của Trận chỉ số Pha banh Không bào vị đã diễn ra trong một trận. Pha banh Không bào vị của Trận được định nghĩa là một cú ném banh hợp lệ nhưng không ghi được bào vị nào. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng đã lên lịch trong mỗi lượt đánh khi tất cả các cược đã đặt phải được diễn ra, nếu không, các cược đó sẽ bị hủy (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các lượt đánh được tính cho các Trận Đối kháng và Hạng nhất. Khi trận đấu kết thúc với kết quả "Bất phân thắng bại" (Draw), tối thiểu hai trăm vòng phải được diễn ra thì tất cả các cược mới có hiệu lực.
 23. Kèo Đội thắng Super Over chỉ đội chiến thắng một trận đấu được quyết định bằng một hoặc nhiều vòng Super Over. Nếu kết quả của (các) vòng Super Over là Hòa bào vị và đội thắng trận được xác định bằng các tiêu chí khác thì tất cả các cược sẽ bị hủy.
 24. Kèo Số Tam trụ môn của Cầu thủ chỉ số tam trụ môn đã đánh ngã của một cầu thủ trong một lượt đánh cụ thể. Tất cả các cược chỉ có hiệu lực nếu cầu thủ có tham gia vào trận đấu và miễn là đội có cơ hội ném banh ít nhất chín mươi phần trăm (90%) số vòng theo lịch vào lúc các cược được đặt. Để tất cả các cược có hiệu lực thì kết quả trận đấu chính thức phải được công bố trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Đối với các trận đấu có Vòng Giới hạn, tất cả các cược sẽ bị hủy nếu số lượt đánh bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng đã lên lịch vào lúc các cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Khi Trận Đối kháng và Hạng nhất kết thúc với kết quả "Bất phân thắng bại" (Draw), tối thiểu hai trăm vòng phải được diễn ra thì tất cả các cược mới có hiệu lực.
 25. Kèo Số Tam trụ môn của Đầu cầu viên chỉ số tam trụ môn đã ném ngã của một cầu thủ ném banh trong một lượt đánh cụ thể. Đầu cầu viên đó phải ném ít nhất một quả thì các cược mới có hiệu lực. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, tất cả các cược sẽ bị hủy nếu số lượt đánh bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng đã lên lịch vào lúc các cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Nếu sau khi đặt cược mà trận đấu không còn pha banh nào diễn ra thì tất cả các cược đó sẽ bị hủy.
 26. Kèo Số Bào vị Vòng Cao nhất chỉ số bào vị cao nhất ghi được trong một vòng của trận đấu hoặc lượt đánh cụ thể. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng đã lên lịch trong mỗi lượt đánh khi các cược đã đặt phải được diễn ra, nếu không, các cược sẽ bị hủy (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các lượt đánh được tính cho các Trận Đối kháng và Hạng nhất. Khi trận đấu kết thúc với kết quả "Bất phân thắng bại" (Draw), tối thiểu hai trăm vòng phải được diễn ra thì tất cả các cược mới có hiệu lực.
 27. Kèo Số Bào vị Cá nhân Cao nhất chỉ số bào vị mà một cầu thủ ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng đã lên lịch trong mỗi lượt đánh khi các cược đã đặt phải được diễn ra, nếu không, các cược đó sẽ bị hủy (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các lượt đánh được tính cho các Trận Đối kháng và Hạng nhất. Khi trận đấu kết thúc với kết quả "Bất phân thắng bại" (Draw), tối thiểu hai trăm vòng phải diễn ra thì tất cả các cược mới có hiệu lực.
 28. Kèo Người Tiếp theo Bị loại chỉ cầu thủ nào bị loại đầu tiên trong một lượt đánh cụ thể. Cả hai cầu thủ được nêu tên phải cùng ở tại vạch khi một cầu thủ bị loại thì các cược mới có hiệu lực. Nếu một cầu thủ tự ý rời sân thì các cược sẽ bị hủy. Nếu không có cầu thủ nào bị loại thì các cược sẽ bị hủy.
 29. Kèo Run Out Trận đấu chỉ số run out sẽ diễn ra trong trận đấu. Đối với các trận đấu có số Vòng ném bóng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) số vòng ném bóng đã lên lịch trong mỗi phiên đánh bóng phải được ném bóng nếu không khoản cược sẽ bị xem là vô hiệu (trừ khi kết quả quyết toán đã được xác định). Trong các trận đấu Hạng nhất kết thúc bằng kết quả Hòa thì tối thiểu hai trăm vòng ném bóng phải được ném bóng thì cược mới được xem là hợp lệ (trừ khi kết quả quyết toán đã được xác định). Run out trong super over không được tính.
 30. Kèo Run Out Nhiều nhất chỉ đội sẽ thua nhiều run out nhất trong trận đấu. Run out “thua” có nghĩa là một thành viên của một đội sẽ bị run out trong khi đánh bóng. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng Giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) số vòng ném bóng đã lên lịch trong mỗi phiên đánh bóng phải được ném bóng nếu không khoản cược sẽ bị xem là vô hiệu (trừ khi kết quả quyết toán đã được xác định). Tất cả các phiên đánh bóng được tính cho các Trận đấu Đối kháng và Hạng nhất. Trong các trận đấu kết thúc bằng kết quả Hòa thì tối thiểu hai trăm vòng ném bóng phải được ném bóng thì khoản cược mới được xem là hợp lệ (trừ khi kết quả quyết toán đã được xác định). Run Out trong super over không được tính.
 31. Kèo Cách loại chỉ cách thức loại một cầu thủ hoặc tam trụ môn cụ thể. Thông thường, kèo này sẽ được cung cấp dưới dạng “Bắt được banh so với Không bắt được banh”. Nếu một cầu thủ tự ý rời sân hoặc không bị loại, hoặc một tam trụ môn cụ thể không bị đánh ngã, thì các cược sẽ bị hủy.
 32. Kèo Cặp Mở đầu có Bào vị Cao nhất chỉ cặp mở đầu của đội nào ghi được nhiều bào vị nhất. Nếu một cầu thủ rời sân do chấn thương hoặc bị thay thế trước khi bị loại thì cặp mở đầu sẽ tiếp tục cho đến khi tam trụ môn bị ngã hoặc kết thúc vòng.
 33. Kèo Số Bào vị Vòng 1 Cao nhất chỉ đội ghi được nhiều bào vị nhất trong vòng 1 của một trận đấu hoặc lượt đánh cụ thể. Các cược chỉ có hiệu lực khi vòng 1 của cả hai đội được hoàn thành.
 34. Kèo Số Bào vị Nhóm vòng Cao nhất chỉ đội ghi được nhiều bào vị nhất trong một nhóm các vòng cụ thể của một trận đấu hoặc lượt đánh cụ thể. Số nhóm vòng cụ thể cho cả hai đội phải được hoàn thành, hoặc lượt đánh phải kết thúc, thì các cược mới có hiệu lực.
 35. Kèo Số Bào vị Ghi được trong Vòng chỉ số bào vị chính xác mà một đội ghi được trong một vòng cụ thể. Các tùy chọn cược là:

  Đối với Trận Đối kháng {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 & >6 bào vị};
  Đối với Trận 50 Vòng {<4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, >9 bào vị};
  Đối với Trận T20; {<6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, >11 bào vị};
  Đối với Trận T10; {<8, 8, 9, 1, 11, 12, 13, >13 bào vị}.
  Vòng phải được hoàn thành, hoặc lượt đánh phải kết thúc, thì các cược mới có hiệu lực. Bào vị thưởng và phạt đền cho đội đánh banh sẽ được tính trong tổng bào vị nếu được chính thức ghi nhận cho một pha ném banh cụ thể trong vòng đó.

 36. Kèo Số Bào vị Chính xác Sau Pha ném banh chỉ số bào vị mà một đội ghi được khi một quả banh cụ thể đã được ném và hoàn thành hợp lệ. Nếu banh không được ném và hoàn thành hợp lệ thì các cược sẽ bị hủy. Các tùy chọn cược là 0, 1, 2, 3, 4 bào vị & AO (bất kỳ số bào vị nào khác).
 37. Kèo Số Bào Vị Chính Xác Của Cú Giao Bóng chỉ số bào vị ghi được trong một cú giao bóng cụ thể. Nếu một lượt giao bóng dẫn đến lượt đánh phạt hoặc một lượt đánh phạt sẽ bị ném lại do giao bóng không hợp lệ, thì số bào vị được ghi trong lượt giao bóng bổ sung sẽ không được tính. Các tùy chọn cược là 0, 1, 2, 3, 4 bào vị & AO (bất kỳ bào vị nào khác).
 38. Kèo Cột mốc của Cầu thủ chỉ số bào vị mà một cầu thủ ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Các Kèo được cung cấp thường là 24,5, 49,5 & 99,5 bào vị. Khoản cược sẽ có hiệu lực bất kể cầu thủ có ở vạch ném banh khi quả banh được ném hay không, miễn là đội có cơ hội tham gia ít nhất chín mươi phần trăm (90%) số vòng theo lịch vào lúc các cược đã đặt. Nếu một cầu thủ Không Bị loại thì tổng bào vị cuối cùng của cầu thủ đó sẽ được sử dụng để quyết toán. Để các cược có hiệu lực thì kết quả trận đấu chính thức phải được công bố trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Đối với các trận đấu có Vòng Giới hạn, các cược sẽ bị hủy nếu số lượt đánh bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng đã lên lịch vào lúc các cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Khi Trận Đối kháng và Hạng nhất kết thúc với kết quả "Bất phân thắng bại" (Draw), tối thiểu hai trăm vòng phải được diễn ra thì các cược mới có hiệu lực.
 39. Kèo Cột mốc của Cầu thủ đánh banh chỉ số bào vị mà một cầu thủ đánh banh ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Các Kèo được cung cấp thường là 24,5, 49,5 & 99,5 bào vị. Cầu thủ đánh banh phải ở vạch đánh banh ít nhất là khi banh được ném thì các cược mới có hiệu lực. Đối với các trận đấu có Vòng Giới hạn, tất cả các cược sẽ bị hủy nếu số lượt đánh bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng đã lên lịch vào lúc các cược đã đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Nếu sau khi đặt cược mà trận đấu không còn pha banh nào diễn ra thì tất cả các cược đó sẽ bị hủy.
 40. Kèo Số Bào vị 6 của Cầu thủ chỉ số bào vị 6 mà một cầu thủ ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Chỉ có bào vị 6 ghi được bào vị từ cú đánh banh qua biên mới được tính, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Khoản cược sẽ có hiệu lực bất kể cầu thủ có ở vạch ném banh khi quả banh được ném hay không, miễn là đội có cơ hội tham gia ít nhất chín mươi phần trăm (90%) số vòng theo lịch vào lúc các cược được đặt. Để các cược có hiệu lực thì kết quả trận đấu chính thức phải được công bố trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Đối với các trận đấu có Vòng Giới hạn, tất cả các cược sẽ bị hủy nếu số lượt đánh bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng đã lên lịch vào lúc các cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Khi Trận Đối kháng và Hạng nhất kết thúc với kết quả "Bất phân thắng bại" (Draw), tối thiểu hai trăm vòng phải được diễn ra thì các cược mới có hiệu lực.
 41. Kèo Số Bào vị 4 của cầu thủ chỉ số bào vị 4 mà một cầu thủ ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Chỉ có bào vị 4 được ghi từ cú đánh banh chạm biên mới được tính, all run fours, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Các cược sẽ có hiệu lực bất kể cầu thủ có ở vạch ném banh khi quả banh được ném hay không, miễn là đội có cơ hội tham gia ít nhất chín mươi phần trăm (90%) số vòng theo lịch vào lúc các cược được đặt. Để các cược có hiệu lực thì kết quả trận đấu chính thức phải được công bố trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Đối với các trận đấu có Vòng Giới hạn, tất cả các cược sẽ bị hủy nếu số lượt đánh bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng đã lên lịch vào lúc các cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Khi Trận Đối kháng và Hạng nhất kết thúc với kết quả "Bất phân thắng bại" (Draw), tối thiểu hai trăm vòng phải được diễn ra thì các cược mới có hiệu lực.
 42. Kèo Số Bào vị Biên của Cầu thủ chỉ số Bào vị 4 và Bào vị 6 mà một cầu thủ ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Chỉ có bào vị 4 và bào vị 6 ghi được từ cú đánh banh chạm hoặc qua biên mới được tính, all run fours, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Các cược sẽ có hiệu lực bất kể cầu thủ có ở vạch ném banh khi quả banh được ném hay không, miễn là đội có cơ hội tham gia ít nhất chín mươi phần trăm (90%) số vòng theo lịch vào lúc các cược được đặt. Để các cược có hiệu lực thì kết quả trận đấu chính thức phải được công bố trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, tất cả các cược sẽ bị hủy nếu số lượt đánh bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng đã lên lịch vào lúc các cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Khi Trận Đối kháng và Hạng nhất kết thúc với kết quả "Bất phân thắng bại" (Draw), tối thiểu hai trăm vòng phải được diễn ra thì các cược mới có hiệu lực.
 43. Kèo Số Bào vị 6 của Cầu thủ đánh banh chỉ số bào vị 6 mà một cầu thủ đánh banh ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Cầu thủ đánh banh phải ở vạch đánh banh ít nhất là khi banh được ném thì các cược mới có hiệu lực. Chỉ có bào vị 6 ghi được từ cú đánh banh qua biên mới được tính, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, tất cả các cược sẽ bị hủy nếu số lượt đánh bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng đã lên lịch vào lúc các cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Nếu sau khi đặt cược mà trận đấu không còn pha banh nào diễn ra thì các cược đó sẽ bị hủy.
 44. Kèo Số Bào vị 4 của Cầu thủ đánh banh chỉ số bào vị 4 mà một cầu thủ đánh banh ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Cầu thủ đánh banh phải ở vạch đánh banh ít nhất là khi banh được ném thì các cược mới có hiệu lực. Chỉ có bào vị 4 ghi được từ cú đánh banh chạm biên mới được tính, all run fours, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, tất cả các cược sẽ bị hủy nếu số lượt đánh bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng đã lên lịch vào lúc cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Nếu sau khi đặt cược mà trận đấu không còn pha banh nào diễn ra thì các cược đó sẽ bị hủy.
 45. Kèo Số Bào vị chạm biên của cầu thủ đánh banh chỉ số Bào vị 4 và Bào vị 6 mà một cầu thủ đánh banh ghi được trong một lượt đánh cụ thể. Cầu thủ đánh banh phải ở vạch đánh banh ít nhất là khi banh được ném thì các cược mới được có hiệu lực. Chỉ có bào vị 4 và bào vị 6 ghi được từ cú đánh banh chạm hoặc qua biên mới được tính, all run fours, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Đối với các trận có Vòng Giới hạn, tất cả các cược sẽ bị hủy nếu số lượt đánh bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng đã lên lịch vào lúc các cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Nếu sau khi đặt cược mà trận đấu không còn pha banh nào diễn ra thì các cược đó sẽ bị hủy.
 46. Cầu thủ đánh bóng Xuất sắc nhất chỉ cầu thủ đánh bóng sẽ ghi được nhiều bào vị nhất trong một trận đấu hoặc phiên đánh bóng cụ thể. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng Giới hạn, ít nhất năm mươi phần trăm (50%) số vòng ném bóng đã lên lịch trong mỗi phiên đánh bóng hoặc phiên đánh bóng cụ thể phải được ném bóng nếu không cược sẽ bị xem là vô hiệu (trừ khi kết quả quyết toán đã được xác định). Kèo Cầu thủ đánh bóng xuất sắc nhất cho trận đấu Hạng Nhất chỉ áp dụng cho phiên đánh bóng đầu tiên của mỗi đội, và sẽ bị vô hiệu nếu dưới 200 vòng ném bóng được ném bóng, trừ khi kết quả quyết toán cược đã được xác định. Nếu một cầu thủ được gọi tên vào lúc tung bóng, nhưng sau đó bị loại ra do thay người, thì cầu thủ đó vẫn được tính, cầu thủ thay thế cũng vậy. Nếu cầu thủ đánh bóng không đánh bóng, nhưng được gọi tên trong đội hình XI xuất phát, thì khoản cược vào cầu thủ đánh bóng vẫn có hiệu lực. Nếu cầu thủ đánh bóng bị thay sau khi kèo trong trận đấu đã được đưa ra, và ghi được điểm cá nhân cao nhất, thì khoản cược vào kèo đó sẽ bị vô hiệu, trừ khi kết quả là cùng về đích bằng nhau (dead-heat). Khi hai hoặc nhiều cầu thủ ghi được cùng số bào vị, quy tắc dead-heat sẽ được áp dụng. Bào vị ghi được trong super over không được tính.
 47. Cầu thủ ném bóng Xuất sắc nhất chỉ người làm đổ nhiều tam trụ môn nhất trong một trận đấu hoặc phiên đánh bóng cụ thể. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng Giới hạn, ít nhất năm mươi phần trăm (50%) số vòng ném bóng đã lên lịch trong mỗi phiên đánh bóng phải được ném bóng nếu không cược sẽ bị xem là vô hiệu (trừ khi kết quả quyết toán đã được xác định). Cược Cầu thủ ném bóng xuất sắc nhất cho trận đấu Hạng Nhất chỉ áp dụng cho phiên đánh bóng đầu tiên của mỗi đội, và sẽ bị vô hiệu nếu dưới 200 vòng ném bóng được ném bóng, trừ khi kết quả quyết toán cược đã được xác định. Nếu một cầu thủ được gọi tên vào lúc tung bóng, nhưng sau đó bị loại ra do thay người, thì cầu thủ đó vẫn được tính, cầu thủ thay thế cũng vậy. Nếu cầu thủ ném bóng không ném bóng, nhưng được gọi tên trong đội hình XI xuất phát, thì khoản cược vào cầu thủ ném bóng đó vẫn có hiệu lực. Nếu cầu thủ ném bóng bị thay sau khi kèo trong trận đấu đã được đưa ra, và làm đổ nhiều tam trụ môn nhất, thì khoản cược vào kèo đó sẽ bị vô hiệu, trừ khi cùng về đích bằng nhau (dead-heat). Nếu hai cầu thủ ném bóng trở lên làm đổ số tam trụ môn bằng nhau, thì cầu thủ ném bóng bị thua ít bào vị nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu hai cầu thủ ném bóng trở lên có số tam trụ môn làm đổ và bào vị bị thua bằng nhau, thì quy tắc dead heat sẽ được áp dụng. Tam trụ môn bị đổ trong một super over không được tính.
 48. Kèo Bốn Bào vị Ranh giới chỉ việc có 4 bào vị ranh giới được ghi trong một vòng ném bóng cụ thể. Chỉ có bào vị ranh giới ghi được bằng gậy (trong bất kỳ lần giao bóng nào - bất kể có hợp lệ hay không) được tính là 4 bào vị ranh giới. Các trường hợp overthrow, all run four và extra không được tính là ranh giới.
 49. Sáu Bào vị Ranh giới chỉ việc có 6 bào vị ranh giới ghi được trong một phiên đánh bóng cụ thể. Chỉ có bào vị ranh giới ghi được ở vạch ranh giới (từ bất kỳ lần giao bóng nào - bất kể hợp lệ hay không) được tính là 6 bào vị ranh giới. Các trường hợp overthrow, all run sixes và extra không được tính là ranh giới.
 50. Kèo Có & Không được cung cấp cho Kèo Đội thắng Trận, Đội thắng Trận 1X2 và Đội thắng Super Over với quy tắc cược giống như mục 3.18.2, 3.18.3 & 3.18.21. Lưu ý - “Có” được định nghĩa là cược vào kết quả sẽ xảy ra. “Không” được định nghĩa là cược vào kết quả không xảy ra.
 51. Kèo Mục tiêu sẽ tuân thủ theo quy định của các Kèo Cố định tương ứng, ví dụ Kèo Số Bào vị Lượt đánh (Mục tiêu) sẽ có cùng quy tắc với Kèo Số Bào vị Lượt đánh (3.18.4). Lưu ý: Đặt cược là “Không” nghĩa là bạn đang cược số thấp hơn sẽ không xảy ra. Đặt cược là “Có” nghĩa là bạn đang cược số cao hơn sẽ xảy ra. Ví dụ: bào vị của cầu thủ Virat Kohli là 25-27. Cược vào “Không” nghĩa là bạn đang cược Kohli sẽ ghi dưới 25 bào vị; cược vào “Có” nghĩa là bạn đang cược Kohli sẽ ghi được 27 bào vị trở lên.
 52. Các Kèo Cricket Ảo sẽ tuân theo quy định của môn Cricket thường. Vòng phải được hoàn thành, hoặc lượt đánh phải kết thúc, thì các cược mới có hiệu lực. Nếu trận đấu Cricket Ảo không bắt đầu, không hoàn thành hoặc không thể xác định được kết quả, thì tất cả các cược sẽ bị hủy trừ các kèo đã được xác định vô điều kiện.
 53. Kèo Giải Ngoại hạng Ấn Độ

  a. Các Kèo Đội thắng Giải, Đội có Bào vị Cao nhất Giải và Đội phá nhiều Tam trụ môn nhất Giải sẽ có hiệu lực nếu đội thắng giải đấu được chính thức công bố. Trong trường hợp Hòa bào vị (Tie), Quy tắc Dead Heat (Luật thắng đồng hạng) sẽ được áp dụng.

  b. Các Kèo Số Bào vị Vòng Đầu tiên Cao nhất Giải, Cặp Mở đầu có Bào vị Cao nhất Giải, Số Bào vị Vòng Cao nhất Giải, Số Bào vị Lượt đánh Cao nhất Giải và Số Bào vị Cá nhân Cao nhất Giải sẽ có hiệu lực nếu đội chiến thắng giải đấu chính thức được công bố.

  c. Kèo Tổng Bào vị 6, Bào vị 4, Tam trụ môn, Phạt việt vị (Run Outs) và Ván trắng của giải đấu sẽ phụ thuộc vào kết quả chính thức được công bố. Kết quả chính thức của một trận đấu phải bao gồm số Bào vị, Tam trụ môn... ghi được trong suốt trận đấu đó thì mới được tính. Nếu không có kết quả chính thức thì số Bào vị, Tam trụ môn... ghi được trong trận đấu đó sẽ không được tính và các chỉ số sau đây sẽ được áp dụng thay vào đó: Tổng Bào vị 6 = 10; Tổng Bào vị 4 = 25; Tổng Tam trụ môn = 12; Tổng số lần Phạt việt vị (Run Outs) = 1; Tổng Ván trắng = 1. Chỉ có bào vị 6 và bào vị 4 ghi được trực tiếp từ cú đánh banh mới được tính, bào vị phạt đền sẽ không được tính.

Rugby Union

 1. Tất cả các kèo Toàn Trận, kể cả đặt cược Trực Tiếp, sẽ được quyết toán theo kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc giờ thi đấu bình thường (80 phút) nếu không có quy định nào khác. Thời hạn 80 phút thi đấu bao gồm bất kỳ khoảng thời gian tạm dừng nào. Thời gian bù giờ không được tính cho các kèo toàn trận. Trừ khi có quy định khác, các khoản cược trận đấu bảy và mười điểm của Rugby X, Rugby được quyết toán theo quy định thi đấu của giải đấu cụ thể và không bao gồm thời gian bù giờ nếu có.
 2. Nếu trận đấu bị hoãn, tạm ngừng hoặc bị bỏ dở và không được tiếp tục trở lại trong vòng mười hai giờ so với thời gian bắt đầu đã lên lịch, lúc ấy tất cả các cược được xem là không có giá trị, ngoại trừ các cược trên thị trường đã được xác định vô điều kiện. Các cược cũng sẽ được xem là có giá trị nếu kết quả chính thức được cơ quan chủ quản có liên quan công bố.
 3. Các thị trường Hiệp 1 chỉ được quyết toán theo kết quả của hiệp 1. Tất cả cược sẽ bị hủy nếu hiệp đấu đó không được hoàn thành.
 4. Tỷ số sẽ không được cập nhật cho đặt cược trực tiếp Rugby Union và các kèo được hiển thị trong quá trình giao dịch trực tiếp ứng với tỷ số vào thời điểm bắt đầu trận đấu, tức là 0-0. Thời gian và tỷ số được hiển thị chỉ nhằm mục đích tham khảo.
 5. Đối với việc cá cược trực tiếp, trong suốt trò chơi, liên quan đến hành động mà Công ty cho là nguy hiểm theo toàn quyền quyết định của mình, theo đó điểm số, kết quả và phong độ của một đội hoặc một người chơi có thể bị ảnh hưởng; hoặc bảo đảm thay đổi lợi thế/giá cá cược hoặc Trung tâm cá cược hoặc Thông tin Cá cược (“Lối chơi nguy hiểm”) Công ty có quyền đình chỉ việc chấp nhận cá cược và có thể chấp nhận hoặc từ chối việc đặt cược sau Lối chơi nguy hiểm. Tất cả các hành động khác trong trò chơi được xem như Lối chơi an toàn và việc cá cược sẽ tiếp tục được xem xét chấp nhận.

Rugby League

 1. Tất cả các kèo Toàn Trận, kể cả đặt cược Trực Tiếp, sẽ được quyết toán theo kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc giờ thi đấu bình thường (80 phút) nếu không có quy định nào khác. Thời hạn 80 phút thi đấu bao gồm bất kỳ khoảng thời gian tạm dừng nào. Thời gian bù giờ không được tính cho các kèo toàn trận. Trừ khi có quy định khác, các khoản cược trận đấu chín điểm của Giải Bóng Bầu Dục được quyết toán theo quy định thi đấu của giải đấu cụ thể và không bao gồm thời gian bù giờ nếu có.
 2. Nếu trận đấu bị hoãn, tạm ngừng hoặc bị bỏ dở và không được tiếp tục trở lại trong vòng mười hai giờ so với thời gian bắt đầu đã lên lịch, lúc ấy tất cả các cược được xem là không có giá trị, ngoại trừ các cược trên thị trường đã được xác định vô điều kiện. Các cược cũng sẽ được xem là có giá trị nếu kết quả chính thức được cơ quan chủ quản có liên quan công bố.
 3. Các thị trường Hiệp 1 chỉ được quyết toán theo kết quả của hiệp 1. Tất cả cược sẽ bị hủy nếu hiệp đấu đó không được hoàn thành.
 4. Tỷ số sẽ không được cập nhật cho đặt cược trực tiếp Giải Bóng Bầu Dục và các kèo được hiển thị trong quá trình giao dịch trực tiếp ứng với tỷ số vào thời điểm bắt đầu trận đấu, tức là 0-0. Thời gian và tỷ số được hiển thị chỉ nhằm mục đích tham khảo.
 5. Đối với việc cá cược trực tiếp, trong suốt trò chơi, liên quan đến hành động mà Công ty cho là nguy hiểm theo toàn quyền quyết định của mình, theo đó điểm số, kết quả và phong độ của một đội hoặc một người chơi có thể bị ảnh hưởng; hoặc bảo đảm thay đổi lợi thế/giá cá cược hoặc Trung tâm cá cược hoặc Thông tin Cá cược (“Lối chơi nguy hiểm”) Công ty có quyền đình chỉ việc chấp nhận cá cược và có thể chấp nhận hoặc từ chối việc đặt cược sau Lối chơi nguy hiểm. Tất cả các hành động khác trong trò chơi được xem như Lối chơi an toàn và việc cá cược sẽ tiếp tục được xem xét chấp nhận.

Điền kinh

 1. Thị trường Thắng (giành Huy chương vàng) ứng với người chiến thắng ở mỗi môn thi đấu điền kinh.
 2. Thị trường Moneyline ứng với người thi đấu đạt vị trí tốt nhất trong một cuộc thi đấu(hoặc cuộc đua riêng). Nếu chỉ có một vận động viên điền kinh về đích trong một cuộc thi đấu thì tất cả các cá cược đặt vào vận động viên này thắng. Nếu cả hai vận động viên đều không về đích thì vận động viên nào được xếp hạng cao hơn sẽ được tuyên bố là người chiến thắng.
 3. Vị trí trong vòng đấu là kết quả chính thức mà các cá cược đều được xác lập theo đó. Bất kỳ sự tuyên bố truất quyền thi đấu hoặc sự sửa đổi nào trong kết quả sau đó đều không được tính cho mục đích cá cược
 4. Nếu cuộc đấu bị hoãn, bị dừng hoặc bị treo và không kết thúc trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu
 5. Nếu một vận động viên điền kinh không thể bắt đầu thi đấu, tất cả các cá cược sẽ vô hiệu.Một vận động viên điền kinh được coi là đã bắt đầu một cuộc thi nếu họ tham gia vào cuộc thi có quy mô cần thiết để ghi được một kết quả hoặc một sự xếp hạng chính thức (bao gồm cả DSQ nhưng không bao gồm DSN (không bắt đầu)

Bơi lội

 1. Thị trường Thắng (giành Huy chương vàng) ứng với người chiến thắng ở mỗi môn bơi
 2. Thị trường Moneyline ứng với người thi đấu đạt vị trí tốt nhất trong một cuộc thi đấu (hoặc cuộc đua riêng). Nếu chỉ có một vận động viên bơi lội về đích trong một cuộc thi đấu thì tất cả các cá cược đặt vào vận động viên này thắng. Nếu cả hai vận động viên đều không về đích thì vận động viên nào được xếp hạng cao hơn sẽ được tuyên bố là người chiến thắng.
 3. Vị trí trong vòng đấu là kết quả chính thức mà các cá cược đều được xác lập theo đó. Bất kỳ sự tuyên bố truất quyền thi đấu hoặc sự sửa đổi nào trong kết quả sau đó đều không được tính cho mục đích cá cược
 4. Nếu cuộc đấu bị hoãn, bị dừng hoặc bị treo và không kết thúc trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu
 5. Nếu một vận động viên bơi lội không thể bắt đầu thi đấu, tất cả các cá cược sẽ vô hiệu

Bóng đá bãi biển

 1. Tất cả các thị trường toàn thời gian, bao gồm cả Cược trực tiếp, sẽ được giải quyết trên kết quả cuối cùng khi kết thúc thời gian thi đấu bình thường. Thời gian thi đấu bình thường sẽ thường bao gồm ba hiệp, mỗi hiệp 12 phút. Thời gian đá thêm giờ, bàn thắng vàng và loạt đá luân lưu không tính cho các thị trường toàn thời gian. (Có thể cho phép cá cược thi đấu thêm giờ (ET) và loạt đá luân lưu (PEN) đối với các thị trường cụ thể.)
 2. Nếu một trận đấu bị hoãn, bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ và không tiếp tục thi đấu trong vòng 12 giờ kể từ khi bắt đầu thời gian thi đấu theo lịch đã định thì tất cả các khoản cược sẽ bị xem là vô hiệu, ngoại trừ những thị trường đã được xác định vô điều kiện. Các khoản cược cũng sẽ được xem là hợp lệ nếu kết quả chính thức do cơ quan quản lý liên quan công bố.
 3. Thị trường Hiệp Một (Hai, Ba) đề cập đến kết quả của riêng hiệp được xác định. Tất cả các khoản cược sẽ bị xem là vô hiệu nếu hiệp đã xác định không được hoàn thành.
 4. Cược trực tiếp bóng đá bãi biển được giải quyết trên kết quả của trận đấu vào cuối thời gian thi đấu bình thường.
 5. Điểm số sẽ được cập nhật cho cược trực tiếp Bóng đá bãi biển và các thị trường được hiển thị trong thời gian giao dịch trực tiếp đề cập đến điểm số được hiển thị vào lúc khoản cược được đặt.

  Ví dụ:
  Tỷ số hiện tại: 1 - 0
  Đặt cược vào "Đội A"- 0.75 (1-0)
  Để thắng cược này, đội A bắt buộc phải thắng từ 1 bàn trở lên. Không bao gồm "Tỷ số hiện tại".

 6. Đối với cược trực tiếp, trong suốt một trận đấu, đối với các hành động mà Công ty, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là nguy hiểm trong đó điểm số, kết quả, thành tích của một đội hoặc một cầu thủ có thể bị tác động hoặc làm thay đổi tỷ lệ cược/giá cả hoặc Thị trường hoặc Thông tin đặt cược (“Lối chơi nguy hiểm”) Công ty có quyền đình chỉ việc chấp nhận khoản cược và có thể chấp nhận hoặc bác bỏ khoản cược sau khi xảy ra Lối chơi nguy hiểm. Tất cả các hành động khác trong một trò chơi được xem là Lối chơi an toàn và các khoản cược sẽ tiếp tục được xem xét chấp nhận.

Bóng quát

 1. Thị trường Moneyline ứng với người thắng trong trận đấu hoặc trong cuộc đấu riêng. Chấp được xác lập theo cuộc đấu hoặc theo điểm (xin xem thêm tiêu đề của Thị trường). Kiểu cá Trên/Dưới hoặc Chẵn /Lẻ đặt theo số điểm (trừ khi có xác định khác)
 2. Nếu vận động viên không bắt đầu trận đấu hoặc giải đấu, tất cả các cá cược vào vận động viên đó đều vô hiệu
 3. Nếu vận động viên (hoặc cặp) rút lui hoặc bị truất quyền thi đấu thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định không điều kiện
 4. Nếu trận đấu đã bắt đầu nhưng không kết thúc thì các cá cược vẫn có hiệu lực nếu trận đấu kết thúc trong vòng 12 giờ sau đó
 5. Người thắng cuộc chơi thứ nhất (thứ hai, thứ ba v.v..) ứng với kết quả của từng cuộc chơi riêng. Tất cả các cá cược sẽ vô hiệu nếu cuộc chơi riêng không kết thúc
 6. Trong cá cược trực tiếp cho bóng quát, các cá cược được xác lập theo kết quả trận đấu (hoăc cuộc chơi riêng biệt). Tỷ số không được cập nhật trong cá cược trực tiếp cho bóng quát.

Cờ vua

 1. Thị trường cược thắng nghĩa là đặt cược vào người chiến thắng giải đấu. Tất cả các cược được xử lý dựa trên kết quả chính thức được công bố bởi nhà tổ chức giải đấu.
 2. Thị trường người thắng trận đấu nghĩa là đặt cược vào người thắng một trận đấu cụ thể, bao gồm cả các lượt đấu tie-break (trừ khi được quy định khác).
 3. Thị trường người thắng ván đấu có thể được cung cấp dưới dạng cược thắng thua (nếu ván đấu hòa, các cược sẽ được hoàn tiền) hoặc cược chấp (kỳ thủ sử dụng quân cờ màu đen sẽ được chấp và nếu ván đấu hòa, các cược vào kỳ thủ sử dụng quân cờ màu đen sẽ được xác định là thắng, trong khi đó kỳ thủ sử dụng quân cờ màu trắng sẽ bị xác định là thua).
 4. Nếu trận đấu hoặc ván đấu được bắt đầu trong vòng hai mươi tư giờ sau thời gian bắt đầu đã được lên lịch, tất cả cược sẽ được coi là có hiệu lực.

[NO LONGER OFFERED]

Các luật và quy định trong thi đấu Olimpic mùa đông

 1. Những vấn đề chung
  1. Tất cả các cá cược được xác lập theo kết quả do IOC công bố
  2. Nghi lễ trao huân chương sẽ là kết quả chính thức để xác lập các cá cược. Bất kỳ sự tuyên bố truất quyền thi đấu hoặc sự sửa đổi nào trong kết quả sau đó đều không được tính cho mục đích cá cược
  3. Tất cả các cá cược đều có hiệu lực nếu trận đấu hoặc cuộc thi đấu diễn ra trong thời gian chính thức của Olimpic, bát kể thời gian thi đầu thực tế nào. Nếu trận đấu hoặc cuộc thi đấu không kết thúc và không có kết quả thi đấu chính thức nào được công bố, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu và được hoàn trả.
  4. Bất kỳ lệnh cá cược nào bị lỗi khi tiếp nhận sau khi cuộc thi đã bắt đầu (ngoại trừ cá cược trực tiếp) đều bị coi là vô hiệu và sẽ được hoàn trả.
  5. Nếu một vận động viên hoặc 1 đội không bắt đầu cuộc thi, tất cả các cá cược vào lựa chọn đó, bao gồm cả cá Thắng (giành Huy chương vàng) sẽ bị coi là vô hiệu và được hoàn trả. Nếu vận động viên hoặc đội được nêu danh trong thị trường Moneyline (loại trực tiếp) không bắt đầu cuộc thi tất cả các cá cược vào thị trường đó sẽ bị coi là vô hiệu và được hoàn trả.
  6. Nếu tình trạng cùng về đích xảy ra trong một thị trường Thắng (giành Huy chương vàng) thì khi đó một nửa số tiền cược sẽ được áp vào lựa chọn với đầy đủ tỷ lệ, còn nửa kia sẽ bị mất. Nếu tình trạng cùng về đích xuất hiện trong một thị trường Moneyline (loại trực tiếp), khi đó kết quả sẽ là hòa, tất cả các cá cược vào hai vận động viên đó sẽ được hoàn trả.
 2. Huy chương Olimpic
  1. Các cá cược sẽ được chào đoán số huy chương mà vận động viên hoặc quốc gia sẽ nhận được tại Thế vận hội
  2. Các thị trường này có thể bao gồm số chỉ huy chương vàng hoặc tổng số huy chương (vàng bạc đồng)
  3. Các thị trường này được xác lập theo bảng tổng sắp huy chương chính thức do IOC công bố ngay sau khi Thế vận hội kết thúc, Bất kỳ sự tuyên bố truất quyền thi đấu hoặc sự sửa đổi nào trong kết quả sau đó đều không được tính cho mục đích cá cược
 3. Moneyline (loại trực tiếp)
  1. Vận động viên hoặc đội nào sẽ thắng trong trận đấu hoặc chiếm vị trí cao hơn trong một cuộc thi?
   1. Vị trí cuối cùng sẽ do vận động viên vào được sâu nhất trong giải đấu quyết định. Nừu cả hai vận động viên đều bị loại ở cùng một giai đoạn thì vận động viên nào có vị thế chính thức cao hơn sẽ là người thắng. Nếu cả hai vận động viên bị loại ở cùng một giai đoạn, mà không vận động viên nào được xếp hạng chính thức thì tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu
 4. H ốc key trên băng
  1. Hốc key trên băng tại Olimpic tuân theo các quy định của hốc key trên băng thông thường đã cho tại mục 3.5 phía trên
  2. Ngoại trừ quy định 3.5.3 sẽ được thay thế như sau: Tất các cá cược vẫn có hiệu lực nếu trận đấu được hoàn tất trong thời gian diễn ra Thế vận hội, bất kể thời gian bắt đầu thực tế. Các cá cược vẫn được coi là có hiệu lực nếu như có một kết quả chính thức do IOC công bố. Nếu trận đấu không kết thúc và không có kết quả chính thức nào được công bố các cá cược bị coi là vô hiệu và sẽ được hoàn trả.
  3. Các thị trường phụ có thể được chào (ví dụ được tính thời gian thêm giờ, người thắng shootout) và điều khoản của các thị trường này sẽ được xác định rõ ràng trong tiêu đề.
   • Ghi chú: Trong vòng đấu bảng sơ bộ không có chơI thêm giờ, do vậy có thể có kết quả hòa

Bóng lưới

 1. Các thị trường Đủ thời gian, bao gồm cá cá cược trực tiếp, được xác lập theo kết quả kết quả cuối cùng, bao gồm cả thêm giờ (trừ khi có xác định khác)
 2. Nếu trận đấu không được bắt đầu đúng ngày giờ lịch định, tất cả các cá cược đều vô hiệu (trừ khi có xác định khác) . Nếu trận đấu bị dừng hoặc bị treo, khi đó các cá cược sẽ vô hiệu, trừ những cá cược vào các thị trường đã được xác định là vô điều kiện
 3. Kết quả của hiệp 1 là tổng kết quả của 15 phút thứ nhất và 15 phút thứ hai; kết quả của hiệp 2 là tổng kết quả của 15 phút thứ ba và 15 phút thứ tư, bao gồm tất cả thời gian thi đấu thêm (có thể có).
 4. Nếu trận đấu bị dừng hoặc bị treo, các cá cược vào các hiệp đấu chưa kết thúc hoặc 15 phút thi đấu chưa kết thúc sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu hiệp đấu hoặc 15 phút thi đấu được chỉ định đã kết thúc thì các cá cược giữ nguyên giá trị.
 5. Trong cá cược trực tiếp cho bóng lưới, tỷ số không được cập nhật và giá trị Chấp xem được trong giao thương trực tiếp ứng với tỷ số lúc mở đầu trận đấu tức là 0-0. Tỷ số và thời gian hiển thị chỉ phục vụ cho mục đích tham chiếu

Thi đấu ô lim pic

 1. Những vấn đề chung
  1. Tất cả các thị trường được xác lập theo kết quả chính thứcdo IOC công bố
  2. Nghi lễ trao huân chương sẽ là kết quả chính thức để xác lập các cá cược. Bất kỳ sự tuyên bố truất quyền thi đấu hoặc sự sửa đổi nào trong kết quả sau đó đều không được tính cho mục đích cá cược
  3. Tất cả các cá cược đều có hiệu lực nếu trận đấu hoặc cuộc thi đấu diễn ra trong thời gian chính thức của Olimpic, bất kể thời gian bắt đầu thực tế nào (ngoại trừ bóng đá). Nếu trận đấu hoặc cuộc thi đấu không hoàn tất và không có kết quả thi đấu chính thức nào được công bố, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu và được hoàn trả.
  4. Bất kỳ lệnh cá cược nào bị lỗi khi tiếp nhận sau khi cuộc thi đã bắt đầu (ngoại trừ cá cược trực tiếp) đều bị coi là vô hiệu và sẽ được hoàn trả.
  5. Nếu một vận động viên hoặc 1 đội không bắt đầu cuộc thi, tất cả các cá cược vào lựa chọn đó, bao gồm cả thị trường cá Thắng (giành Huy chương vàng) sẽ bị coi là vô hiệu và được hoàn trả. Nếu vận động viên hoặc đội được nêu danh trong thị trường Moneyline (loại trực tiếp) không bắt đầu cuộc thi tất cả các cá cược vào thị trường đó sẽ bị coi là vô hiệu và được hoàn trả.
  6. Nếu tình trạng cùng về đích xảy ra trong một thị trường Thắng (giành Huy chương vàng) thì khi đó một nửa số tiền cược sẽ được áp vào lựa chọn với đầy đủ tỷ lệ, còn nửa kia sẽ bị mất. Nếu tình trạng cùng về đích xuất hiện trong một thị trường Moneyline (loại trực tiếp), khi đó kết quả sẽ là hòa, tất cả các cá cược vào hai vận động viên đó sẽ được hoàn trả.
 2. Huy chương Olimpic
  1. Các loại hình cá cược sẽ được đưa ra dựa trên số lượng huy chương do cá nhân hoặc quốc gia giành được tại giải Olympic Games.
  2. Các thị trường này có thể bao gồm số chỉ riêng huy chương vàng hoặc tổng số huy chương (vàng bạc đồng)
  3. Các thị trường này được xác lập theo bảng tổng sắp huy chương chính thức do IOC công bố ngay sau khi Thế vận hội kết thúc. Bất kỳ sự thay đổi nào trong kết quả sau đó đều không được tính cho mục đích cá cược
 3. Moneyline (loại trực tiếp)
  1. Vận động viên hoặc đội nào sẽ thắng trong trận đấu hoặc chiếm vị trí cao hơn trong một cuộc thi?
  2. Vị trí cuối cùng sẽ do vận động viên vào được sâu nhất trong giải đấu quyết định. Nừu cả hai vận động viên đều bị loại ở cùng một giai đoạn thì vận động viên nào có vị thế chính thức cao hơn sẽ là người thắng. Nừu cả hai vận động viên bị loại ở cùng một giai đoạn, mà không vận động viên nào được xếp hạng chính thức thì tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu

Đua thuyền

 1. Cúp Châu Mỹ (gồm Cúp Louis Vuitton)
 2. Tất cả các trận sẽ căn cứ vào kết quả chính thức do trang web chính thức công bố sau mỗi trận đua. Bất cứ sự phế truất hoặc thay đổi nào vào kết quả sau đó sẽ không được xét vì mục đích cá cược.
 3. Nếu cuộc đua bị hoãn lại hoặc bị hủy thì tất cả các trận cược sẽ vẫn được tính nếu cuộc đua đó được tiếp tục trở lại trong vòng 48 giờ kể từ lúc ngừng.

Chính trị

 1. Bầu cử Tổng thống Mỹ
  1. Đảng chính trị nào sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012? Tên ứng cử viên được đưa ra chỉ để tham khảo. Nếu không có đảng viên Cộng hòa cũng không có đảng viên Dân chủ nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu và sẽ được hoàn trả.

Đua xe đạp

 1. Tất cả các trận sẽ căn cứ vào kết quả chính thức do trang web chính thức công bố sau mỗi trận đua. Bất cứ sự phế truất hoặc thay đổi nào vào kết quả sau đó sẽ không được xét vì mục đích cá cược.
 2. Nếu cuộc đua bị hoãn lại hoặc bị hủy thì tất cả các trận cược sẽ vẫn được tính nếu cuộc đua được tiếp tục trở lại trong vòng 24 giờ kể từ lúc ngừng.
 3. Trong các trận Loại Trực tiếp thì cả hai tay đua phải bắt đầu cuộc đua để các kèo cá cược hợp lệ. Tay đua với vị trí về đích nhanh hơn sẽ được tuyên bố là người thắng cuộc. Nếu cả hai tay đua không hoàn thành chặng đua thì cược sẽ không được tính và sẽ được hồi điểm.

Cầu mây

 1. Thị trường Moneyline ứng với người thắng trong một trận đấu hoặc một loạt trận. Thị trường Chấp đặt theo hoặc trận đấu, hoặc loạt trận (Xin xem tiêu đề của thị trường). Kiểu cá Trên/Dưới hoặc Chẵn /Lẻ đặt theo điểm (trừ khi có quy định khác).
 2. Nếu đội bóng bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện
 3. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc bị ngừng sau đó tất cả các cược vẫn được coi là hợp lệ nếu trận đấu tiếp tục lại trước khi kết thúc thời hạn mười hai giờ.
 4. Người thắng séc 1 (séc thứ hai, séc thứ 3 v.v..) ứng với kết quả của từng séc riêng biệt. Nếu séc đấu không hoàn tất, tất cá các cá cược vào séc đó đều bị coi là vô hiệu hóa.
 5. Tỉ số sẽ không được cập nhật cho cá độ cầu mây trực tiếp.

[NO LONGER OFFERED]

Thể thao điện tử (Esports)

 1. Khi một giải đấu bắt đầu, việc ghi tên thi đấu của tất cả các đội sẽ liên tục, bất kể tên đội thay đổi. Vòng loại cho một giải đấu được xem là bắt đầu của giải đấu. Nếu một đội đổi tên thì toàn bộ vé sẽ vẫn hợp lệ cho tên đội mới cũng như tên đội cũ trong suốt thời gian của giải đấu. Nếu một đội được thay bằng một đội khác, với đội hình hoàn toàn mới trong đó mỗi cầu thủ đều khác so với đội ghi tên thi đấu ban đầu, thì tất cả vé sẽ được xem như không có hiệu lực.
 2. Dòng Tiền dùng dể chỉ đội hay cá nhân đánh bại đối thủ của mình hoặc được đặt ở cửa trên trong trận đấu sắp diễn ra. Cược Người Chiến Thắng Trận Đấu dùng để chỉ số bản đồ.
 3. Thị trường Trực tiếp dành cho khoảng thời gian sau thời điểm bắt đầu chính thức của trận đấu, nhưng trước khi người chơi được sinh ra trên bản đồ. Tất cả cược trực tiếp trong giai đoạn lập đội hình được coi là hợp lệ. Thị trường Trong trận đấu dành cho khoảng thời gian sau khi lập đội hình và người chơi được sinh ra trên bản đồ và hiển thị trên khu vực thành viên với tiêu đề màu đỏ.
 4. Người chiến thắng giải thi đấu chỉ đội hay đối thủ cá nhân chiến thắng trong trận chung kết của giải vô địch Thể thao Điện tử.
 5. Tất cả mọi thị trường sẽ được thanh toán dựa trên kết quả chính thức do hiệp hội hay cơ quan tổ chức thi đấu bộ môn Thể thao Điện tử liên quan công bố, có thể đăng trên trang web chính thức của hiệp hội hay cơ quan này. Mọi sự truất quyền thi đấu hay thay đổi kết quả sẽ không được xem xét để phục vụ cho mục đích cá cược.
 6. Nếu trận đấu đối kháng bị hoãn thì mọi khoản cược đều sẽ vẫn được xem là có hiệu lực nếu trận đấu được nối lại trong vòng 12 giờ so với lịch thi đấu ban đầu.
 7. Nếu dự đoán kết quả trận đấu đã bắt đầu và kết quả đã được công bố, tất cả cược đều được coi là có hiệu lực, bất kể việc người chơi không sẵn sàng, người chơi mất kết nối hay sự cố điện. Nếu dự đoán kết quả trận đấu không bắt đầu hoặc bắt đầu nhưng sau đó bị hủy bỏ, tạm dừng vì bất kỳ lý do gì và kết quả chính thức của trận đấu không được công bố trong 12 giờ sau giờ bắt đầu chính thức, tất cả cược sẽ mất hiệu lực, trừ cược ở những thị trường đã được xác định vô điều kiện.
 8. Đối với Cược trực tiếp, nếu một trận đấu được bắt đầu lại nhưng người chơi giữ nguyên draft anh hùng (bắt đầu lại); thì toàn bộ cược trong trận đấu được hoàn tiền, toàn bộ cược trực tiếp trong draft đều có giá trị. Nếu trận đấu được bắt đầu lại và toàn bộ ván đấu được chơi lại, bao gồm cả draft anh hùng (đấu lại), tất cả cược trực tiếp và cược trong trận đấu sau khi draft bắt đầu sẽ bị mất hiệu lực, ngoại trừ cược vào những thị trường đã được quyết định vô điều kiện.
 9. Cấu Trúc Trận Đấu được hiển thị trên trang thành viên, (Best of 1 (1 trận thắng 1), Best of 2 (2 trận thắng 2), Best of 3 (3 trận thắng 2), Best of 4 (4 trận thắng 3), Best of 5 (5 trận thắng 3), Best of 6 (6 trận 4 năm), Best of 7 (7 trận thắng 4), Best of 9 (9 trận thắng 5), v.v.) chỉ được hiển thị nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nếu số vòng đấu/bản đồ được thay đổi khác với dự kiến ban đầu, thì toàn bộ các khoản cược Chấp Toàn Thời Gian, Tài/Xỉu và Điểm Số Chính Xác sẽ bị xem là vô hiệu trong khi các khoản cược thắng thua (moneyline) vẫn sẽ được xem là có giá trị.
 10. Kèo mạng tiêu diệt (Cược Đội Thắng, Cược Chấp, Cược Tài/Xỉu và Cược Chẵn/Lẻ) là kèo đặt cược vào số mạng tiêu diệt do một đội hoặc một đấu thủ đơn lẻ thực hiện vào thời điểm thời gian thi đấu của bản đồ chính thức kết thúc. Nếu có đội đầu hàng trước thời điểm trận đấu kết thúc thì tất cả các mạng tiêu diệt xảy ra sau lời báo đầu hàng sẽ được tính vào kèo này. Điểm mạng máu sẽ được cộng cho đội nào giết đối thủ trước. Kèo đội đầu tiên đạt 1, 5, 10, 15 hoặc 20 mạng tiêu diệt là kèo đặt vào đội đầu tiên đạt được số mạng tiêu diệt đã chỉ định. Kèo Mạng Tiêu Diệt Cá Nhân (Mạng Tiêu Diệt Thứ 1, 2, 3, v.v.) là kèo đặt vào mạng tiêu diệt do đội hoặc đối thủ cá nhân thực hiện theo thứ tự tính của tất cả các mạng tiêu diệt trên bản đồ. Quy tắc kèo mạng tiêu diệt này được áp dụng cho những trò chơi cụ thể như:
  • Liên Minh Huyền Thoại, Vương giả Vinh Diệu, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến, Liên Quân Mobile và Bang Bang (Mobile Legends): Tiêu diệt từ Tháp pháo, Nhà Chính, Hồ máu, quái vật và những tay sai không được tính vào tổng số mạng tiêu diệt.

  • Dota 2: Tiêu diệt từ Thành trì và Creep Đội được tính vào số mạng tiêu diệt nhưng số lần tiêu diệt phát sinh từ creep bị từ chối và creep trung lập không được tính vào tổng số giết chính thức.Tiêu diệt từ Hồ máu và những kẻ thủ ác chỉ được tính vào tổng số mạng tiêu diệt chính thức khi được hỗ trợ bởi các anh hùng, nếu không thì nó được tính là một vụ tự tử và không được tính vào số mạng tiêu diệt chính thức.

  • Counter Strike: Số lần tự tử và tiêu diệt của nhóm được tính vào tổng số mạng tiêu diệt, nhưng không tính vào tổng số mạng tiêu diệt cá nhân của người chơi. Người chơi mất mạng khi trúng bom nổ không được tính vào tổng số mạng của đội hay của người chơi.

 11. Thị trường Thời lượng liên quan đến tổng số phút và giây chơi được thể hiện trên bảng tỷ số khi kết thúc trận đấu. Đối với Dota 2, thời gian trước khi creep wave đầu tiên không được tính vào tổng này.
 12. Kèo Thời Gian là kèo đặt vào sự kiện xảy ra trong bản đồ vào thời điểm cụ thể. Thời gian được tính để xác định kết quả của kèo sẽ là thời điểm trên đồng hồ trò chơi được hiển thị trong bản đồ. Nếu bản đồ kết thúc trước thời gian quy định của kèo thì tất cả các cược cho kèo này sẽ được hoàn trả.
 13. Kèo Roshan / Herald / Dragon / Baron / Eldar Dragon / Tyrant / Overlord / Dark Tyrant / Storm Dragon Đầu Tiên chỉ đội tiêu diệt được con quái trung lập mạnh cụ thể trước được nêu tên tương ứng. Kèo Tài/Xỉu Số Người Chơi Được Buff Baron Đầu Tiên chỉ số người chơi còn sống được nhận buff “Hand of Baron” bằng cách tiêu diệt Baron đầu tiên.
 14. Kèo Mục Tiêu là kèo đặt vào Tower / Trụ / Vàng / Barrack / Nhà Lính. Kèo Tower / Trụ / Barrack / Nhà Lính là kèo đặt vào số lượng mục tiêu bị phá hủy do một đội hoặc đấu thủ đơn lẻ thực hiện vào thời điểm trận đấu chính thức kết thúc. Kèo Tower / Trụ / Barrack / Nhà Lính đầu tiên là kèo đặt vào đội phá hủy mục tiêu trước. Kèo vị trí là kèo đặt vào đường có đặt mục tiêu xác định mà lính / creep đi theo. Đối với trò chơi King of Glory thì vị trí của Đường Trên / Dưới được xác định bằng đường gần Tyrant hoặc Overlord (Olord) nhất. Đối với kèo Nhà Lính, mỗi lần có một nhà lính được hồi sinh và bị phá hủy lại thì sẽ được tính vào tổng số. Nếu có đội đầu hàng trước thời điểm trận đấu kết thúc thì tất cả mục tiêu bị phá hủy sau khi lời báo đầu hàng được tính vào kèo này. Nếu có mục tiêu bị lính phá hủy hoặc tự kết liễu thì vẫn được tính vào kèo này.
 15. Kèo Aegis Bất Kỳ Dota 2 là kèo đặt vào vật phẩm phần thưởng tiêu diệt Aegis of Immortal do Roshan làm rơi ra khi bị tiêu diệt. Nếu có bất kỳ đội nào giành được Aegis of Immortal mà không phải kết liễu Roshan làm rơi ra vật phẩm đó thì Aegis đó được tính là cướp được. Nếu Roshan không bị tiêu diệt thì tất cả các khoản cược được tính là vô hiệu.
 16. Kèo Loại Rồng Liên Minh Huyền Thoại & Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và kèo Dota 2 Rune chỉ loại Rồng / Rune xuất hiện theo thứ tự thời gian trong bản đồ.
 17. Thị trường cược Thắng Vòng Đấu là người thắng chính thức của vòng đấu hoặc nhóm các vòng đấu. Nó chỉ được áp dụng cho những trò chơi trong đó bản đồ được chia thành các vòng đấu riêng biệt
 18. Cược Số Lần Tiêu Diệt Đối Thủ dùng để chỉ tổng số lượt tiêu diệt đối thủ của một người chơi cụ thể trong một Trận Đấu, bản đồ hay vòng đấu cụ thể.
 19. Các kèo Thắng Thua, Chấp, Tài/Xỉu và Chẵn/Lẻ trong Counter Strike, Valorant, Rainbow Six, Crossfire và Crossfire Mobile chỉ số hiệp đấu thắng được và sẽ được quyết toán căn cứ theo kết quả chung cuộc, bao gồm cả thời gian quá giờ (trừ khi có quy định khác). Kèo Counter Strike, Valorant, Rainbow Six, Crossfire và Crossfire Mobile Half Markets không tính thời gian quá giờ.
 20. Thị trường Thắng Clutch trong Counter Strike là những tình huống khi một đấu thủ đơn lẻ là người chơi duy nhất còn sống trong đội anh ta và đội đối thủ có nhiều hơn 1 người chơi còn sống. Nếu đấu thủ đơn lẻ đó tiếp tục giành chiến thắng hiệp thi đấu từ tình huống này, đội anh ta được coi là giành được một clutch.
 21. Đặt Bom (CÓ / KHÔNG) trong Counter Strike là thị trường đặt cược vào việc một quả bom có được đặt ở hiệp đấu cụ thể hay không. Nếu CÓ, quả bom phải được đặt đầy đủ với bộ đếm giờ hoàn chỉnh. Quả bom bị gỡ hoặc nổ không ảnh hưởng đến kết quả của thị trường. Nếu hiệp đấu hoàn thành trước khi một đội đặt bom, kết quả của thị trường đó được coi là KHÔNG.
 22. Kèo Tổng Số Lần Cho Nổ Bom / Gỡ Bom trong trò chơi Counter Strike là loại kèo đặt vào phương thức chiến thắng các hiệp đấu mà trong đó, quả bom được đặt và sự kiện bom nổ hoặc hành động gỡ bom có diễn ra. Nếu chiến thắng của hiệp đấu là nhờ bom nổ thì hiệp đó được tính vào tổng số lần cho nổ bom, hoặc, nếu chiến thắng của hiệp đấu đó là nhờ gỡ bom thì hiệp đó sẽ được tính vào tổng số lần gỡ bom. Trường hợp bom nổ sau khi toàn bộ phe Counter-Terrorists đã bị tiêu diệt thì không được tính vào tổng số.
 23. Thị trường hiệp đấu cuối cùng trong Counter Strike dành cho hiệp cuối cùng được chơi trong thời gian thi đấu. Các hiệp thêm giờ không được tính là hiệp đấu cuối cùng.
 24. Các thị trường cược Thắng thua, Cược chấp, Tài/Xỉu và Lẻ/Chẵn trong NBA 2K liên quan đến số điểm ghi được.
 25. Thị trường Thể thao điện tử ảo (kể cả thị trường trực tiếp) là việc ghép cặp hoặc kết hợp các đội từ các trận đấu khác nhau. Các trận đấu mà cả hai đội tham gia phải bắt đầu trong cùng một ngày, nếu không các cược sẽ được xem là bị hủy. Địa điểm thi đấu của các thị trường Thể thao điện tử Ảo hoàn toàn chỉ dành cho mục đích tham khảo.
 26. Kèo Rồng Liên Minh Huyền Thoại & Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến là kèo đặt vào bất kỳ loại rồng nào bị tiêu diệt. Tất cả các loại rồng đều được tính vào tổng điểm, bất kể là Rồng Gió, Rồng Lửa, Rồng Đất, Rồng Nước, Rồng Công Nghệ, Rồng Hóa Kỹ hay Rồng Ngàn Tuổi. Kèo King of Glory Tyrants và Overlords là bất kỳ kèo nào đặt vào bất kỳ loại Tyrant và Overlord nào bị tiêu diệt. Storm Dragons không được tính vào số lượng tổng của kèo Overlord hoặc Tyrants.
 27. Kèo vị trí PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) đề cập đến vị trí của một người chơi hoặc đội bị loại trong một vòng đấu. Bất kỳ điểm nào khác đã ghi được không được tính vào vị trí của người chơi hoặc đội
 28. Kèo Tổng Số Vàng dùng để chỉ tổng số vàng ở cuối bản đồ. Kèo Tổng Số Vàng Chấp và Tổng Số Vàng Tài/Xỉu (tính theo hàng nghìn) sẽ được quyết toán dựa trên kết quả nguyên, không làm tròn, hiện trên bảng điểm chính thức.
 29. Trong trường hợp áp dụng được, cược Bóng đá Điện tử được điều chỉnh bằng các nguyên tắc giống như các nguyên tắc áp dụng cho các cược đặt vào sự kiện thể thao trong thực tế. Công ty sẽ cung cấp thông tin (vd: sân trung lập, thẻ Đỏ, đồng hồ tính giờ, thông tin thống kê, ngày tháng, thời gian bắt đầu) như một dịch vụ và không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì. Thông báo về đồng hồ tính giờ và thẻ đỏ chỉ được cung cấp để tham khảo.
 30. Trong trường hợp có vấn đề kỹ thuật hoặc lỗi kỹ thuật trong một trận đấu, tất cả các cược đã đặt sẽ bị hủy và được hoàn tiền theo các quy tắc và quy định cược chung của chúng tôi.
 31. Công ty bảo lưu quyền hủy bất kỳ cược nào mà Công ty cho là cần thiết tùy theo hoàn cảnh. Quyết định của Công ty đối với mọi cược là quyết định cuối cùng.
 32. Tất cả các kèo Thể Thao Điện Tử Ảo sẽ được quyết toán theo cùng quy tắc đề ra trong Quy định Chung về Thể Thao Điện Tử. Đối với các thị trường Thể Thao Điện Tử CS Ảo và cược Dòng Tiền, kết quả sẽ được xác định dựa trên đội chiến thắng trong hiệp đấu. Còn đối với Cược Chấp và Tài/Xỉu, kết quả sẽ phụ thuộc vào tổng số mạng tiêu diệt trong hiệp đấu.

Quyền Thái

 1. Màu Đỏ hay Xanh của các võ sĩ hoàn toàn chỉ nhằm mục đích tham thảo. Tất cả các cược sẽ được xem là có hiệu lực bất kể sự thay đổi về màu sắc của võ sĩ.
 2. Cược chấp là cược dự đoán võ sĩ chiến thắng trong trận đấu. Tất cả các cược Chấp sẽ bị hủy bỏ của trận đấu được tuyên bố là hòa.
 3. Cược Trên/Dưới là cược số hiệp đấu đã hoàn thành trong trận đấu. Vì vậy, nếu một trận đấu kết thúc trong vòng 5 hiệp đấu, lúc ấy số hiệp đã hoàn thành là 4. Nếu trận đấu được quyết định bởi trọng tài, lúc ấy, số hiệp đấu đã hoàn thành là 5.
 4. Nếu một hay cả hai võ sĩ được trọng tài tuyên bố không đủ tư cách chiến thắng, lúc ấy, tất cả các cược sẽ được tuyên bố là hủy bỏ.
 5. Nếu một trận đấu bị hoãn lại và không bắt đầu trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu đã lên lịch, lúc ấy tất cả các cược được xem là hủy bỏ.
 6. Một trận đấu được xem là đã bắt đầu khi chuông reo khi bắt đầu hiệp đấu đầu tiên. Nếu một hoặc cả hai võ sĩ không thể bắt đầu trận đấu, lúc ấy tất cả các cược sẽ bị hủy bỏ.
 7. Tất cả các cược sẽ được xác định dựa trên tiếng chuông quyết định chính thức ngay sau trận đấu. Các thay đổi sau đó về kết quả sẽ không được công nhận là dành cho mục đích đặt cược.

Giải trí

 1. Hát! Trung Quốc – Đội/người chơi nào sẽ tiến xa nhất trong chương trình.
  • Hai đội/người chơi sẽ được ghép đôi để chọn cược, các đội/người chơi thuộc các nhóm khác nhau cũng có thể được ghép đôi để chọn cược.
  • Nếu hai đội/người chơi đã ghép đôi để chọn cược được lọt vào vòng kế tiếp, tất cả cược đối với cả hai đội/người chơi này sẽ được chuyển sang vòng kế tiếp đó.
  • Cược sẽ được coi là hòa nếu hai đội/người chơi bị loại ở cùng một vòng.

Kabaddi

 1. Tất cả thị trường cược Toàn Trận, kể cả cược Trực tiếp, sẽ được xác định dựa trên kết quả cuối cùng, bao gồm cả thời gian bù giờ hay "cuộc đột kích vàng".
 2. Kèo Dòng Tiền chỉ bên thắng trận đấu. Các Kèo Chấp, Tài/Xỉu và Chẵn/Lẻ căn cứ theo số điểm ghi được trong trận đấu (trừ khi có quy định khác).
 3. Kèo thống kê (bao gồm Điểm Cướp, Điểm Phòng Thủ, Siêu Cướp, Siêu Tắc Bóng, Hết Người, v.v.) căn cứ theo số liệu thống kê chính thức khi kết thúc trận đấu.
 4. Nếu trận đấu bị hoãn, tạm ngừng hoặc bị bỏ dở và không được tiếp tục trở lại trong vòng mười hai giờ so với thời gian bắt đầu theo lịch, tất cả các cược được xem là không có lực, ngoại trừ cược trên những thị trường đã được xác định vô điều kiện. Các cược cũng sẽ được xem là có có hiệu lực nếu kết quả chính thức được cơ quan quản lý có liên quan công bố.
 5. Tỷ số sẽ không được cập nhật cho cược trực tiếp Kabaddi.

Bitcoin

 1. Tài/Xỉu Bitcoin là dự đoán Giá Bitcoin (BTC Price) vào Thời Điểm Kết Toán của sự kiện. Nếu giá đóng cửa cao hơn mức Tài/Xỉu cho trước thì kèo Tài thắng; nếu giá đóng cửa thấp hơn mức Tài/Xỉu cho trước thì kèo Xỉu thắng.
 2. Giá BTC sẽ tính luôn cả 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy, cược sẽ được xem là vô hiệu nếu giá đóng cửa không cao hơn hoặc thấp hơn mức Tài/Xỉu cho trước.

  Ví dụ: Bạn đặt cược giá BTC sẽ cao hơn 45.000,05 (Tài).
  Nếu giá đóng cửa của BTC là từ 45.000,06 trở lên thì bạn sẽ thắng cược. Tuy nhiên, tất cả các khoản cược sẽ bị tính là vô hiệu nếu giá BTC đóng cửa nằm ở mức 45.000,05.

 3. Giá BTC sẽ là giá thị trường của BTC trên sàn giao dịch Binance Exchange, do đó, giá chính thức sẽ là giá được lấy từ dịch vụ Binance Exchange API, không phải mức giá trên Đồ thị giá tiền ảo có sẵn.
 4. Thời Điểm Kết Toán Giá là thời điểm sự kiện hoàn thành. Ví dụ, nếu Thời Điểm Kết Toán Giá là lúc 16:00:00 giờ, múi giờ UTC - 4, thì mức Tài/Xỉu cho trước sẽ được so sánh với Giá Bitcoin hiện hành vào đúng giây đó.
 5. Tỷ lệ cược sẽ luôn là tỷ lệ thập phân nằm trong khoảng từ 1,01 đến 100. Đối với mọi tỷ lệ cao hơn hoặc thấp hơn con số kể trên, Công ty có quyền tạm dừng kết toán hoặc sẽ kết toán tất cả các khoản cược căn cứ theo kết quả do Công ty ghi nhận được.
 6. Tất cả các khoản cược sẽ được kết toán vào cuối Thời Điểm Kết Toán Giá.
  1. Nếu sàn giao dịch Binance Exchange dừng cung cấp giá Bitcoin thông qua dịch vụ API của họ thì Công ty có quyền tạm dừng kết toán hoặc sẽ kết toán tất cả các khoản cược căn cứ theo kết quả do Công ty ghi nhận được.
  2. Nếu sàn giao dịch Binance Exchange dừng cung cấp giá Bitcoin trong vòng 72 giờ tính từ Thời Điểm Kết Toán đã lên lịch, thì Công ty có quyền tạm dừng kết toán hoặc sẽ kết toán tất cả các khoản cược căn cứ theo kết quả do Công ty ghi lại được.
 7. Công Ty chỉ cung cấp đồ thị giá tiền ảo nhằm mục đích thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự sai sót nào dưới bất kỳ hình thức nào. Khách hàng phải có trách nhiệm tự nhận biết Giá Bitcoin ở thời điểm bất kỳ. Liên kết tới các trang web của bên thứ ba chỉ được cung cấp để thuận tiện cho việc theo dõi thông tin. Công Ty không chịu trách nhiệm về khả năng truy cập, nội dung, và điều khoản sử dụng của các trang web thuộc bên thứ ba.
 8. Bạn được phép đặt cược cho đến tối đa 5 phút trước Thời Điểm Kết Toán Giá. Công ty có quyền tạm dừng kết toán hoặc sẽ kết toán tất cả các khoản cược căn cứ theo kết quả do Công ty ghi nhận được.

Futsal (Bóng đá trong nhà)

 1. Tất cả thị trường Toàn trận, bao gồm Cược trực tiếp, sẽ được thanh toán dựa trên kết quả chung cuộc khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Hiệp phụ, bàn thắng vàng, loạt đá luân lưu không được tính cho các thị trường toàn trận. (Các thị trường dành riêng cho hiệp phụ (ET) và loạt đá luân lưu (PEN) có thể được cung cấp để cược.)
 2. Nếu trận đấu bị hoãn, tạm ngừng hoặc bị bỏ dở và không được tiếp tục trở lại trong vòng mười hai giờ so với thời gian bắt đầu đã lên lịch, lúc ấy tất cả các cược được xem là không có giá trị, ngoại trừ các cược trên thị trường đã được xác định vô điều kiện. Các cược cũng sẽ được xem là có giá trị nếu kết quả chính thức được cơ quan chủ quản có liên quan công bố.
 3. Tỷ số sẽ được cập nhật đối với cược trực tiếp Futsal và các thị trường được hiển thị trong quá trình giao dịch trực tiếp tham chiếu vào tỷ số hiển thị tại thời điểm đặt cược.

  Ví dụ:
  Tỷ số hiện tại: 1 - 0
  Đặt cược vào "Đội A"- 0.75 (1-0)
  Để thắng cược này, đội A bắt buộc phải thắng từ 1 bàn trở lên. Không bao gồm "Tỷ số hiện tại".

 4. Đối với cược trực tiếp, trong trận đấu, nếu xảy ra bất kỳ tình huống nào mà Công ty, dựa trên quyền tự quyết và tuyệt đối của mình, xác định là nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến tỷ số, kết quả, hiệu quả của một đội bóng hoặc một cầu thủ; hoặc dẫn đến việc thay đổi tỷ lệ cược/giá cược hoặc Thị trường, Thông tin Cược (“Tình huống Nguy hiểm”), Công ty có quyền tạm dừng chấp nhận cược và có thể chấp nhận hoặc từ chối các cược sau Tình huống Nguy hiểm đó. Tất cả các tình huống khác trong trận đấu được coi là Tình huống An toàn và các cược sẽ tiếp tục được xem xét để chấp nhận.

Poker

 1. Thị trường Nhà vô địch (Outright Winner) dùng để cược vào người sẽ vô địch giải đấu.
 2. Thị trường “Tham dự bàn chung kết” (To Make the Final Table) dùng để cược vào người chơi sẽ được tham dự bàn chung kết của giải đấu.
 3. Thị trường “Đạt giải” (In the Money) dùng để cược vào người chơi sẽ đạt đến một điểm trong giải đấu để nhận được tiền thưởng.
 4. Thị trường Đối đầu (Head to Head) dùng để cược vào người chơi có vị trí hoàn thành tốt nhất trong giải đấu. Vị trí hoàn thành sẽ là vị trí được tuyên bố bởi nhà tổ chức giải đấu.

Trò chơi Quay số

 1. Thông tin chung
  1. Bộ đếm thời gian Cược

   Bộ đếm thời gian cược thể hiện lượng thời gian mà trong đó người chơi có thể đặt cược. Bộ đếm thời gian cược sẽ được hiển thị ở dạng đồ họa trong sự kiện hiện tại và Công ty có toàn quyền quyết định khoảng thời gian của bộ đếm thời gian cược. Bất kỳ cược nào đặt trước khi bộ đếm thời gian cược kết thúc đều sẽ được chấp nhận và được coi là có giá trị. Người chơi sẽ không được phép đặt cược sau khi hết thời gian cược. Đặt cược sau khi kết thúc thời hạn đặt cược sẽ được coi là không hợp lệ hoặc không có giá trị.

   Người chơi xác nhận rằng trong khi Công ty áp dụng mọi nỗ lực cao nhất để đảm bảo tính chính xác của bộ đếm thời gian cược tại mọi thời điểm, bộ đếm thời gian cược vẫn có thể gặp phải sự gián đoạn, trễ kết nối và các vấn đề kỹ thuật khác. Người chơi chịu mọi rủi ro với bất kỳ và tất cả các cược đặt bằng cách sử dụng bộ đếm thời gian cược và Công ty sẽ đưa ra quyết định cuối cùng để chấp nhận hoặc từ chối những cược đó.

  2. Quy tắc Bổ sung

   Tất cả kết quả chơi sẽ được thanh toán sau khi mỗi trái bóng được rút.

   Bạn xác nhận rằng Công ty hoàn toàn có toàn quyền quyết định, Công ty có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ, đình chỉ, gỡ bỏ, sửa đổi hoặc khởi động lại mọi trò chơi hoặc từ chối hay hủy bỏ bất kỳ khoản tiền cược nào, do xảy ra sự kiện ngẫu nhiên, hoạt động chiến tranh, thiên tai, mất điện, lỗi của con người hoặc do lỗi hoặc do sơ suất của nhân viên Công ty vi phạm các tiêu chuẩn làm việc trong ngành, lỗi phần mềm và mọi sự kiện tương tự khác. Quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và có ý nghĩa ràng buộc.

 2. Quy tắc và Quy định Cược Trò chơi Quay số

  Trò chơi này được chơi bằng cách đặt cược vào số các quả bóng được lấy ra từ máy quay bingo Ảo. Công ty sẽ cung cấp các tỷ lệ cược theo thời gian thực vào việc rút bóng ngẫu nhiên. Bạn có thể đặt cược dựa trên các tỷ lệ cược như vậy, có nhiều loại cược sau đây.

  1. Loại cược

   Người chơi có thể đặt cược sau khi trò chơi bắt đầu và các tỷ lệ cược khác nhau sẽ được cung cấp cho mỗi trái bóng rút ra.

   Có năm (5) loại cược dành cho các loại cược đang chạy:

   a. Lẻ/Chẵn tiếp theo

   b. Trên/Dưới tiếp theo

   c. Combo tiếp theo

   d. Đỏ/Xanh tiếp theo

   e. Vòng quay số

   1. Lẻ/Chẵn tiếp theo

    Sau khi mỗi quả bóng được lấy ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược xem bóng tiếp theo được lấy ra sẽ được đánh số "lẻ" hoặc "chẵn". Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu. Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.

   2. Trên/Dưới tiếp theo

    Sau khi mỗi quả bóng được rút ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược xem bóng tiếp theo đượ lấy ra sẽ là "Trên" hoặc "Dưới". Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu.

    Các số bóng từ 1 đến 37 được coi là "Dưới".

    Các số bóng từ 38 đến 75 được coi là "Trên".

    Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.

   3. Combo tiếp theo

    Sau khi mỗi quả bóng được rút ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc bóng tiếp theo được lấy ra sẽ là Trên 37.5/Lẻ, Dưới 37.5/Lẻ, Trên 37.5/Chẵn và Dưới 37.5/Chẵn. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu. Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty. Ví dụ 1:Bóng số 30 đã được lấy ra, do đó cược “Dưới 37.5/Chẵn Tiếp theo” chiến thắng. Ví dụ 2:Bóng số 47 đã được lấy ra, do đó cược “Trên 37.5/Lẻ Tiếp theo” chiến thắng.

   4. Đỏ/Xanh tiếp theo

    Sau mỗi lượt quay bóng, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược, dự đoán quả bóng được lấy ra tiếp theo sẽ là “Đỏ” hay “Xanh”. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi trò chơi bắt đầu.

   5. Vòng quay số

    Trò chơi được chơi bằng cách cược vào một số duy nhất hoặc một nhóm số. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược trước khi trái bóng đầu tiên được rút. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi trò chơi bắt đầu.

    Người chơi cũng có thể cược vào nhiều hơn một số và nhiều hơn một nhóm số.

    Người chơi có thể nhìn thấy các tỷ lệ cược được đề nghị vào số duy nhất nằm ở bên cạnh mỗi số bóng. Người chơi có thể đặt cược vào một vài nhóm số:

    1. Loại cược Năm (5) số

     Đây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược vào một nhóm với 5 số được bố trí theo chiều ngang trong một hàng. Đây là những nhóm số được dán nhãn là:

     Nhóm 1-1 (số từ 1-5), Nhóm 1-2 (số từ 6-10), Nhóm 1-3 (số từ 11-15), Nhóm 1-4 (số từ 16-20), Nhóm 1 -5 (số từ 21-25), Nhóm 1-6 (số từ 26-30), Nhóm 1-7 (số từ 31-35), Nhóm 1-8 (số từ 36-40), Nhóm 1-9 (số từ 41-45), Nhóm 1-10 (số từ 46-50), Nhóm 1-11 (số từ 51-55), Nhóm 1-12 (số từ 56-60), Nhóm 1-13 (số từ 61-65), Nhóm 1-14 (số từ 66-70) và Nhóm 1-15 (số từ 71-75).

    2. Loại cược Mười lăm (15) số

     Đây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược trong một nhóm với 15 con số trong một hàng hoặc một cột dựa trên bảng bố trí.

     Đây là loại cược 15 số trong một hàng, gắn nhãn là:

     Nhóm 2-1 (số từ 1-15), Nhóm 2-2 (số từ 16-30), Nhóm 2-3 (số từ 31-45), Nhóm 2-4 (số từ 46-60) và Nhóm 2-5 (số từ 61-75).

     15 Ngoài ra, đây là loại cược 15 số trong một cột, gắn nhãn là:

     Nhóm 4-1 (các số 1,6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71), Nhóm 4-2 (các số 2, 7, 12, 17 , 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72), Nhóm 4-3 (các số 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73), Nhóm 4-4 (các số 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74), Nhóm 4-5 (các số 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75).

    3. Loại cược Hai mươi năm (25) số

     Đây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược vào một nhóm với 25 con số. Đây là những nhóm số được dán nhãn là:

     Nhóm 3-1 (số từ 1-25), Nhóm 3-2 (số từ 26-50) và nhóm 3-3 (số từ 51-75).

Happy 5

 1. Trong trò chơi Happy 5, 5 trái bóng được rút ngẫu nhiên từ 20 trái bóng có đánh số (01 đến 20). Tổ hợp 5 số này được chia và tách thành một số biến thể và các loại cược khác nhau. Mỗi loại cược có cách tính tiền thanh toán và tỷ lệ khác nhau.
 2. Loại cược
  1. Có các loại cược sau: (A) Tài/Xỉu; (B) Lẻ/Chẵn; (C) Nhiều lẻ hơn/Nhiều chẵn hơn; (D) Tài Lẻ/Xỉu Lẻ/Tài Chẵn/Xỉu Chẵn; (F) Bốn mùa (Xuân/Hạ/Thu/Đông);
  2. Kết quả được dựa trên kết quả chính thức của studio truyền trực tiếp. Thời gian của kết quả chính thức tương ứng chặt chẽ với múi giờ GMT-4.
  3. Công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút có sự tác động khi không thể lấy được bất kỳ kết quả rút chính thức nào trong khoảng thời gian kéo dài.
  4. Công ty có quyền hủy và làm mất hiệu lực đối với mọi lượt rút có sự tác động khi có kết quả rút chính thức bất kỳ được công bố trước khi hệ thống đóng cược.
 3. Big/Small
  1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc tổng của năm (5) trái bóng được rút là “Tài” hay “Xỉu”.
   • Tài – tổng của năm (5) trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 53.
   • Xỉu – tổng của năm (5) trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 52.

   Ví dụ: Các trái bóng có số 5, 8, 12, 17 và 20 được rút, và tổng của các số trên những trái bóng này là 62. 62 lớn hơn hoặc bằng 53, do đó cược “TÀI” thắng.

 4. Lẻ/Chẵn
  1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc tổng của năm (5) trái bóng được rút là “Lẻ” hay “Chẵn”.
   • Lẻ – tổng của năm (5) trái bóng được rút là số lẻ.
   • Chẵn – tổng của năm (5) trái bóng được rút là số chẵn.

   Ví dụ: Các trái bóng có số 1, 3, 5, 9 và 11 được rút, và tổng của các số trên những trái bóng này là 29. 29 là số lẻ, do đó cược “LẺ” thắng.

 5. Nhiều lẻ hơn/Nhiều chẵn hơn
  1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc năm (5) trái bóng được rút có “Nhiều lẻ hơn” hay “Nhiều chẵn hơn”.
   • Nhiều lẻ hơn – Ít nhất ba (3) trong số năm (5) trái bóng được rút là số lẻ.
   • Nhiều chẵn hơn – Ít nhất ba (3) trong số năm (5) trái bóng được rút là số chẵn.

   Ví dụ: Các trái bóng có số 7, 9, 11, 14 và 18 được rút, trong đó 7, 9, 11 là các số lẻ, do đó cược “NHIỀU LẺ HƠN” thắng.

 6. Tài Lẻ/Xỉu Lẻ/Tài Chẵn/Xỉu Chẵn
  1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc tổng của năm (5) trái bóng được rút sẽ là “Tài Lẻ”, “Tài Chẵn”, “Xỉu Lẻ” hay “Xỉu Chẵn”.
   • Tài Lẻ - tổng của 5 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 53 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.
   • Xỉu Lẻ - tổng của 5 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 52 và chữ số cuối cùng của tổng là số lẻ.
   • Tài Chẵn - tổng của 5 trái bóng được rút lớn hơn hoặc bằng 53 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.
   • Xỉu Chẵn - tổng của 5 trái bóng được rút nhỏ hơn hoặc bằng 52 và chữ số cuối cùng của tổng là số chẵn.

   Ví dụ: Các trái bóng có số 5, 8, 12, 17 và 19 được rút, tổng của các số trên những trái bóng này là 61. 61 lớn hơn hoặc bằng 53 và cũng là số lẻ, do đó cược “TÀI LẺ” thắng.

 7. Bốn mùa (Xuân/Hạ/Thu/Đông)
  1. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc tổng của năm (5) trái bóng được rút là “Xuân”, “Hạ”, “Thu” hay “Đông”.
   • Xuân - tổng của năm (5) trái bóng được rút nằm trong khoảng 15-33.
   • Hạ - tổng của năm (5) trái bóng được rút nằm trong khoảng 34-52.
   • Thu - tổng của năm (5) trái bóng được rút nằm trong khoảng 53-71.
   • Đông - tổng của năm (5) trái bóng được rút nằm trong khoảng 72-90.

   Ví dụ: Các trái bóng có số 4, 7, 12, 15 và 19 được rút, và tổng các số trên những trái bóng này là 57. 57 nằm trong khoảng từ 53 đến 71, do đó cược “THU” thắng.

Tài chính

 1. Thị trường tham khảo giá của chỉ số thị trường chứng khoán, hàng hóa hoặc chứng khoán cụ thể vào ngày tháng và thời gian cụ thể, trừ phi có quy định khác.
 2. Thị trường sẽ được cung cấp cho chữ số cuối cùng (không bao gồm số thập phân) của chỉ số thị trường chứng khoán.
 3. Các thị trường sẽ được thanh toán theo trang web chính thức của sở giao dịch chứng khoán.
 4. Thị trường Lẻ/Chẵn. Nếu chữ số cuối cùng là 1, 3, 5, 7, 9 thì thị trường sẽ được thanh toán là Lẻ. Nếu chữ số cuối cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì thị trường sẽ được thanh toán là Chẵn.

  Ví dụ – Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones (Hoa Kỳ) giá đóng cửa là 21,704.91. Chữ số cuối cùng (không bao gồm số thập phân) là 4 nên thị trường sẽ được thanh toán là Chẵn. (Xin lưu ý rằng trang kết quả sẽ chỉ hiển thị ba chữ số, tức là 704).

 5. Thị trường Tài/Xỉu. Nếu chữ số cuối cùng là 5, 6, 7, 8, 9 thì thị trường sẽ được thanh toán là Tài. Nếu chữ số cuối cùng là 0, 1, 2, 3, 4 thì thị trường sẽ được thanh toán là Xỉu.

  Ví dụ – Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones (Hoa Kỳ) giá đóng cửa là 21,704.91. Chữ số cuối cùng (không bao gồm số thập phân) là 4 nên thị trường sẽ được thanh toán là Xỉu. (Xin lưu ý rằng trang kết quả sẽ hiển thị 1-0 hoặc 0-1).

 6. Các thị trường sẽ đóng cửa ít nhất năm phút trước giờ đóng cửa của chỉ số chính thức. Nếu một thị trường chứng khoán đóng cửa sớm, vì bất kỳ lý do gì, tất cả các cược đặt trong thời gian năm phút trước giờ đóng cửa sẽ được tuyên bố hủy. Nếu một thị trường chứng khoán không mở cửa vào một ngày cụ thể thì tất cả cược đặt vào ngày đó sẽ được tuyên bố hủy.

Lô tô

 1. Tất cả các kèo sẽ được quyết toán theo kết quả được công bố bởi tổ chức lô tô chính thức tiến hành đợt xổ số tương ứng.
 2. Nếu một đợt xổ số bị hoãn lại hoặc tạm ngừng và không bắt đầu trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu đã lên lịch, lúc ấy tất cả các cược được xem là vô hiệu.
 3. Nếu đợt xổ số diễn ra trước thời gian đã lên lịch ban đầu, chỉ có các cược được đặt trước khi đợt xổ số bắt đầu sẽ được xem là hợp lệ. Tất cả các cược được đặt sau đợt xổ số sẽ bị xem là vô hiệu.
 4. Kèo Tổng Số chỉ tổng cộng của tất cả các số.

  Ví dụ: Xổ số Fucai 3D Trung Quốc, kết quả xổ số là “123” và kèo được cung cấp là Tổng Trên/Dưới 13.50. Do đó, kèo sẽ được quyết toán là “6” (1+2+3 = 6) và cược đặt vào “Dưới 13.50” được xem là chiến thắng.

 5. Kèo Chữ Số so với Chữ Số chỉ chữ số lớn hơn hoặc cao hơn trong một đợt xổ số cụ thể (vui lòng tham khảo tiêu đề tên lựa chọn). Kèo Lẻ/Chẵn sẽ được quyết toán dựa trên tổng của 2 chữ số cụ thể.

  Ví dụ: Xổ số Fucai 3D Trung Quốc, kết quả xổ số là “123” và kèo được cung cấp là “Chữ số thứ nhất so với Chữ số thứ hai”. Do đó, kèo sẽ được quyết toán là “1 so với 2” (cược được đặt vào “Chữ số thứ hai” được xem là chiến thắng) và Lẻ/Chẵn sẽ được quyết toán là “3” (1+2 = 3)

 6. Kèo Chữ số Riêng lẻ/Quả bóng chỉ số được xổ trong một lần xổ số cụ thể (vui lòng xem tiêu đề tên lựa chọn).

  Ví dụ: Xổ số Fucai 3D Trung Quốc, kết quả xổ số là “123” và kèo được cung cấp là “Chữ số thứ nhất so với N/A” (với Trên Dưới 4.50). Do đó, kèo sẽ được quyết toán là “1” (cược đặt vào “Dưới 4.50” được xem là chiến thắng) và Lẻ/Chẵn sẽ được quyết toán là “1” (Lẻ).

Parlay 5

 1. Parlay 5 là một trò chơi được chơi với 5 quả bóng được rút ngẫu nhiên trong số 20 quả bóng được đánh số (01 đến 20). Tổ hợp 5 số này được chia và tách thành một số biến thể và các loại cược khác nhau. Mỗi loại cược có cách tính tiền thanh toán và tỷ lệ khác nhau.

 2. Trò chơi này được chơi bằng cách đặt cược vào số các quả bóng được lấy ra từ máy quay bingo Ảo.Kết quả được dựa trên kết quả Happy 5 chính thức.

 3. Các loại cược

  Có ba (3) loại đặt cược cho loại cược trò chơi đang diễn ra:
  A. Tài/Xỉu
  B. Lẻ/Chẵn
  C. Đỏ/Xanh

  1. Tài/Xỉu

   Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào trình tự của năm (5) số trên quả bóng được rút ra là “Tài” hay “Xỉu” từ các sự kiện Happy 5.

   • Tài - Các số trên quả bóng từ 11 đến 20 được coi là “Tài”.

   • Xỉu - Các số trên quả bóng từ 1 đến 10 được coi là “Xỉu”.

   • Trên/Dưới (T/D) – số quả bóng từ 1 đến 20 là Tài/Xỉu (O/U).

   Ví dụ: Nếu quả bóng được rút ra từ sự kiện Happy 5 là 1,19,8,4,16, kết quả là Xỉu, Tài, Xỉu, Xỉu, Tài. Do đó, các cược có trình tự Tài/Xỉu này thắng.

  1. Lẻ/Chẵn

   Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào trình tự của năm (5) số trên quả bóng được rút ra là “Lẻ” hay “Chẵn” từ các sự kiện Happy 5.

   Có 10 số Lẻ và 10 số Chẵn

   • Lẻ – Số trên quả bóng là số lẻ.

   • Chẵn – Số trên quả bóng là số Chẵn.

   Ví dụ: Nếu quả bóng được rút ra từ sự kiện Happy 5 là 1,19,8,4,16, kết quả là Lẻ, Lẻ, Chẵn, Chẵn, Chẵn. Do đó, các cược có trình tự Lẻ/Chẵn này thắng.

  2. Đỏ/Xanh

   Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào trình tự của năm (5) số trên quả bóng được rút ra là “Đỏ” hay “Xanh” từ Happy 5.

   Có 10 quả bóng Đỏ và 10 quả bóng Xanh.

   • Đỏ – Quả bóng có màu Đỏ.

   • Xanh – Quả bóng có màu Xanh.

   Ví dụ: Nếu quả bóng được rút ra từ sự kiện Happy 5 là 1,19,8,4,16, kết quả là Đỏ, Xanh, Đỏ, Đỏ, Xanh. Do đó, các cược có trình tự Đỏ/Xanh này thắng.

 4. Cách Cá cược

  Tương ứng với năm (5) số trên quả bóng được rút ra theo trình tự, người chơi có thể dự đoán trình tự của các quả bóng được rút ra là Trên/Dưới, Lẻ/Chẵn và Đỏ/Xanh. Người chơi có thể chọn đặt cược vào 1~5 quả bóng và cần chọn các quả bóng để hoàn thành đặt cược.

  Ví dụ: Nếu người chơi chọn đặt cược vào 3 quả bóng thì người chơi cần chọn quả bóng thứ 1, thứ 2 và thứ 3 để hoàn thành và nhấp vào nút “Xác Nhận” để hoàn thành đặt cược.

 5. Điều khoản và Điều kiện

  1. Công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu mọi lượt rút bị ảnh hưởng trong trường hợp xảy ra bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào, bao gồm, nhưng không hạn chế ở trục trặc phần mềm, phần cứng hoặc kết nối.
  2. Công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu mọi lượt rút bị ảnh hưởng khi phát sinh bất kỳ nghi ngờ nào rằng khách hàng đang tham gia lừa đảo, câu kết, rửa tiền hay các hoạt động bất hợp pháp khác.
  3. Công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu lực mọi lượt rút bị ảnh hưởng khi có lỗi (thuộc về con người hay yếu tố khác) hoặc sự cố hệ thống dẫn đến việc sử dụng tỷ lệ cược không đúng.
  4. Các khoản cược vào lượt rút đã được chấp nhận vẫn sẽ có hiệu lực ngay cả khi sau đó thành viên đăng xuất hoặc bị ngắt kết nối khỏi trang web vì bất kỳ lý do gì.

Soccer 5

 1. Soccer 5 là trò chơi được chơi bằng 5 quả bóng được rút ngẫu nhiên trong số 20 quả bóng được đánh số (01 đến 20). Tổ hợp 5 số này được chia và tách thành nhiều biến thể và nhiều loại cược khác nhau. Mỗi loại cược có cách tính tiền thanh toán và tỷ lệ khác nhau.
 2. Trò chơi này được chơi bằng cách đặt cược vào số các quả bóng được lấy ra từ máy quay bingo Ảo.Kết quả được dựa trên kết quả Happy 5 chính thức.
 3. Phương Thức Tính Điểm

  Quả bóng thứ 1 rút được đại diện cho 'Đội Khách' (Bên phòng thủ) còn quả bóng thứ 2 đại diện cho 'Đội Nhà' (Bên tấn công), việc chuyển đổi của Đội nhà và Đội khách (Bên tấn công/Bên phòng thủ) căn cứ theo luật bên trên.

  Tổng bốn vòng đấu, mỗi đội có hai cơ hội tấn công.

  Nếu con số trên quả bóng của đội tấn công lớn hơn con số trên quả bóng của đội phòng thủ thì đội tấn công sẽ ghi được điểm.

  Ví dụ: Nếu các quả bóng rút được từ sự kiện Happy 5 là 14, 5, 20, 18 và 11 thì:

  Hiệp Bên tấn công Số Bên phòng thủ Số Tỷ số
  Hiệp 1 Đội Nhà 5 Đội Khách 14 0-0
  Hiệp 2 Đội Khách 20 Đội Nhà 5 0-1
  Hiệp 3 Đội Nhà 18 Đội Khách 20 0-1
  Hiệp 4 Đội Khách 11 Đội Nhà 18 0-1
 4. Các loại cược

  Có ba (3) loại cược cho loại cược trò chơi đang diễn ra:
  A. 1X2
  B. Chấp
  C. Tài/Xỉu

  1. 1X2

   Công ty tính toán căn cứ theo kết quả của Happy 5.

   • 1(Đội Nhà):Đội nhà thắng.
   • X (Hòa):Điểm của đội nhà bằng điểm của đội khách.
   • 2(Đội Khách):Đội khách thắng.
  2. Chấp

   Công ty tính toán căn cứ theo kết quả của Happy 5.

   • Đội Nhà(+0,5):Đội nhà thắng hoặc kết quả hòa.
   • Đội Khách(+0,5):Đội khách thắng hoặc kết quả hòa.
   • Đội Nhà(-0,5):Đội nhà phải chiến thắng với ít nhất 0,5 điểm.
   • Đội Khách(-0,5):Đội khách phải chiến thắng với ít nhất 0,5 điểm.
  3. Tài/Xỉu

   Công ty tính toán căn cứ theo kết quả của Happy 5.

   • Tài(1,5):Tổng điểm của hai đội phải lớn hơn 1,5.
   • Xỉu(1,5):Tổng điểm của hai đội phải nhỏ hơn 1,5.
   • Tài(2,5):Tổng điểm của hai đội phải lớn hơn 2,5.
   • Xỉu(2,5):Tổng điểm của hai đội phải nhỏ hơn 2,5.
 5. Điều khoản và Điều kiện
  1. Công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu mọi lượt rút bị ảnh hưởng trong trường hợp xảy ra bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào, bao gồm, nhưng không hạn chế ở trục trặc phần mềm, phần cứng hoặc kết nối.
  2. Công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu mọi lượt rút bị ảnh hưởng khi phát sinh bất kỳ nghi ngờ nào rằng khách hàng đang tham gia lừa đảo, câu kết, rửa tiền hay các hoạt động bất hợp pháp khác.
  3. Công ty có quyền hủy hoặc làm vô hiệu lực mọi lượt rút bị ảnh hưởng khi có lỗi (thuộc về con người hay yếu tố khác) hoặc sự cố hệ thống dẫn đến việc sử dụng tỷ lệ cược không đúng.
  4. Các khoản cược vào lượt rút đã được chấp nhận vẫn sẽ có hiệu lực ngay cả khi sau đó thành viên đăng xuất hoặc bị ngắt kết nối khỏi trang web vì bất kỳ lý do gì.

Luật thể thao ảo

Luật chung

 1. Trò chơi thể thao ảo là sự hiển thị do máy tính tạo ra của kết quả rút thăm con số ngẫu nhiên quyết định đội nào chiến thắng trong một trận đấu hay một sự kiện thi đấu hoặc quyết định đối thủ nào về nhất, nhì, ba… trong một cuộc đua hay một sự kiện thi đấu. Kết quả của một trận đấu, cuộc đua hay sự kiện thi đấu do bộ tạo số ngẫu nhiên (RNG) kiểm soát, RNG do một công ty kiểm tra có uy tín kiểm tra độc lập.
 2. Vào bất cứ lúc nào có thể áp dụng được, các khoản cá cược trong thể thao ảo bị chi phối bởi các luật lệ giống như cá cược đối với các sự kiện thể thao thật.
 3. Thể thao ảo là trò chơi được phát rộng. Tất cả mọi thành viên cá cược trong cùng một trận đấu, cuộc đua hay sự kiện thi đấu sẽ nhận được kết quả giống nhau.
 4. Trong trường hợp xảy ra sự cố trục trặc máy tính, điện tử hay bất kỳ hỏng hóc nghiêm trọng nào khác làm gián đoạn sự hiển thị của một trận đấu, cuộc đua hay sự kiện thi đấu thì các khoản đặt cược trong trận đấu, cuộc đua hay sự kiện thi đấu bị ảnh hưởng sẽ không có giá trị và sẽ được hoàn lại.
 5. Nếu thông tin bình luận trong một trận đấu, cuộc đua hay sự kiện thi đấu không khớp với dòng video trình chiếu về thể thao ảo thì tất cả mọi khoản cược vẫn có giá trị.
 6. Trong trường hợp trận đấu, cuộc đua hay sự kiện thi đấu không bắt đầu hoặc không kết thúc và không thể quyết định kết quả thì trận đấu, cuộc đua hay sự kiện đó sẽ không có giá trị. Các khoản cược sẽ được hoàn lại tuỳ theo Luật & quy định về cá cược này.
 7. Các khoản cá cược đã được chấp nhận dùng để cá các trận đấu, cuộc đua, sự kiện thi đấu, tuần thi đấu hay mùa giải thi đấu sẽ vẫn có giá trị ngay cả khi thành viên thoát khỏi trang web cá cược.
 8. Công ty sẽ cung cấp thông tin (vd: sân trung lập, thẻ Đỏ, đồng hồ tính giờ, thông tin thống kê, ngày tháng, thời gian bắt đầu) như một dịch vụ và không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì. Thông báo về bộ đếm thời gian và thẻ đỏ chỉ được cung cấp để tham khảo.
 9. Bạn xác nhận rằng Công ty hoàn toàn có toàn quyền quyết định, Công ty có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ, đình chỉ, gỡ bỏ, sửa đổi hoặc khởi động lại mọi trò chơi hoặc từ chối hay hủy bỏ bất kỳ khoản tiền cược nào, do xảy ra sự kiện ngẫu nhiên, hành động chiến tranh, thiên tai, mất điện, lỗi của con người hoặc do lỗi hoặc do sơ suất của nhân viên Công ty vi phạm các tiêu chuẩn làm việc trong ngành, lỗi phần mềm và mọi sự kiện tương tự khác. Quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và có ý nghĩa ràng buộc.

Bóng đá ảo

 1. Bóng đá ảo là cá cược dựa trên kết quả của một trận đấu hay sự kiện thi đấu bóng đá tạo ra một con số ngẫu nhiên. Bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ quyết định kết quả của trận đấu hay sự kiện thi đấu bằng cách áp dụng đánh giá của hệ thống cho từng đội tham gia thi đấu. Có năm (5) nhóm đội để chọn, từ cấp quốc tế đến cấp câu lạc bộ. Mỗi trận đấu sẽ có hai (2) đội thi đấu với nhau.
 2. Có sáu (6) kiểu đặt cược đối với môn bóng đá ảo:

  1. 1x2
  2. Tỷ số chính xác
  3. Tổng số bàn thắng
  4. Cơ hội kép
  5. Tài /Xỉu 2,5 số bàn thắng
  6. Cược Chấp Toàn Trận

 3. Mỗi trận đấu hoặc sự kiện diễn ra trong điều kiện trời nắng trong khoảng sáu mươi (60) giây. Hình ảnh đánh dấu điểm quan trọng thể hiện số lần sút Cầu môn sẽ được hiển thị, mỗi lần sút sẽ được phân vào loại Thành bàn, Trượt cầu môn hoặc Bị cản phá.
 4. Tất cả mọi trận đấu hay sự kiện thi đều bắt đầu bằng thông tin giới thiệu cho biết danh sách của cả hai (2) đội và giá tiền tương ứng của kiểu cá cược cung cấp.
 5. Không chấp nhận cược đối với tất cả mọi trận đấu hay sự kiện thi đấu sau khi có thông báo bóng đã lăn. Tất cả mọi khoản cược được chấp nhận nhầm sau khi bóng lăn sẽ không có giá trị và sẽ được hoàn trả.
 6. Sau khi trận đấu hay sự kiện thi đấu kết thúc, bảng thông báo kết quả trận đấu sẽ xuất hiện, cho biết tỷ số bàn thắng và kết quả chiến thắng đối với từng kiểu cược.
 7. Sau khi kết quả của trận đấu hay sự kiện thi đấu được hiển thị, trận đấu hay sự kiện thi đấu tiếp theo sẽ được giới thiệu. Kết quả của từng trận đấu hay sự kiện thi đấu sẽ được hiển thị trên trang web trong một khoảng thời gian nhất định.

Quần Vợt Ảo

 1. Quần vợt ảo có nghĩa là đặt cược vào kết quả của một trận đấu quần vợt hoặc giải đấu tạo ra các con số ngẫu nhiên.
 2. Có hai (2) đấu thủ trong mỗi trận đấu quần vợt được tổ chức trên sân cỏ quần vợt trong điều kiện trời nắng.
 3. Có ba (3) loại đặt cược cho quần vợt ảo

  1. Moneyline
  2. Cược Đúng Điểm
  3. Cược Tổng Điểm

 4. Mỗi trận đấu hoặc giải đấu bắt đầu với lời giới thiệu hiển thị hai đấu thủ và màu áo tương ứng và cờ của họ, bộ phận chỉ báo phục vụ đấu thủ và giá cả cho từng loại cược.
 5. Mỗi trận đấu hoặc giải đấu sẽ gồm một ván đơn lên đến mười hai (12) điểm kéo dài từ 30 giây đến 120 giây.
 6. Sau khi kết quả của cuộc đua hay giải đấu được hiển thị, cuộc đua hoặc giải đấu tiếp theo sẽ được giới thiệu. Kết quả của mỗi cuộc đua hoặc giải đấu sẽ được hiển thị trên trang web trong một khoảng thời gian.

LG Virtual Sports

 1. Virtual Football Cup là một ứng dụng cho phép cá cược các trận bóng đá ảo giữa các đội bóng. Trò chơi tổ chức một Cúp Bóng Đá Ảo với 16 quốc gia được chia thành bốn bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đủ điều kiện tham dự Vòng Tứ Kết và sẽ đấu loại trực tiếp đến chung kết. Kết quả trò chơi được xác định bởi Trình Tạo Số Ngẫu Nhiên (RNG) với trọng số được áp dụng tương ứng với tỷ lệ cược trong danh sách.
 2. Khách hàng nên đọc kỹ Quy Tắc và Quy Định Đặt Cược Chung để biết hướng dẫn, còn các quy tắc cụ thể cho mỗi trò chơi có trên trang của trò chơi.

Giải vô địch Bóng đá Ảo

 1. Chế độ Giải vô địch Bóng đá Ảo cung cấp trải nghiệm cược bằng tiền thật 24/7 vào Bóng đá ảo.
 2. Giải đấu gồm 16 đội và các mùa giải diễn ra liên tục. Mỗi mùa giải gồm 30 ngày thi đấu (trận đấu sân nhà và sân khách).
 3. Có thể đặt cược bất cứ lúc nào – ngay cả khi giải đấu đang diễn ra.
 4. Một mùa giải kéo dài tổng cộng 112 phút, được chia thành giai đoạn ‘Trước giải đấu’, ‘Đấu vòng tròn’ và ‘Sau giải đấu’. Giai đoạn ‘Trước giải đấu’ chạy trước khi giải đấu bắt đầu và kéo dài 60 giây.
 5. Tất cả các ngày thi đấu được tóm gọn trong giai đoạn ‘Đấu vòng tròn’ với tổng thời gian là 110 phút. Khi kết thúc mỗi mùa giải đều có giai đoạn ‘Sau mùa giải’ dài 60 giây.
 6. Mỗi trận đấu kéo dài 3:40 phút. Nó được chia thành giai đoạn ‘Trước trận đấu’, ‘Hiệp 1’, ‘Giờ nghỉ giải lao’, ‘Hiệp 2’, ‘Sau trận đấu’ và ‘Sau ngày thi đấu’.
 7. Giai đoạn ‘Trước trận đấu’ chạy trước khi trận đấu bắt đầu và kéo dài 50 giây. Sau đó có khoảng thời gian dừng cược 10 giây. Bản thân trận đấu diễn ra trong 2:20 phút và sau mỗi trận đấu đều có thời gian ‘Sau trận đấu’ dài 20 giây.
 8. Có tám (8) loại cược dành cho Giải vô địch Bóng đá Ảo:

  1. Cược chấp toàn trận
  2. Cược chấp hiệp 1
  3. Tài/Xỉu toàn trận
  4. Tài/Xỉu Hiệp 1
  5. Toàn trận 1X2
  6. Hiệp 1 1X2
  7. Tỷ số chính xác
  8. Cược xiên

Giải vô địch Bóng đá Ảo Quốc gia

 1. Giải vô địch Bóng đá Ảo Quốc gia cung cập trải nghiệm cược bằng tiền thật 24/7 vào bóng đá ảo với các giải đấu gồm 24 đội được tạo liên tục.
 2. Mỗi giải đấu gồm 32 trận vòng bảng, được chia thành 3 ngày thi đấu. Sau giai đoạn vòng bảng sẽ đến 16 trận đấu loại trực tiếp, bắt đầu với vòng 16 và tiếp diễn đến trận chung kết.
 3. Có thể đặt cược bất cứ lúc nào – ngay cả khi giải đấu đang diễn ra.
 4. Một giải đấu kéo dài tổng cộng 55:10 phút, được chia thành giai đoạn ‘Trước giải đấu’ (60 giây), ‘Giai đoạn đấu bảng’ và ‘Giai đoạn đấu loại trực tiếp’, sau đó là giai đoạn ‘Sau giải đấu’ (60 giây).
 5. Giai đoạn ‘Trước trận đấu’ chạy trước khi trận đấu bắt đầu và kéo dài 60 giây, mỗi trận đấu diễn ra trong 2:20 phút. Sau mỗi trận đấu có thời gian ‘Sau trận đấu’ kéo dài từ 20 giây tùy vào việc có hiệp phụ và/hoặc loạt sút luân lưu trong giai đoạn loại trực tiếp hay không.
 6. Có tám (8) loại cược dành cho Giải vô địch Bóng đá Ảo Quốc gia:

  1. Cược chấp toàn trận
  2. Cược chấp hiệp 1
  3. Tài/Xỉu toàn trận
  4. Tài/Xỉu Hiệp 1
  5. Toàn trận 1X2
  6. Hiệp 1 1X2
  7. Tỷ số chính xác
  8. Cược xiên

Giải vô địch bóng đá thế giới ảo

 1. Giải vô địch bóng đá thế giới ảo mang tới trải nghiệm cược tiền thật mỗi ngày 24/7 vào bóng đá ảo với các giải đấu gồm 32 đội được tạo liên tục.
 2. Mỗi giải đấu gồm 48 trận vòng bảng, được chia thành 3 ngày thi đấu. Sau giai đoạn vòng bảng sẽ đến 16 trận đấu loại trực tiếp, bắt đầu với vòng 16 và tiếp diễn đến trận chung kết.
 3. Có thể đặt cược bất cứ lúc nào – ngay cả khi giải đấu đang diễn ra.
 4. Một giải đấu kéo dài tổng cộng 66:10 phút, được chia thành giai đoạn ‘Trước giải đấu’ (60 giây), ‘Giai đoạn đấu bảng’ và ‘Giai đoạn đấu loại trực tiếp’, sau đó là giai đoạn ‘Sau giải đấu’ (60 giây).
 5. Đối với giai đoạn vòng bảng, thời gian ‘Trước trận đấu’ chạy từ 60 giây trước khi trận đấu bắt đầu và trận đấu kéo dài 2:20 phút, sau đó là 20 giây tạo kết quả. Đối với giai đoạn loại trực tiếp, mỗi trận đấu sẽ có thời gian ‘Trước trận đấu’ chạy từ 60 giây trước khi trận đấu bắt đầu và trận đấu kéo dài 2:30 phút, sau đó là 20 giây tạo kết quả.
 6. Có tám (8) loại cược dành cho Giải vô địch bóng đá thế giới ảo:

  1. Cược chấp toàn trận
  2. Cược chấp hiệp 1
  3. Tài/Xỉu toàn trận
  4. Tài/Xỉu Hiệp 1
  5. Toàn trận 1X2
  6. Hiệp 1 1X2
  7. Tỷ số chính xác
  8. Cược xiên

Giải bóng rổ ảo

 1. Giải bóng rổ ảo mang tới trải nghiệm cược tiền thật 24/7
 2. Giải đấu gồm 16 đội và các mùa giải diễn ra liên tục. Mỗi mùa giải gồm 30 ngày thi đấu (trận đấu sân nhà và sân khách).
 3. Có thể đặt cược bất cứ lúc nào – ngay cả khi giải đấu đang diễn ra.
 4. Một mùa giải kéo dài tổng cộng 106:30 phút, được chia thành giai đoạn ‘Trước giải đấu’, ‘Đấu vòng tròn’ và ‘Sau giải đấu’. Giai đoạn ‘Trước giải đấu’ chạy trước khi giải đấu bắt đầu và kéo dài 60 giây.
 5. Tất cả các ngày thi đấu được tóm gọn trong giai đoạn ‘Đấu vòng tròn’ với tổng thời gian là 105 phút. Khi kết thúc mỗi mùa giải đều có giai đoạn ‘Sau mùa giải’ dài 30 giây.
 6. Mỗi trận đấu kéo dài 3:30 phút. Nó được chia thành thời gian ‘Trước trận đấu’, ‘Hiệp 1’, ‘Hiệp 2’, ‘Nghỉ giữa hiệp’, ‘Hiệp 3’, ‘Hiệp 4’, Hiệp phụ (nếu trận đấu có kết quả hòa sau Hiệp 4) và ‘Sau trận đấu’.
 7. Giai đoạn ‘Trước trận đấu’ chạy trước khi trận đấu bắt đầu và kéo dài 30 giây. Trận đấu kéo dài tổng cộng 2:30 phút với giờ nghỉ giữa hiệp là 10 giây. Mỗi trận đấu đều có thời gian ‘Sau trận đấu’ dài 20 giây. Quá trình chuyển ngày thi đấu diễn ra trong 10 giây.
 8. Có mười một (11) loại cược dành cho Giải bóng rổ ảo:

  1. Người thắng trận đấu, có bao gồm hiệp phụ: Tỷ số sau 4 hiệp (+ Hiệp phụ)
  2. Tài/Xỉu, bao gồm hiệp phụ: Số điểm cả hai đội ghi được trong trận đấu, bao gồm hiệp phụ
  3. Cược chấp, bao gồm hiệp phụ: Điểm cược chấp được cộng thêm vào tỷ số cuối cùng của trận đấu, và đội chiến thắng là đội giành điểm cao hơn sau khi đã cộng thêm.
  4. Tỷ số thắng cách biệt 6 chiều, bao gồm hiệp phụ: Cách biệt điểm số mà hai đội ghi được ở cuối trận đấu, bao gồm hiệp phụ
  5. Người thắng hiệp 1: Đội chiến thắng của hai hiệp đấu đầu tiên
  6. Hiệp 1 - Tài/Xỉu: Số điểm ghi được trong nửa đầu của trận đấu
  7. Hiệp 1 - Cược Chấp: Điểm cược chấp được cộng thêm vào tỷ số của nửa đầu trận đấu, và đội chiến thắng là đội giành điểm cao hơn sau khi đã cộng thêm.
  8. Hiệp 1 - Tỷ số thắng cách biệt 7 chiều: Cách biệt điểm số mà hai đội ghi được khi kết thúc nửa đầu trận đấu
  9. Cuộc đua đến X điểm trong cả trận: Đội nào ghi được X điểm trước
  10. Đội Nhà - Tài/Xỉu, bao gồm hiệp phụ: Số điểm đội chủ nhà ghi được trong trận đấu
  11. Đội Khách - Tài/Xỉu, bao gồm hiệp phụ: Số điểm đội khách ghi được trong trận đấu

Cược xiên các môn thể thao ảo

 1. Cược xiên các môn thể thao ảo chỉ được cung cấp cho Giải đấu bóng đá ảo, Giải vô địch bóng đá quốc gia ảo, Giải vô địch bóng đá thế giới ảo và Giải bóng rổ ảo.
 2. Cược xiên các môn thể thao ảo dao động trong từ 2 đến 8 tổ hợp.
 3. Mỗi cược xiên các môn thể thao ảo được cung cấp độc lập, nghĩa là bạn không thể đặt cược xiên với môn thể thao khác, ví dụ: Giải đấu bóng đá ảo và Giải vô địch bóng đá quốc gia ảo hoặc Giải vô địch thế giới bóng đá ảo hoặc Giải bóng rổ ảo cũng như các sản phẩm Sportbooks khác).
 4. Mức thanh toán tối đa của nhà cái đối với Cược xiên các môn thể thao ảo là USD 27,000 cho mỗi bộ tổ hợp.

Cúp Bóng Đá Ảo Châu Á

 1. Cúp Bóng Đá Ảo Châu Á cho phép người chơi đặt cược bằng tiền thật trên những trận bóng đá ảo được tổ chức mỗi ngày 24/7, với các giải đấu lớn gồm 24 đội được tạo mới liên tục.
 2. Mỗi giải đấu gồm 32 trận vòng bảng, thi đấu trong 3 ngày. Sau vòng bảng là vòng loại trực tiếp gồm 16 trận, bắt đầu từ vòng 16 đến vòng chung kết.
 3. Bạn có thể đặt cược bất cứ lúc nào – ngay cả khi giải đấu đang diễn ra.
 4. Một giải đấu kéo dài tổng cộng 55:10 phút, được chia thành nhiều giai đoạn: ‘Trước giải đấu’ (60 giây), ‘Vòng bảng’ và ‘Vòng loại trực tiếp’, sau đó là giai đoạn ‘Sau giải đấu’ (60 giây).
 5. Đối với vòng bảng, giai đoạn ‘Trước trận đấu’ là 60 giây trước khi trận đấu bắt đầu và thời gian thi đấu là 2:20 phút, tiếp đến là thời gian hiển thị kết quả 20 giây. Đối với vòng loại trực tiếp, giai đoạn ‘Trước trận đấu’ là 60 giây và trận đấu kéo dài 2:30 phút, sau đó là thời gian hiển thị kết quả 20 giây.
 6. Có tám (8) loại cược đối với Cúp Bóng Đá Ảo Châu Á:

  1. Cược chấp toàn trận
  2. Cược chấp hiệp 1
  3. Tài/Xỉu toàn trận
  4. Tài/Xỉu Hiệp 1
  5. Toàn trận 1X2
  6. Hiệp 1 1X2
  7. Tỷ số chính xác
  8. Cược xiên

Cúp bóng đá ảo

 1. Cúp bóng đá ảo cho phép người chơi đặt cược bằng tiền thật trên những trận bóng đá ảo được tổ chức mỗi ngày 24/7, với các giải đấu lớn gồm 32 đội được tạo mới liên tục.
 2. Mỗi giải đấu gồm 96 trận vòng bảng, thi đấu trong 6 ngày. Sau vòng bảng là vòng loại trực tiếp gồm 16 trận, bắt đầu từ vòng 30 đến vòng chung kết.
 3. Bạn có thể đặt cược bất cứ lúc nào – ngay cả khi giải đấu đang diễn ra.
 4. Một giải đấu kéo dài tổng cộng 125:50 phút, được chia thành nhiều giai đoạn: ‘Trước giải đấu’ (60 giây), ‘Vòng bảng’ và ‘Vòng loại trực tiếp’, sau đó là giai đoạn ‘Sau giải đấu’ (60 giây).
 5. Đối với vòng bảng, giai đoạn ‘Trước trận đấu’ là 60 giây trước khi trận đấu bắt đầu và thời gian thi đấu là 2:20 phút, tiếp đến là thời gian hiển thị kết quả 20 giây. Đối với vòng loại trực tiếp, giai đoạn ‘Trước trận đấu’ là 60 giây và trận đấu kéo dài 2:30 phút, sau đó là thời gian hiển thị kết quả 20 giây.
 6. Có tám (8) loại cược đối với Cúp bóng đá ảo:

  1. Cược chấp toàn trận
  2. Cược chấp hiệp 1
  3. Tài/Xỉu toàn trận
  4. Tài/Xỉu Hiệp 1
  5. Toàn trận 1X2
  6. Hiệp 1 1X2
  7. Tỷ số chính xác
  8. Cược xiên

Cúp Bóng Đá Euro Ảo

 1. Cúp Bóng Đá Euro Ảo cho phép người chơi đặt cược bằng tiền thật trên những trận bóng đá ảo được tổ chức mỗi ngày 24/7, với các giải đấu lớn gồm 24 đội được tạo mới liên tục.
 2. Mỗi giải đấu gồm 32 trận vòng bảng, thi đấu trong 3 ngày. Sau vòng bảng là vòng loại trực tiếp gồm 16 trận, bắt đầu từ vòng 16 đến vòng chung kết.
 3. Bạn có thể đặt cược bất cứ lúc nào – ngay cả khi giải đấu đang diễn ra.
 4. Một giải đấu kéo dài tổng cộng 55:10 phút, được chia thành nhiều giai đoạn: ‘Trước giải đấu’ (60 giây), ‘Vòng bảng’ và ‘Vòng loại trực tiếp’, sau đó là giai đoạn ‘Sau giải đấu’ (60 giây).
 5. Đối với vòng bảng, giai đoạn ‘Trước trận đấu’ là 60 giây trước khi trận đấu bắt đầu và thời gian thi đấu là 2:20 phút, tiếp đến là thời gian hiển thị kết quả 20 giây. Đối với vòng loại trực tiếp, giai đoạn ‘Trước trận đấu’ là 60 giây và trận đấu kéo dài 2:30 phút, sau đó là thời gian hiển thị kết quả 20 giây.
 6. Có tám (8) loại cược đối với Cúp Bóng Đá Euro Ảo

  1. Cược chấp toàn trận
  2. Cược chấp hiệp 1
  3. Tài/Xỉu toàn trận
  4. Tài/Xỉu Hiệp 1
  5. Toàn trận 1X2
  6. Hiệp 1 1X2
  7. Tỷ số chính xác
  8. Cược xiên

Bóng đá SABA ảo

 1. Chế độ SABA Bóng đá Ảo cung cấp trải nghiệm cược bằng tiền thật 24/7 vào Bóng đá ảo.
 2. Các trận đấu được tạo ngẫu nhiên giữa các đội ưu tú diễn ra liên tục.
 3. Bóng đá SABA ảo gồm 4 loại định dạng; Chơi 5 phút, Chơi 15 phút, Chơi 16 phút và Chơi 20 phút. Có hai đội trong mỗi trận đấu. Mỗi đội sẽ chơi 2 hiệp.
 4. Có thể đặt cược bất kỳ lúc nào trong suốt trận đấu, bao gồm thời gian nghỉ giữa hiệp và chơi lại.
 5. Có sáu (6) loại cược cho Bóng đá SABA ảo

  1. Cược chấp toàn trận
  2. Cược chấp hiệp 1
  3. Tài/Xỉu toàn trận
  4. Tài/Xỉu Hiệp 1
  5. Toàn trận 1X2
  6. Hiệp 1 1X2

 6. Trong trường hợp sự kiện hoặc trận đấu SABA không bắt đầu hoặc chưa bắt đầu lại trong vòng ba giờ kể từ giờ bắt đầu ban đầu hoặc chưa hoàn thành và không thể xác định kết quả, sự kiện hoặc trận đấu đó sẽ bị hủy bỏ và được hoàn tiền theo các quy tắc và quy định chung về đặt cược của chúng tôi.
 7. Công ty bảo lưu quyền hủy bất kỳ cược nào mà Công ty cho là cần thiết tùy theo hoàn cảnh. Quyết định của Công ty đối với mọi cược là quyết định cuối cùng.

Futsal (Bóng đá trong nhà) SABA Ảo

 1. Chế độ Futsal SABA Ảo cung cấp trải nghiệm cược bằng tiền thật 24/7 vào Futsal Ảo.
 2. Các trận đấu được tạo ngẫu nhiên giữa các đội ưu tú diễn ra liên tục.
 3. Futsal SABA Ảo có định dạng Chơi 6 Phút. Có hai đội trong mỗi trận đấu. Mỗi đội sẽ chơi 2 hiệp.
 4. Có thể đặt cược bất kỳ lúc nào trong suốt trận đấu, bao gồm thời gian nghỉ giữa hiệp và chơi lại.
 5. Nếu điểm số hòa ở cuối hai hiệp, trận đấu sẽ tiếp tục với loạt đá luân lưu.
 6. Trong cược chấp Loạt đá luân lưu, kết quả bao gồm tất cả các lần sút được thực hiện trong loạt đá luân lưu, kể cả các lần sút được thực hiện theo luật cái chết bất ngờ.
 7. Trong cược trên/dưới Loạt đá luân lưu, kết quả chỉ bao gồm (6) SÁU lần sút trong loạt đá luân lưu và không bao gồm bất cứ lần sút nào theo luật cái chết bất ngờ. Nếu một đội đã sút thành công nhiều bàn thắng hơn số bàn thắng mà đội kia có thể thực hiện được trong tất cả các lần sút còn lại, thì loạt sút luân lưu chấm dứt ngay lập tức bất kể còn lại bao nhiêu lần sút.
 8. Trong trường hợp sự kiện hoặc trận đấu SABA không bắt đầu hoặc chưa bắt đầu lại trong vòng ba giờ kể từ giờ bắt đầu ban đầu hoặc chưa hoàn thành và không thể xác định kết quả, sự kiện hoặc trận đấu đó sẽ bị hủy bỏ và được hoàn tiền theo các quy tắc và quy định chung về đặt cược của chúng tôi.
 9. Công ty bảo lưu quyền hủy bất kỳ cược nào mà Công ty cho là cần thiết tùy theo hoàn cảnh. Quyết định của Công ty đối với mọi cược là quyết định cuối cùng.

PinGoal Bóng Đá Saba

 1. PinGoal Bóng Đá Saba đem đến trải nghiệm đặt cược bằng tiền thật cho Trò Chơi PinGoal Bóng Đá Saba Ảo.
 2. Các trận đấu được tạo ngẫu nhiên giữa các đội ưu tú diễn ra liên tục.
 3. PinGoal Bóng Đá Saba sử dụng thể thức Chơi gần 2 Phút. Mỗi trận có hai đội chơi trên cùng sân. Điểm được thưởng cho đội đưa bóng trúng món đồ ghi điểm.
 4. Trong trường hơp trận đấu hoặc sự kiện PinGoal Bóng Đá Saba chưa hoàn thành và không thể xác định kết quả thì trận đấu hoặc sự kiện đó được tính là vô hiệu và được hoàn tiền theo quy tắc và quy định đặt cược chung của chúng tôi.
 5. Công ty bảo lưu quyền vô hiệu bất kỳ khoản cược nào mà Công ty cho là cần thiết trong bất kỳ trường hợp nào. Quyết định của Công ty đối với mọi khoản cược là quyết định cuối cùng.

PinGoal Bóng Đá Saba Max

 1. PinGoal Bóng Đá Saba Max đem đến trải nghiệm đặt cược bằng tiền thật cho Trò Chơi PinGoal Bóng Đá Saba Max Ảo.
 2. Các trận đấu được tạo ngẫu nhiên giữa các đội ưu tú diễn ra liên tục.
 3. PinGoal Bóng Đá Saba Max sử dụng thể thức Thi Đấu gần 2 Phút. Mỗi trận có hai đội chơi trên cùng sân. Điểm được thưởng cho đội ghi được bàn thắng đúng.
 4. Trong trường hơp trận đấu hoặc sự kiện PinGoal Bóng Đá Saba Max chưa hoàn thành và không thể xác định kết quả thì trận đấu hoặc sự kiện đó được tính là vô hiệu và được hoàn tiền theo quy tắc và quy định đặt cược chung của chúng tôi.
 5. Công ty bảo lưu quyền vô hiệu bất kỳ khoản cược nào mà Công ty cho là cần thiết trong bất kỳ trường hợp nào. Quyết định của Công ty đối với mọi khoản cược là quyết định cuối cùng.

PinGoal Bóng Rổ Saba

 1. PinGoal Bóng Rổ Saba đem đến trải nghiệm đặt cược bằng tiền thật trong Trò Chơi PinGoal Bóng Rổ Saba Ảo.
 2. Các trận đấu được tạo ngẫu nhiên giữa các đội tuyển ưu tú diễn ra liên tục.
 3. PinGoal Bóng Rổ Saba sử dụng thể thức Chơi gần 2 Phút. Mỗi trận đấu có hai đội chơi trên cùng sân. Đội ghi điểm khi ném bóng vào rổ được chỉ định.
 4. Trong trường hợp trận đấu hoặc sự kiện PinGoal Bóng Rổ Saba chưa hoàn thành và không thể xác định kết quả thì trận đấu hoặc sự kiện đó được tính là vô hiệu và được hoàn tiền theo quy tắc và quy định đặt cược chung của chúng tôi.
 5. Công ty bảo lưu quyền vô hiệu bất kỳ khoản cược nào mà Công ty cho là cần thiết trong bất kỳ trường hợp nào. Quyết định của Công ty đối với mọi khoản cược là quyết định cuối cùng.

Saba E-Sports PinGoal

 1. Saba E-Sports PinGoal đem đến trải nghiệm đặt cược bằng tiền thật cho Trò Chơi PinGoal E-Sports Saba Ảo.
 2. Các trận đấu được tạo ngẫu nhiên giữa các đội ưu tú diễn ra liên tục.
 3. Saba E-Sports PinGoal sử dụng thể thức Chơi gần 2 Phút. Mỗi trận có hai đội chơi trên cùng sân. Điểm được thưởng cho đội đưa bóng trúng món đồ ghi điểm hoặc đưa bóng vào khung thành của đối thủ.
 4. Trong trường hơp trận đấu hoặc sự kiện PinGoal E-Sports Saba chưa hoàn thành và không thể xác định kết quả thì trận đấu hoặc sự kiện đó được tính là vô hiệu và được hoàn tiền theo quy tắc và quy định đặt cược chung của chúng tôi.
 5. Công ty bảo lưu quyền vô hiệu bất kỳ khoản cược nào mà Công ty cho là cần thiết trong bất kỳ trường hợp nào. Quyết định của Công ty đối với mọi khoản cược là quyết định cuối cùng.

RNG Keno

RNG Keno được chơi với các quả bóng được đánh số và được rút ngẫu nhiên. Tổ hợp các số này được chia và tách thành một số biến thể và các loại cược khác nhau. Công ty cung cấp một số trò chơi RNG Keno chẳng hạn như Max Keno, Mini Keno, Keno War và các trò chơi khác. Khách hàng nên đọc kỹ Quy tắc Cược Chung và Quy định để biết hướng dẫn, còn các quy tắc cụ thể cho mỗi trò chơi có thể xem ở đây:Luật Keno.

Xổ Số

Xổ Số là rút ngẫu nhiên các số trong đó một tổ hợp số tương đương với một giải thưỏng. Công ty cung cấp các trò chơi Xổ Số chẳng hạn như Xổ Số Xúc Xắc, Xổ Số 3D/5D, Max Racing, Max Xóc Đĩa và các trò chơi khác. Khách hàng nên đọc kỹ Quy tắc Cược Chung và Quy định để biết hướng dẫn, còn các quy tắc cụ thể cho mỗi trò chơi có thể xem ở đây:Quy tắc Xổ Số.

Exchange

General Rules and Regulations

 1. Introduction
  1. This Exchange Rules shall govern the administration of all trading and betting activities in the Exchange markets. This Exchange Rules should be read in relation to the rules applicable to specific bet types, events and markets. The rules of the Company which are applicable to specific bet types, events and markets shall govern in cases not provided by this Exchange Rules.
  2. All offers and bets placed in the Exchange are placed solely at the customer's risk. The Company will provide fair betting markets to customers and with market conditions that reflect the true nature of the betting market at any point in time.
  3. The Company reserves the right to amend this Exchange Rules at any time. Any amendment will be binding upon the customer and shall be effective immediately upon posting in the website.
  4. The Exchange shall accept offers and bets on American Football, Basketball, Cricket, Horse Racing, Rugby Union, Soccer and Tennis. The Company reserves the right to add, deduct or modify the sporting events to be covered by the Exchange.
 2. Offer and Betting
  1. When a customer is making an offer or placing a bet in the Exchange, the customer is betting against another customer and not against the Company or the Exchange. When an offer is made by the customer the Company only acts as the agent of the said customer for the purpose of matching offers placed in the Exchange.
  2. Customers can only make offers and place bets on events opened on the Exchange.
  3. In order to commence trading, a customer must first make an offer on any event listed in the Exchange stating the terms on which he wishes to transact: event, the selection, outcome, the bet placed and the minimum price the customer is willing to accept.
  4. When an offer is made by a customer, the Exchange will attempt to find offers opposing the one made by a customer. Neither the Company nor the Exchange guarantee that an offer made by the customer will be matched either fully or partially. The Company and the Exchange shall not be responsible should the offer of a customer remain unmatched until its expiration.
  5. Once the Exchange has found an opposing offer, it will automatically match the two customers' opposing offers and these customers are deemed to have entered a contract with each other on the terms stated in their respective offers. This is a binding agreement between the customers and the customers are not allowed to cancel, modify or amend the bets and the terms thereof.
  6. The Company reserves the right to impose a minimum bet on offers placed in the Exchange. The minimum bet can be amended by the Company in its sole and absolute discretion at any time and without need of any prior notice.
  7. The Company reserves the right to set maximum amount of pay-outs in the bets placed in the Exchange and the said maximum amount is binding upon the customers. The maximum amount of pay-outs can be amended by the Company in its sole and absolute discretion at any time and without need of any prior notice
  8. If the offer is matched, either fully or partially, the settlement shall be done in accordance with this Exchange Rules and applicable rules of the Company. The amount due to the customers shall be distributed to them less any commission due to the Company.
  9. If an offer is not matched in full by any other customer, the unmatched offer will either expire at the actual start time of the event on which the offer is made or, if the customer so specifies, the offer may be carried over and will be offered in a live betting market. Upon expiry, the bets on offers that are not matched or those that are deemed void will be returned to the customers.
  10. If an offer is partially matched, the Company has the option to match the unmatched portion up to 50% of the total offer. The option under this clause may be exercised by the Company in its sole and absolute discretion. The customers cannot demand that the Company match the unmatched portion of the offer.
  11. If the offer is not fully matched despite the option exercised by the Company under clause 2.10, the remaining unmatched portion of the offer shall be settled in accordance with clause 2.9.
  12. The Company bears no responsibility for monitoring and managing the status of the customer’s offers. Offers may not get matched, may get partially matched or get fully matched. Customers are responsible for monitoring how much, if any, of their offer is matched.
  13. The Company is not responsible for any errors made by the customers when posting offers. Each customer is responsible in knowing and familiarizing themselves with this Exchange Rules and the rules applicable to specific bet types, events and markets.
  14. Except in cases of minor errors in spelling, the Company reserves the right to void all bets on a market where an incorrect selection is listed, the quantity of selections/outcomes is incorrect or an obvious error in the market or event is evident.
 3. Cancellation
  1. The Company will exert reasonable effort to meet requests for the cancellation of offers. No cancellation of offer will be effective until the original offer is removed from the Exchange and the offer is no longer displayed on the website.
  2. The Customer acknowledges that there might be a delay in the processing of requests for the cancellation of offers. It is possible that the offer has been accepted and matched in the Exchange before the cancellation of the offer is finalized. In such eventuality, the offer will not be cancelled and shall remain valid and binding upon the customer. The Company bears no responsibility for delays which may arise between the time a request for cancellation of offer is made and the time it is actually cancelled.
  3. The Company reserves the right, without incurring any liability on its part, to prevent offers from being entered into the Exchange, cancel any outstanding offers (matched or unmatched) and any unfinished game play or declare void any outstanding or settled contracts between customers at its sole and absolute discretion and with no obligation to provide customers with any reasons for such actions.
 4. Settlement
  1. Winning bets will be settled by crediting the winning amount to the account of the customer and the customer acknowledges that the Company shall charge a commission on every wining bet. The Company reserves the right to solely determine the amount of the commission to be deducted from the winning bet and such amount shall be binding upon the customer.
  2. The winner of an event is determined at the conclusion of the event for purposes of settlement of the winning bets regardless of the subsequent reversal of decision or the result of any protest or appeal.
 5. Dead Heat for Exchange
  1. This Dead Heat Rule applies to bets on the exchange market where there are two (2) or more winners in a particular event or when a match resulted in a tie score unless stated otherwise in the Specific Sporting Events Rules.
  2. Dead Heat is calculated by dividing the stake proportionally between the number of winners in the event using the formula in the example below.

   Example: The customer bets on a Horse Racing Event
   If a tie occurs in a Horse Racing Event, where two (2) horses finished the race at same time and a winner cannot be determined by a photo finish. The payout will be computed as follows:
   [(Stake / 2) x (Odds - 1)] - (Stake / 2) = your profit/loss
   If a tie occurs with more than two (2) horses, then the payout will be computed as follows:
   [(Stake / No. of tied Horses) x (Odds - 1)] - [Stake x (No. of tied Horses - 1) /No. of tied Horses] = your profit/loss

   For example:
   Horse Racing Event
   Alpha 1.40
   Golden Ticket 3.50
   If the customer placed a 100 bet for Alpha with odds at 1.40 and a tie occurred between two (2) horses, the payout will be computed as follows:
   [(100/2) x (1.40 - 1)] – (100/2) = -30 loss
   If the customer placed a 100 bet for Golden Ticket with odds at 3.50 and a tie occurred between two (2) horses, the payout will be computed as follows:
   [(100/2) x 3.50-1)] – (100/2) = 75 profit

Specific Sporting Events

 1. American Football
  1. All bets will be settled on the result including overtime unless the bets have been unconditionally determined. If the game results in a tie after overtime, all bets on the outright match winner market will be void.
  2. If a match does not start on the scheduled starting, all bets will be void.
  3. If a match starts but is later abandoned or postponed within twelve (12) hours of the scheduled start time, the full time bets are still valid if at least fifty-five (55) minutes of the match has been completed or an official result is declared by the relevant governing body. All other bets on suspended or abandoned matches will be void except for those bets which have been unconditionally determined.
 2. Basketball
  1. Bets will be settled on the result including overtime.
  2. If a match does not start on the scheduled start date then all bets will be void.
  3. If a match starts but is later abandoned or postponed within twelve (12) hours of the scheduled start time, the full-time bets are still considered valid if at least forty-three (43) minutes of an NBA match, or thirty-five (35) minutes of any other basketball match have been completed or an official result is declared by the the relevant governing body. All other bets on suspended or abandoned matches will be void except for those bets which have been unconditionally determined.
 3. Cricket
  1. For Limited Over (including ODI and Twenty20) matches, all bets will be settled based on the official result according to the competition rules. If the result is determined by super-overs, bowl out, toss of coin, etc., then all bets on match winner markets will be considered void.
  2. If “No Result” is the official result or the competition rules do not declare a winner, then all bets on match winner markets will be void. The results of other markets may still be valid if the result has been unconditionally determined.
  3. If a match is postponed or suspended then all bets are considered valid if the match is resumed within forty-eight (48) hours from the postponement or suspension.
  4. Test Match markets will be offered in a 1X2 format. “1” refers to the team that is named first (usually the home team), “X” refers to the game resulting in a draw and “2” refers to the team that is named second (usually the away team). Should a Test Match end in a “Tie” (as distinct from a “Draw”) then all match bets will be considered void. If a match is abandoned due to outside interference then all bets may be declared void.
 4. Horse Racing
  1. Whenever a horse is withdrawn from a race before or after coming under starter’s orders (or if one or more of the starting gates do not open preventing a fair start) the horse shall be deemed to be a non-runner/scratched and the bets wagered on that horse will be refunded.
  2. There is a minimum guaranteed dividend, for all bet types, equal to the unit of wager.
  3. If a bet is accepted in error after the race has started, then that bet will be declared void.
  4. Whenever an objection against the result of a race has been lodged, all payments shall be made in accordance with the decisions of the race Officials or Stewards.
  5. The result of a race shall be official when the “all clear” or “weighed in” is declared by the racetrack and the “official result” is declared by the operator.
  6. Payment shall commence as soon as possible after each race has been decided, results are confirmed and declared “official”.
  7. The Company reserves the right at its sole and absolute discretion without the need for explanation or prior notice to refuse or reject any bet even if the bet is made before the event starts or is within the betting limit.
  8. Bets will not be considered void in case there is a conflict in the writing of the runner’s name. Any discrepancy between the runner’s name and the runner’s number or in cases where the names are stated incorrectly or wrongfully stated in reverse, the runner’s number indicated during the race while running will prevail. The result of a race shall be determined based on the runner’s number.
  9. In case the horse name and horse number are translated into any other language, the English version will prevail.
 5. Rugby Union
  1. All Full-Time markets, including Live betting, will be settled on the final result at the end of normal time (80 minutes). Extra-time does not count for Full-Time markets. Rugby Sevens markets will be settled at the end of normal time (usually 14 or 20 minutes). Extra-time does not count for full-time Rugby Sevens markets.
  2. If a match is postponed, suspended or abandoned and not resumed within twelve (12) hours of the scheduled start time, all bets are considered void except bets which have been unconditionally determined. Bets will also be considered valid if an official result is declared by the relevant governing body.
  3. Rugby Union Live Betting is settled on the result of the match at the end of normal time.
  4. The score will be updated for Rugby Union Live Betting and markets shown during live trading refer to the score displayed at the time the bet is placed.
  5. The Company reserves the right to suspend the acceptance of bets and may accept or reject bets in Live Betting markets after a “Danger Play”. There is “Danger Play” when the Company, in its sole and absolute discretion, determines that a certain play or event will affect the score, the outcome or the performance of one team or player or a certain play would warrant the changing of odds/prices or other information relating to betting or the market. All other actions in a game are deemed Safe Play and bets will continue to be considered for acceptance.
 6. Soccer
  1. Whenever the scheduled play time of matches is different from the regular time (e.g. special time periods of play on various tournaments, youth leagues, youth tournaments, reserve team, or friendly matches) all bets will be settled at the end of that scheduled time.
  2. Where less than regular time is played, the Company reserves the right to either suspend the settlement or settle all bets based on the results as recorded by the Company. The decision whether to suspend or settle bets, based on the results recorded by the Company, is subject to the sole and absolute discretion of the Company and the decision of the Company is binding upon the customer.
  3. Unless non-regular time matches are expressly indicated on the website prior to all soccer matches, bets taken on such matches will be considered void.
  4. If a match is postponed, abandoned or suspended and not resumed within twelve (12) hours from the scheduled commencement time, then the match is void (irrespective of any official decision to honor the result). The outcome of all bets on abandoned/suspended matches is at the sole discretion of the Company.
  5. First Half Betting (1H) applies to first half play only. If a match is abandoned during the first half then all bets are considered void. If a match is abandoned during the second half then all first half bets are still valid.
  6. The Company provides information (e.g. neutral ground, Red Card, timer, statistical information, dates, commencement, etc.) as a service and accepts no liability whatsoever. It is the customer’s responsibility to be aware of the correct information for any match.
  7. Unless otherwise stated, If a match is scheduled to be played on neutral ground (but is played on non-neutral ground or vice versa) all bets shall remain valid. In the event of a change of venue (home team plays away or vice versa), all bets will be considered void. Bets will also be considered void if the home and away team names are wrongly stated in reverse.
  8. The score will be updated for Live Betting and markets shown during live trading refer to the score displayed at the time the bet is placed. The timer and Red Card notices are given for reference purposes only.
  9. The Company reserves the right to suspend the acceptance of bets and may accept or reject bets in Live Betting markets after a “Danger Play”. There is “Danger Play” when the Company, in its sole and absolute discretion, determines that a certain play or event will affect the score, the outcome or the performance of one team or player or a certain play would warrant the changing of odds/prices or other information relating to betting or the market. All other actions in a game are deemed Safe Play and bets will continue to be considered for acceptance.
  10. For Live Betting, bets are accepted up to the 90th minute in addition to any injury time for full time for most games at the discretion of the Company. Pending bets will not be accepted when there is a play in or around the penalty spot area, a penalty is called, free-kick are awarded or any other situation which the Company considers, in its sole discretion, as dangerous and with a possibility of goal. Any actions other than the ones covered herein will be considered Safe Play and all bets placed may be considered for acceptance.
  11. For Live Betting, all bets will be automatically rejected the moment the referee ends the match in half time and/or full time.
  12. For Live Betting, excluding the last 2 minutes of Specific 15-Minutes O/U, Specific 10-Minutes O/U and Specific 15-Minutes HDP, pending bets will be rejected when goal is scored. Pending bets will be accepted when the penalty missed is and is in a safe area.
  13. For live fantasy match betting, bet placement is allowed up to the 90th minute in addition to any injury time for full time for most games at the discretion of the Company. From kick off time (00:00) of play onwards until prior to the end of regulation time (90th minute), whichever is applicable in a game, any actions other than the ones mentioned herein below will be considered Safe Play and all pending bets may be considered for acceptance. Play in or around the penalty spot area, a penalty and free-kicks are considered by the Company as dangerous with a possibility of goal.
  14. All bets for Over/Under will be settled immediately once they are determined even before the end of fulltime. Instant settlement applies only to specific leagues offered by the Company.
 7. Tennis
  1. Moneyline markets refer to the winner of the match or specified set. Handicap markets are based either on sets or games. Over/Under and Odd/Even markets are based on games unless otherwise stated.
  2. If a player does not start a tournament or match then all bets on that player will be void.
  3. If a player or a pair retires or is disqualified during a match, then all bets will be void except for those bets which have been unconditionally determined.
  4. If a match is postponed or suspended then all bets are still considered valid if the match is completed.
  5. All bets will still be considered valid regardless of any change of venue or court surface including moving matches from outdoor to indoor courts or vice versa.
  6. If the scheduled number of sets required to win a match is changed from that originally scheduled, then all bets will be void except for those bets which have been unconditionally determined.
  7. First Set Winner (Second, Third Set Winner, etc.) refers to the result of the specified set. All bets will be considered void if the specified set is not completed.
  8. Tennis Live Betting is settled on the result of the match or specified set. The score will not be updated for tennis live betting.

Trò Chơi Trên Bàn

Trò Chơi Trên Bàn là các trò chơi thường được chơi với một cỗ bài hoặc thiết bị khác. Công ty cung cấp nhiều Trò Chơi Trên Bàn chẳng hạn như Bài cào (Baccarat), Rồng Hổ, Texas Poker, Ba Cây Thắng và các trò chơi khác. Khách hàng nên đọc kỹ Quy tắc Cược Chung và Quy định để biết hướng dẫn, còn các quy tắc cụ thể cho mỗi trò chơi có thể xem ở đây:Quy tắc Trò Chơi Trên Bàn.

Top